Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRSVARSSPEL Högt försvarsspel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRSVARSSPEL Högt försvarsspel"— Presentationens avskrift:

1 FÖRSVARSSPEL Högt försvarsspel
Spelare samarbetar för att vinna boll på motståndarlaget planhalva.   Lågt försvarsspel Försvarsspelet inleds ungefär i höjd med mittlinjen.       Markeringsförsvar - Zonförsvar         Grundförutsättningarna i försvarsspel är samma oavsett försvarsmetod.

2 FÖRSVARSSPEL Markeringsförsvar - Zonförsvar
Skillnaden är prioriteringar av grundförutsättningarna Markering, Press, Understöd, Täckning Markeringsförsvar Zonförsvar 1. Markering Press 2. Täckning Täckning 3. Press Understöd 4. Understöd Markering

3 RÄTT SIDA (försvarssida)
Försvarsspel handlar om lagkänsla. Alla hjälps åt och kämpar för lagets bästa. Med mycket vilja i försvarsspelet skapas övertag med fler spelare än motståndaren. Alla eftersträvar att inta en position mellan motståndaren och eget mål. Förlorad boll = snabbt komma på rätt sida. Motståndare som är i farliga ytor (offensiva ytor) = närmare markering. Markering av de motståndare som är närmast eget mål. Övriga motståndare täcks på lite längre avstånd. Bevaka spelytor som är attraktiva för motståndarna.

4 RÄTT SIDA (försvarssida)
Försvararen skall kunna hinna fram till motståndaren samtidigt med bollen. Undvik att markera närmare än nödvändigt. Risk för att motståndaren rycker ifrån i djupled och blir spelbar bakom försvararen. Zonmarkering i lugna lägen ute på plan och man-mot-man markering nära mål. Ge aldrig upp även om du blir förbipasserad.

5 PRESS Den försvarare som är närmast motståndarnas bollhållare ska snabbt sätta honom/henne under press, dvs komma så tätt inpå bollhållaren att denne får problem. Avsikten med press är att vinna tid, så att övriga försvarande hinner komma i numerärt överläge för att effektivt kunna markera, täcka och eventuellt ge understöd. Med press minskas tid och utrymme för bollhållaren. Hindrar att bollen spelas snabbt framåt. Hindrar bollhållaren att driva/spela bollen mot mål. Försöka styra spelet i en riktning som är till fördel för egna laget. Få motståndaren att göra ett misstag, så att egna laget vinner bollen.

6 PRESS Pressa bollhållaren snabbt på rätt pressavstånd. Avpassa pressavståndet redan medan bollen är på väg mot motståndaren. Pressa aldrig för nära en bollhållare i balans som redan fått kontroll på bollen. Lätt för bollhållaren att vända förbi och rycka iväg. Pressa hårt, försök göra en brytning när bollhållaren har dålig bollkontroll och är i obalans. Högt upp på plan kan pressen vara mycket hård även när ingen medspelare är i närheten och ger understöd. En forward kan pressa en back eller målvakten vid ett tillbakaspel mycket hårt. När det finns täckning bakåt och när understöd ges kan pressen vara hård.

7 UNDERSTÖD Understöd ges till medspelare när han pressar bollhållaren. Helst skall försvarande lag vara i numerärt överläge. Placering i ytan alldeles bakom den pressande spelaren om täckning finns bakom. Saknas täckning är det oftast bättre att täcka än att ge understöd. Understöd ges till en spelare medan täckning kan ske bakom många spelare. Understödet sker på närmare avstånd än täckningen gör. Undvik att ge understöd för nära så att bollhållaren kan dribbla förbi den som pressar och ger understöd samtidigt. Den spelare som ger understöd ska befinna sig så nära den pressande spelaren att det går att ingripa om denne skulle bli överspelad.

8 UNDERSTÖD Rätt understödsavstånd till bollhållaren gör att ny press kan etableras direkt om denne tar sig förbi medspelaren. Kan även resultera i brytning direkt. När bollhållaren är rättvänd behöver pressande spelare understöd på nära håll. När bollhållaren är felvänd så ska understödet ske på lite längre avstånd. Hårt jobb i försvaret och överflyttning av många spelare mot bollhållaren medför understöd åt varandra, därmed kan bollhållaren pressas hårt. I eget straffområde är det mest understöd som gäller. Där är det för lite utrymme för täckning.

9 TÄCKNING Täckning är en gardering i försvarsspelet, som innebär att försvarare bevakar sådana spelytor som är attraktiva för motståndarna. Spelare som befinner sig långt från bollen kan täcka spelytor som kan bli farliga. Täckningen ska utgå från den tänkta linjen mellan bollhållaren och eget mål. Bra täckning är när försvarare är först på bollen vid en passning in i den täckta ytan. Man kan även få ta över en medspelares roll i försvarsspelet mot en motståndare. T.ex. när motståndaren tar sig förbi medspelaren och ny press måste etableras. En medspelare måste då snabbt täcka den farliga ytan bakåt istället.

10 TÄCKNING När motståndarna anfaller krävs täckning bakom varandra.
Framförallt skall täckning ske av de offensiva ytor som motståndarna vill använda. De mest intressanta ytorna för motståndarna är dels bakom försvarande backlinje, dels framför mål. Därför måste alltid täckning kunna ske där det behövs. Målvakten har också en roll att täcka bakom backlinjen under spelets gång. T.ex. genom att löpa ut på plan och bli först på en passning som går in bakom backlinjen.


Ladda ner ppt "FÖRSVARSSPEL Högt försvarsspel"

Liknande presentationer


Google-annonser