Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Superkontaktombudsträff2015-10-01. Förmiddag:  Inledning  Införandeprojekt nytt IT-stöd för samordnad vård- och omsorgsplanering Fika 09.30 – 09.45.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Superkontaktombudsträff2015-10-01. Förmiddag:  Inledning  Införandeprojekt nytt IT-stöd för samordnad vård- och omsorgsplanering Fika 09.30 – 09.45."— Presentationens avskrift:

1 Superkontaktombudsträff2015-10-01

2 Förmiddag:  Inledning  Införandeprojekt nytt IT-stöd för samordnad vård- och omsorgsplanering Fika 09.30 – 09.45  Uppföljning vårens mätning Mål och Mått samt uppföljning utskrivningsklara patienter från sjukhuset, Jeanette Andersson  Aktuella frågor – gemensam diskussion! Lunch 11.30–12.30

3 Eftermiddag:  Uppföljning av rutinutbildning  Distansmöte  Hemsidor Fika 14.30  Aktuella frågor – gemensam diskussion!  Övrigt…

4 Upphandling avslutad Cerner -Generellt bättre kravuppfyllelse -Totalkostnaden lägre över avtalstiden -Införandeplanen skapar minst påverkan Styrgrupp för införandet – Styrgrupp SVPL Arbetsgrupp för införande - SAMSA

5 Införandeprojekt nytt IT-stöd för samordnad vård- och omsorgsplanering Möjlighet att befintlig miljö samverkar med den nya under införandet. Detta underlättar utrullning i verksamheten

6 Tilldelning2015-06-01 Tidigast avtalstecknande, om ej överprövning September 2015 Uppstart projektarbete/Leverantörens projektgrupp klar Oktober 2015 Godkännande av projektbemanning och införandeplan Oktober 2015 Leverans av utbildningsprogram Mars 2016 Utbildning av VG:s projektgrupp och VG:s interna utbildare April 2016 Test Maj-Augusti 2016 Pilot Sep okt 2016 Breddinförande Etapp 1 Okt 2016 Breddinförande Etapp 2 Nov 2016 Breddinförande Etapp 3 Dec 2016 Införandeprojektet klartKlart 2016-12-31

7 Fika 09.30 – 09.45 Under fikat fyll, i blankett om status kring förberedelserna för distansmöte för din verksamhet

8 Uppföljning vårens mätning Mål och Mått samt uppföljning utskrivningsklara patienter från sjukhuset Jeanette Andersson

9 Aktuella frågor – gemensam diskussion!

10 Lunch 11.30 – 12.30

11 Uppföljning av vårens rutinutbildning Avvikelser – står ibland bara en punkt, avvikelser skrivs inte fullt ut Vårdbegäran – bristfälliga, saknas ibland, skickas inte vidare mellan primärvård och sjukhus Kontaktuppgifter – alla har en skyldighet att fylla i dessa uppgifter Meddelande till vård och omsorg – primärvården använder detta meddelande mer än sjukhuset Inskrivningsmeddelande – vid enbart missbruksproblematik så använder inte alla kommuner KLARA SVPL Kallelse och underlag till vårdplanering – svårt att bedöma behovet av rehab-insatser om det saknas uppgifter i kallelse Samordnad plan vid utskrivning – allas ansvar att dokumentera Utskrivningsmeddelande – alla insatser från sjukhuset ska vara genomförda, patienten ska vara klar för hemgång Information vid utskrivning – fylls i före kl. 16.00. Avbrott i processen – meddelande i inkorgen när processen startar upp igen

12 Uppföljning av vårens rutinutbildning Deltagare från varje Vårdgivare! Uppföljning med information/utbildning i varje organisation! 2731040 KommunPrimärvårdenSkaSTotalt 744137152

13 Distansmöte via Lync Utvärdering av genomförda utbildningstillfälle Nuläge Införandeplan Förslag o mötestider

14 Hemsidor för SVPL Regionen http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/ Vårdsamverkan http://www.vardsamverkanskaraborg.se/sv/Vardsamverkan-Skaraborg/NyaVardsamverkanSkaraborg/ Vårdsamverkan – Samverkansgrupper – Gränssnitt Skaraborg – Samordnad vårdplanering http://www.vardsamverkanskaraborg.se/sv/Vardsamverkan- Skaraborg/NyaVardsamverkanSkaraborg/Navigering/Arbetsgrupp/Grupper/Granssnitt- Skaraborg/Samordnad-vardplanering/

15 Aktuella frågor – gemensam diskussion! Övrigt!

16 Vårens superkontaktombudsträff 7 april, 2016 Kl. 8.30 – 16.00 Regionens Hus Skövde, lokal Eken


Ladda ner ppt "Superkontaktombudsträff2015-10-01. Förmiddag:  Inledning  Införandeprojekt nytt IT-stöd för samordnad vård- och omsorgsplanering Fika 09.30 – 09.45."

Liknande presentationer


Google-annonser