Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.europaforum.nu 1 Energi en del av världspolitiken 20 % av jordens befolkning förbrukar 80 % av energiresurserna. Världens energibehov ökar. Kampen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.europaforum.nu 1 Energi en del av världspolitiken 20 % av jordens befolkning förbrukar 80 % av energiresurserna. Världens energibehov ökar. Kampen."— Presentationens avskrift:

1 www.europaforum.nu 1 Energi en del av världspolitiken 20 % av jordens befolkning förbrukar 80 % av energiresurserna. Världens energibehov ökar. Kampen om energiresurserna kommer att hårdna. Den framtida energitillgången påverkar stabiliteten i världen. Framtida utveckling kräver internationellt ansvar.

2 www.europaforum.nu 2 Energi behöver en politisk vilja. Framtidens energiomställning genereras i grunden utifrån en politisk vilja. Energi behöver tillväxt, tillväxt kräver energi. Energi är mer en fråga om balanserad tillväxt och välfärd än megawattimmar och spänningsförluster.

3 www.europaforum.nu 3 Tillväxt, välfärd och ansvar. Energi är en förutsättning för tillväxt och bra livskvalitet. Tillväxt kräver energi, energi kräver en långsiktigt hållbar strategi. Energi är en fråga om solidaritet mellan kommuner, regioner och länder. Energi är en tillväxtskapande faktor för Norra Sverige och Europa.

4 www.europaforum.nu 4 Kommissionens förslag - ny energipolitik för EU. Sammankoppling av energinäten. Integrera energi och klimatproblematiken. Energimarknad som ger acceptabla energipriser. Biodrivmedel ska svara för 10 % i transportsektorn 2020. Bindande mål. Energieffektivitet, spara 20 % energi till år 2020. 20 % ska vara förnybar energi 2020. Ej enighet! Strategisk energiplan för ökad konkurrenskraft. Gemensam extern energipolitik.

5 www.europaforum.nu 5 Norra Sverige har fördelar i fråga om hållbar energi. Befolkning som är intresserad av energifrågor. Världsledande energiforskning. Många småskaliga uppfinnare. Duktiga tillverkare av energiprodukter. Avancerade systemlösningar för ihopkoppling av olika energikällor. Stora kunskaper om vattenkraftteknik

6 www.europaforum.nu 6 Norra Sverige har hållbara energikällor Träbränslen Bioenergi Vindkraft Stora ytor lämpliga för geovärme/kyla Spillvärmeflöden från den högteknologiska basindustrin Solenergi Förgasning av svartlut Vattenkraft

7 www.europaforum.nu 7 Europaforum Norra Sverige, några förslag på arbetsområden för energi. Energieffektivisering Integrera arbetet med energi och klimatpåverkan FoU för framtidens energilösningar Effektivare energisystem Öka självförsörjningsgraden. Förnybara bränslen Bidra med vår gemensamma energikompetens


Ladda ner ppt "Www.europaforum.nu 1 Energi en del av världspolitiken 20 % av jordens befolkning förbrukar 80 % av energiresurserna. Världens energibehov ökar. Kampen."

Liknande presentationer


Google-annonser