Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål för vind/förnybar energi Lars Andersson, chef för Energimyndighetens vindenhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål för vind/förnybar energi Lars Andersson, chef för Energimyndighetens vindenhet."— Presentationens avskrift:

1 Mål för vind/förnybar energi Lars Andersson, chef för Energimyndighetens vindenhet

2 Regeringsförklaringen Sverige ska minska utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling. Därför ska ett klimatpolitiskt ramverk införas Regeringen kommer att bjuda in till blocköverskridande samtal i en särskild energikommission Regeringens ingång i dessa samtal är att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi.

3 Regeringsförklaringen forts. Den förnybara elproduktionen byggs ut ytterligare. Målet ska vara minst 30 terawattimmar ny el från förnybara källor år 2020. Det teknikneutrala certifikatsystemet för förnybar elproduktion ska användas för detta syfte. Stödet till havsbaserad vindkraft och till solkraft ska stärkas. Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. Säkerhetskraven skärps och kärnavfallsavgiften höjs. Vattenfall ska vara ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.

4 EU styr utvecklingen av elpriset Håller fast vid det långsiktiga målet från 2009; utsläppen 2050 ska vara 80–95 procent lägre än 1990 Från 2020 stängs dörren för så kallade internationella utsläppsminskningskrediter. Dvs inte längre möjligt att köpa internationella utsläppsminskningskrediter i stället för att minska de egna utsläppen

5 EU styr forts… Utsläppsmålet skärps från minus 20 till minus 40 - innebär mer än en fördubbling av ambitionen. Drar man ut trenden får man således en minskning mellan 1990 och 2050 som är större än 80 procent. EU-ledarnas nya uppgörelse innebär att minskningstakten från 2021 ökas från 38 till ca 48 miljoner utsläppsrätter per år vilket betyder att utfärdandet av nya utsläppsrätter upphör redan 2054. Skillnaden blir 9 miljarder ton utsläpp! Allt är inte fastslaget dock. Det finns en öppning för att ompröva beslutet efter FN:s klimatkonferens i Paris nästa år. Alla principiella överenskommelser måste också omvandlas till lagtext…

6 Stor potential som kan byggas till en kostnad på 50-60 öre/kWh !

7 Svårbedömd framtid för investerare…

8 Utmaningar Skapa en gemensam målbild som ligger till grund för åtgärder Acceptans/Lokal nytta Integrering på elmarknaden/högre krav på variabel kraftprod/utnyttja reglermöjligheter/lagring Långsiktigt hållbart nyttjande av vindresursen

9 Tack för uppmärksamheten!

10 Utvecklingen av fullasttimmar


Ladda ner ppt "Mål för vind/förnybar energi Lars Andersson, chef för Energimyndighetens vindenhet."

Liknande presentationer


Google-annonser