Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elens roll i framtida transporter Håkan Sköldberg, 2013-05-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elens roll i framtida transporter Håkan Sköldberg, 2013-05-13."— Presentationens avskrift:

1 Elens roll i framtida transporter Håkan Sköldberg, 2013-05-13

2 ”… år 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.” ?

3 Roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030 Projekt för Elforsk och Svensk Energi Deltagande av ett 40-tal organisationer Åtgärdsområden – Transportbehovsminskning – Överflyttning – Fordonseffektivisering – Drivmedelsbyte Resultatområden: Energianvändning, växthusgasutsläpp, kostnader, styrmedel, … Elforsk rapport 12:68

4 Roadmapsscenariot för transportsektorn 0 20 40 60 80 100 120 140 2007201520202030 El Biodrivmedel Fossilt [TWh] Energiminskning jämfört med ett framskrivnings- scenario

5 Användning av fossila drivmedel för vägtransporter – utveckling med redan beslutade åtgärder Källa: Trafikverket, underlag till Färdplan 2050, rapport 2012:224

6 Minskad drivmedelsanvändning i Roadmapsscenariot

7 El i Roadmapsscenariot 0 20 40 60 80 100 120 140 2007201520202030 El Biodrivmedel Fossilt [TWh]

8 El i transportsystemet Elanvändningen ökar totalt från 2,9 TWh (2007), via 4,5 TWh (2020) till 8,8 TWh (2030) År 2030 ca 1 miljon elbilar. Dessa använder 2,5 TWh el (år 2020 ca 150 000 elbilar) Även tunga fordon ökar elanvändningen. 2030 används 1,8 TWh el (både batteri och ”elektrifierade vägar”) Årlig elbilsförsäljningTotal elbilsflotta

9 Resultatsammanfattning 1.Möjligt att minska fossila drivmedel med 80 % 2.Klarlägg begreppet fossiloberoende 3.Alla åtgärder behövs 4.En mix av styrmedel har identifierats 5.Fordonseffektivisering är betydelsefull 6.Eldrift av både personbilar och tunga fordon är viktig 7.Andra generationens biodrivmedel behövs 8.Utvecklingen går inte spontant 9.Utvecklingen begränsas delvis av omvärlden 10.Omställningen ger positiva bieffekter 11.Många vill bidra till omställningen 12.Roadmapsprojektets resultat efterfrågas

10 Utifrån projektets gruppdiskussioner kan konstateras: Ett omfattande styrmedelspaket är nödvändigt Finns både samsyn och delade åsikter Både generella och riktade styrmedel behövs De flesta styrmedel måste introduceras snarast möjligt om vi vill åstadkomma omställningen enligt roadmapsscenariot

11 Ett omfattande styrmedelspaket Höjd drivmedelsskatt Investeringar i järnväg och kollektivtrafik Forskningssatsningar Skärpt efterlevnad av förmånsbeskattning av parkering Skärpt efterlevnad och förändring av reseavdrag Energiskatt även på förnybara drivmedel Kilometerskatt Sjöfart: EU-ETS eller drivmedelsskatt Parkeringsstrategier Krav på samdistribution av varor till/från stads- och tätortsområden Avgiftsfinansierat stöd till drivmedelsproduktion Statligt stöd till kombiterminaler Differentierade hamn/farledsavgifter Begränsningar av handelns lokalisering Trängselskatter Förbud mot fossila drivmedel från en viss tidpunkt Laddinfrastruktur Stöd till elvägar för tunga fordon Styra med hjälp av upphandlingsregler Införande av bilfria zoner EU-normer för personbilar EU-krav för lastbilar En intensifierad satsning på cykelvägar Demonstration av elfordon Demonstrationsstöd för biodrivmedelsproduktion Kvotsystem för förnybart En skärpt miljöbilsdefinition Fordonsskatt enligt bonusmalus-system Hastighetsbegränsningar Arbeta mot en effektivisering av flyg/sjöfart

12 Styrmedel skapar debatt …

13 Håkan Sköldberg, hakan.skoldberg@profu.se


Ladda ner ppt "Elens roll i framtida transporter Håkan Sköldberg, 2013-05-13."

Liknande presentationer


Google-annonser