Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2009 Tropé Consulting Group Välkomna till Förändring & Konflikt - ett basprogram av Tropé Consulting Group 2008 – 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2009 Tropé Consulting Group Välkomna till Förändring & Konflikt - ett basprogram av Tropé Consulting Group 2008 – 2009."— Presentationens avskrift:

1 © 2009 Tropé Consulting Group Välkomna till Förändring & Konflikt - ett basprogram av Tropé Consulting Group 2008 – 2009

2 © 2009 Tropé Consulting Group Upplevelse Feedback (video)TeoriTillämpning Posten Upplägg Förändring & Konflikt

3 © 2009 Tropé Consulting Group Debrief Repet Hur engagerad i uppgiften var jag? Hur förändrades mitt engagemang under uppgiften? Hur starkt drev jag min uppfattning i frågor där vi tyckte olika? Hur öppen var jag med vad jag verkligen tänkte och kände?

4 © 2009 Tropé Consulting Group Förnekelse Motstånd Undersökande Engagemang ? Men varför?! Vad är förändring?

5 © 2009 Tropé Consulting Group Fundamental Interpersonal Relation Orientation Grundläggande mänskliga behov FIRO

6 © 2009 Tropé Consulting Group Behov i relation till… Förändring Människor Relationer Arbetsuppgifter Frågor Behov

7 © 2009 Tropé Consulting Group Två olika drivkrafter Rädsla Lust Jag gör det som inte ställer till problem för mig. Jag gör det som gör att jag slipper känna obehag. Jag undviker det jag inte tror jag kan hantera. Jag gör det jag egentligen vill och tror på. Jag gör det som är effektivt i situationen. Jag kan göra olika saker.

8 © 2009 Tropé Consulting Group Tillhöra – att inkludera Förändring Människor Relationer Arbetsuppgifter Frågor Tillhöra

9 © 2009 Tropé Consulting Group 0123456789 Låga värden Medelvärden Höga värden Negativt -Tillbakadragen -Avståndstagande -Distanserad, ensamvarg Positivt Oberoende Selektiv Självgående Negativt -Ej fullt engagerad -Halvhjärtad -Likgiltig Positivt Ha realistiska gränser Lagom social Väljer sina sammanhang Negativt -Översocial -Exhibitionist -Beroende Positivt Fullt engagerad Sällskaplig Karismatisk Tillhöra – att inkludera

10 © 2009 Tropé Consulting Group 0123456789 Låga värden Medelvärden Höga värden Negativt -Tillbakadragen -Avståndstagande -Distanserad, ensamvarg Positivt Oberoende Selektiv Självgående Negativt -Ej fullt engagerad -Halvhjärtad -Likgiltig Positivt Ha realistiska gränser Lagom social Väljer sina sammanhang Negativt -Översocial -Exhibitionist -Beroende Positivt Fullt engagerad Sällskaplig Karismatisk Tillhöra – att inkludera Uppgift! Triogrupper 15 min Hur ser detta ut i min vardag på Posten? Minst ett exempel per person – 5 min per person Förändring och Tillhöra

11 © 2009 Tropé Consulting Group Kontroll Förändring Människor Relationer Arbetsuppgifter Frågor Kontroll

12 © 2009 Tropé Consulting Group 0123456789 Låga värden Medelvärden Höga värden Negativt -Obeslutsam -Svag, passiv, låt-gå -Undviker ansvar Positivt Följsam Smidig Tillåtande, tolerant Negativt -Oförutsägbar -Tveksam -Helgarderad Positivt Diplomatisk Påverkande Flexibel Negativt -Kontrollerande -Fientlig, krävande -Maktfullkomlig Positivt Ledande Tydlig Beslutsam Kontroll

13 © 2009 Tropé Consulting Group Kontroll 0123456789 Låga värden Medelvärden Höga värden Negativt -Obeslutsam -Svag, passiv, låt-gå -Undviker ansvar Positivt Följsam Smidig Tillåtande, tolerant Negativt -Oförutsägbar -Tveksam -Helgarderad Positivt Diplomatisk Påverkande Flexibel Negativt -Kontrollerande -Fientlig, krävande -Maktfullkomlig Positivt Ledande Tydlig Beslutsam Uppgift! Triogrupper 15 min Hur ser detta ut i min vardag på Posten? Minst ett exempel per person – 5 min per person Förändring och Kontroll Kontroll

14 © 2009 Tropé Consulting Group Öppenhet Förändring Människor Relationer Arbetsuppgifter Frågor Öppenhet

15 © 2009 Tropé Consulting Group 0123456789 Låga värden Medelvärden Höga värden Negativt -Blockerad, blockerande -Hemlighetsfull, undanhållande -Känslomässigt otillgänglig Positivt Orubbligt lugn Håller förtroenden Försiktig Negativt -Strategiskt öppen -Slug -Ej vårdande Positivt Förnuftig Betänksam Eftertänksam Negativt -Sladdrig -Överdrivet personlig -Melodramatisk Positivt Uttrycksfull Frispråkig Ärlig Öppenhet

16 © 2009 Tropé Consulting Group Öppenhet 0123456789 Låga värden Medelvärden Höga värden Negativt -Blockerad, blockerande -Hemlighetsfull, undanhållande -Känslomässigt otillgänglig Positivt Orubbligt lugn Håller förtroenden Försiktig Negativt -Strategiskt öppen -Slug -Ej vårdande Positivt Förnuftig Betänksam Eftertänksam Negativt -Sladdrig -Överdrivet personlig -Melodramatisk Positivt Uttrycksfull Frispråkig Ärlig Kontroll Uppgift! Triogrupper 15 min Hur ser detta ut i min vardag på Posten? Minst ett exempel per person – 5 min per person Förändring och Öppenhet Öppenhet

17 © 2009 Tropé Consulting Group Välkomna till Dag 2 - Konflikt - ett basprogram av Tropé Consulting Group 2008 – 2009

18 © 2009 Tropé Consulting Group Incheckning Starkaste intrycket från igår? Hur känns det inför dagen?

19 © 2009 Tropé Consulting Group Allt du gör och inte gör sänder ett budskap Budskap uppfattas ofta annorlunda än de är menade (10 sändes defensivt men uppfattas aggressivt) Vill du samarbeta - skicka en tydlig signal tidigt (30) Sammanfattning Postenspelet Var uppmärksam på vilka antaganden du gör - och checka av med verkligheten Fortsätt kommunicera Sätt en tydlig gräns - men förlåt snabbt och visa åter din intention att samarbeta

20 © 2009 Tropé Consulting Group Avsikt – vilja till samarbete (Grön zon – Röd zon) Sanning – Öppenhet Eget val – personligt ansvarstagande Centralt vid konflikt- hantering Självkännedom och förståelse för andra Problemlösning och förhandling

21 © 2009 Tropé Consulting Group Avsikt – vilja till samarbete (Grön zon – Röd zon) Sanning – Öppenhet Eget val – personligt ansvarstagande Vi fokuserar på Självkännedom och förståelse för andra Problemlösning och förhandling

22 © 2009 Tropé Consulting Group Röd zon – Grön zon Ser andra som motståndare Kortsiktigt tänkande Försvarsinriktad Försöker vinna – tänker bara på sig själv Reaktiv – rigid Känns som att delta i ett krig Samarbetsvillig Långsiktigt tänkande Eftersträvar ömsesidiga fördelar Ser andra som partners Öppen för påverkan – flexibel Söker lösningar – skuldbelägger inte Intention – individ

23 © 2009 Tropé Consulting Group Röd zon – Grön zon Låg tillit - skuldbeläggande Hot & rädsla På sin vakt Fientlighet Energilöst Tar ej risker Sätter etiketter Misstänksamhet Arbete är plågsamt Extern motivation Hög tillit – inget skuldbeläggande Ömsesidigt stöd Dialog / delad vision Ärlighet & öppenhet Samarbete Beredd att ta risker Känsla av delaktighet Optimism Arbete är lustfyllt Intern motivation Intention – organisation

24 © 2009 Tropé Consulting Group Är jag verkligen i grön zon? Vilken vinst ser jag i att vi samarbetar? Vill jag verkligen samarbeta? Kan jag känna respekt för den andra parten? Klargöra processen (möten, tid, deltagare, protokoll etc) Vad gör vi om vi kör fast? 1. Intention Mål Skapa trygghet i processen och öka förtroendet mellan parterna

25 © 2009 Tropé Consulting Group Vad är egentligen problemet? Ska inte antyda eller utesluta någon lösning Båda parter ska acceptera och känna energi för problemdefinitionen 2. Problemdefinition Mål Skapa gemensam bild av problemet så vi löser rätt problem. Öka förtroendet genom samsyn på problemet

26 © 2009 Tropé Consulting Group En position rymmer många intressen Det finns många olika sätt att möta ett intresse Ett intresse är ett verkligt behov Var flexibel med lösningarna men bestämd med dina intressen 3. Intressen Mål Öka antal potentiella lösningar på problemet Öka förtroendet genom förståelse för parternas olika verkliga intressen Position Intressen Lösningar

27 © 2009 Tropé Consulting Group En position rymmer många intressen Det finns många olika sätt att möta ett intresse Ett intresse är ett verkligt behov Var flexibel med lösningarna men bestämd med dina intressen 3. Intressen Mål Öka antal potentiella lösningar på problemet Öka förtroendet genom förståelse för parternas olika verkliga intressen Part A Part BIntresse 1…Intresse 2…Intresse 3…Osv.

28 © 2009 Tropé Consulting Group Det du kan göra för att hantera problemet utan något samarbete med den andra parten. Det den andra parten kan göra utan något samarbete från dig. Minst en, gärna flera 4. Alternativplaner Mål Att kunna vara lugn även om förhandlingen havererar Att undvika att säga ja till lösningar som är sämre än de lösningar jag har på egen hand Att undvika att säga nej till gemensamma lösningar som är bättre än mina egna alternativ

29 © 2009 Tropé Consulting Group Hitta så många olika lösningar ni kan Lösningar som möter intressen hos båda parter är extra värdefulla Bygg paket av flera olika del- lösningar Checka av vilka intressen paketet mötet hos båda parter 5. Lösningar Mål Att möta så många intressen hos båda parter som möjligt Att överträffa båda parters alternativplaner Öka förtroendet genom att gemensamt skapat en lösning som var bättre än alternativ- planerna

30 © 2009 Tropé Consulting Group Gör tydligt vad ni kommit fram till Kommunicera ut till berörda parter och intressenter Kommunicera HUR ni kommit fram till lösningen 6. Sammanfattning Mål Att undvika missförstånd Att förmedla lösningen till berörda parter Att förmedla relationsbyggandet och förtroendeskapande till berörda parter

31 © 2009 Tropé Consulting Group Tänk på en konflikt du har med någon i din verksamhet på Posten. Personlig reflektion

32 © 2009 Tropé Consulting Group Förändring & Konflikt - ett basprogram av Tropé Consulting Group 2008 – 2009 www.metrictools.se/posten


Ladda ner ppt "© 2009 Tropé Consulting Group Välkomna till Förändring & Konflikt - ett basprogram av Tropé Consulting Group 2008 – 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser