Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energimyndighetens långsiktsprognos 2008 Presskonferens 2009-03-06 Jonas Paulsson, Energimyndigheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energimyndighetens långsiktsprognos 2008 Presskonferens 2009-03-06 Jonas Paulsson, Energimyndigheten"— Presentationens avskrift:

1 Energimyndighetens långsiktsprognos 2008 Presskonferens 2009-03-06 Jonas Paulsson, Energimyndigheten jonas.paulsson@energimyndigheten.se

2 Energimyndighetens långsiktsprognoser Analyser av den framtida energianvändningen utifrån gällande styrmedel och andra givna förutsättningar Tidshorisont: 10-25 år Samverkan med myndigheter och branschaktörer Underlag för utsläppsprognoser till EU Underlag för energi- och klimatpolitiska beslut

3 Scenarier och förutsättningar ScenarioOljeprisEk/BNPKärnkraftÅtgärderTids- horisont Huvudscenario (REF) 90 $/fatNormal60 årBeslutade (1/7 2008) 2005-2030 Högre ek. tillväxt (EK+) 90 $/fatHög60 årBeslutade (1/7 2008) 2005-2020 Högre fossil- bränslepris (FP+) 120 $/fatNågot lägre 60 årBeslutade (1/7 2008) 2005-2020 Ytterliggare åtgärder (STYR) 90 $/fatNormal60 årYtterligare2005-2020 Kärnkraft -kortare livslängd (KÄRN) 90 $/fatNormal50 årBeslutade (1/7 2008) 2005-2030

4 Den inhemska energianvändning -Energianvändningen fortsätter att öka under prognosåren -Ökningen sker främst inom transporter och industrin -Användningen i bostäder och service minskar

5 Energianvändning för inrikes transporter -Energianvändningen ökar men i något avtagande takt -Fortsatt ökad i dieselanvändningen och minskad bensinanvändning -Bensin-elhybrider och flexifuelfordon ökar -Antagande om fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel ökar användningen av biodrivmedel till 11 TWh år 2020

6 Industrisektorns energianvändning -Energianvändningen ökar till följd av öka industriproduktion -Elanvändningen ökar med ca 3 TWh och biobränsle med ca 4 TWh till 2030. -Oljeanvändningen minskar medan kol och koks samt naturgas ökar. -Energianvändningen i förhållande till förädlingsvärdet minskar

7 Energianvändningen i bostäder och service m.m. -Energianvändningen minskar genom konverteringar och effektiviseringsåtgärder -Användningen av eldningsolja fasas ut i hushållen till 2020 -Användningen av el för uppvärmning minskar. -Effektivisieringsåtgärder gör att hushållselanvändningen efter 2015 stabiliseras kring 21 TWh

8 Elproduktion och elhandel Nettoelproduktion,TWh2005201020202030 Vattenkraft72,267,568,0 Kärnkraft69,568,072,4 KVV i industrin4,66,27,58,1 KVV i fjärrvärmesystem7,314,017,619,6 Vindkraft0,93,46,96,7 Import-export el-7,4-11,1-23,1-25,3 -Vattenkraft och kärnkraft ökar genom effekthöjningar -Kraftvärme i industrin ökar genom elcertifikatsystemet och höga elpriser. -Kraftvärme inom fjärrvärmesystemet ökar genom elcertifikatsystemet, höga elpriser och expansion av avfallskraftvärme, och på kort sikt även genom gaskraftvärme -Elcertifikatsystemet och höga elpriser ökar vindkraften. -En måttlig ökning av den inhemska elanvändningen i kombination med ökad elproduktion ökar elexporten

9 Biobränsle exkl. avfall -Biobränsleanvändningen ökar kraftigt till år 2020 till följd av bland annat höga fossilbränslepriser, fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel och elcertifikatsystemet 200520202030 Insatt för fjärrvärmeproduktion19,624,824,5 Insatt för elproduktion7,715,015,4 Industrin55,259,061,1 Transport1,910,612,2 Bostäder och service mm13,515,615,5 Totalt (TWh)97,9125,0128,7

10 Andel energi från förnybara källor enligt RES-direktivet 2020 ScenarioFörnybar energiTotal energi- användning Andel Huvudscenario220 - 224 TWh471 TWh47 - 48 % Högre ekonomisk utveckling 222 - 225 TWh476 TWh47 % Högre fossilbränslepris230 – 234 TWh465 TWh50 % -Andelen energi från förnybara källor hamnar i huvudscenariot strax under målnivån 49 % enligt RES-direktivet -Betydande osäkerheter: -Energipriser -Industriproduktionen -Biodrivmedelanvändningen i transportsektorn -Värmepumpar -Hållbarhetskriterier


Ladda ner ppt "Energimyndighetens långsiktsprognos 2008 Presskonferens 2009-03-06 Jonas Paulsson, Energimyndigheten"

Liknande presentationer


Google-annonser