Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Vilken av följande kategorier tillhör du? 1.Lärare/forskare 2.Administratör 3.Student 4.Extern gäst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Vilken av följande kategorier tillhör du? 1.Lärare/forskare 2.Administratör 3.Student 4.Extern gäst."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Vilken av följande kategorier tillhör du? 1.Lärare/forskare 2.Administratör 3.Student 4.Extern gäst

2 www.gu.se Hur anser du att utbildningen på GU på det hela taget fungerar? 1.Mycket bra 2.Ganska bra 3.Varken bra eller dåligt 4.Ganska dåligt 5.Mycket dåligt

3 www.gu.se Om du tänker på GUs framtida konkurrenskraft – hur viktigt är det att utbildningsprofilen vid GU förändras? 1.Helt avgörande 2.Mycket viktigt 3.Ganska viktigt 4.Inte särskilt viktigt 5.Inte alls viktigt

4 www.gu.se Vad tycker du är viktigast för att säkra vår framtida rekrytering av studenter? 1.Det behövs ingen extra ansträngning – de kommer ändå! 2.Satsa på att göra våra utbildningar mer internationellt gångbara och locka hit fler internationella studenter! 3.Ökad marknadsföring i gymnasieskolan 4.utöka yrkesinriktningen i utbildningarna

5 www.gu.se Hur bedömer du att 2020 års studentkommer att vilja studera? 1.I huvudsak som nu med lektioner och grupparbeten på plats 2.I huvudsak på distans genom IT-baserade medier 3.Helt och hållet på distans genom IT-baserade medier

6 www.gu.se Vilken nivå tycker du är viktigast att utveckla? 1.Grundnivån 2.Avancerade nivån 3.Forskarutbildningen 4.Alla lika mycket/lite

7 www.gu.se Hur ser du förhållandet mellan programutbildningar och fristående kurser? 1.Programmen bör spela större roll 2.De fristående kurserna bör spela en större roll 3.Det är bra som det är idag

8 www.gu.se Vilken om följande påståenden stämmer mest med din åsikt? 1.Det finns inga skäl att samverka mellan högskolorna i regionen 2.Samverkan mellan högskolorna bör öka men helt på frivillig basis 3.Det bör ske ökad samordning av utbildningen mellan högskolorna 4.Högskolorna i regionen bör ingå i en gemensam utbildningsallians

9 www.gu.se Om du tänker på GUs framtida konkurrenskraft – hur viktigt är det att utbildningsprofilen vid GU förändras? 1.Helt avgörande 2.Mycket viktigt 3.Ganska viktigt 4.Inte särskilt viktigt 5.Inte alls viktigt

10 www.gu.se


Ladda ner ppt "Www.gu.se Vilken av följande kategorier tillhör du? 1.Lärare/forskare 2.Administratör 3.Student 4.Extern gäst."

Liknande presentationer


Google-annonser