Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)"— Presentationens avskrift:

1 Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
Relator Motivator Processor Producer

2 RELATOR Ingen glöms bort
….är bra på att skapa och bibehålla goda relationer med  andra MOTIVATOR Alltid något nytt ….är bra på att entusiasmera och involvera andra PROCESSOR Inget glöms bort ….är bra på att analysera och strukturera PRODUCER Alltid rakt på problemet är bra på att driva projekt och uppgifter mot bestämda mål Zackrison, R E. IDI - Interpersonal Dynamics Inventory. Täby. Effectiveness Consultants

3 RELATOR STYRKOR SVAGHETER Självförnekande
Omtänksamhet Hjälpsamhet Engagerad Taktfull Samarbetsvillig SVAGHETER Självförnekande Uppoffrande Överansträng Insmickrande Beroende RELATORN SOM AGERAR UTIFRÅN SINA STYRKOR Utvecklar/bibehåller en positiv atmosfär inom gruppen; utvecklar samarbete mellan gruppmedlemmarna; lagspelare; sköter gruppens sociala behov, ser till att alla är med; hanterar konflikter med diplomati; har förmåga att förmedla känslig information. RELATORN SOM AGERAR UTIFRÅN SINA SVAGHETER Förhindrar konfliktlösning genom att undvika/förneka konflikter; överbetonar relationer till nackdel för presentation; blir ja-sägare, håller inne med åsikter; tar ansvar för andra; blir försiktig, särskilt när det gäller att prova något nytt

4 MOTIVATOR STYRKOR SVAGHETER Drömmare
Kreativ Initiativtagare Engagerande Spontan Ledande SVAGHETER Drömmare Förmyndare Stressande Flummig Jagfixerade MOIVATOR SOM AGERAR UTIFRÅN SINA STYRKOR Stimulerar laganda; ser till att gruppens arbete och resultat uppmärksammas av andra; är medveten om krav/agerande från omvärlden; delar sin tid, energi och kreativitet fritt med andra i gruppen; får gruppen att ifrågasätta, pröva nytt MOTIVATOR SOM AGERAR UTIFRÅN SINA SVAGHETER Konkurrerar med andra gruppmedlemmar för att få egen uppmärksamhet; tappar kontakten med verkligheten; slänger ut barnet med badvattnet; är oseriös; går så fort fram att andra inte hinner med; är mer intresserad av egna behov än av andras

5 PROCESSOR STYRKOR SVAGHETER PROCESSOR SOM AGERAR UTIFRÅN SINA STYRKOR
Ihärdig Noggrann Pålitlig Logisk Rationell SVAGHETER Pedantisk Obeslutsam Ointresserad Strukturberoende kall PROCESSOR SOM AGERAR UTIFRÅN SINA STYRKOR Sorterar ut oviktiga detaljer och strukturerar dem som är kvar; förser gruppen med metoder att mer systematiskt angripa problem; utvecklar praktiska lösningar på komplexa problem; ser till att gruppens känslomässiga relationer inte tar överhanden PROCESSOR SOM AGERAR UTIFRÅN SINA SVAGHETER Löser problemen själv i stället för att bidra till problemlösning i gruppen; delar inte med sig av sina känslor; fördröjer handling/beslut; håller fast gruppen i ändlösa diskussioner kring meningslösa detaljer

6 PRODUCER STYRKOR Drivande SVAGHETER Översittare
Kostnadsmedveten Beslutsam Krävande Självständig SVAGHETER Översittare Snål Impulsiv Otålig Ensamvarg PRODUCER SOM AGERAR UTIFRÅN SINA STYRKOR Organiserar gruppmedlemmarna och resurser; håller gruppen på spåret; ser till att beslut tas och genomförs; ger sig inte; ser till att gruppen blir hörd/belönad; får gruppmedlemmarna att lägga på ett extra kol när det behövs PRODUCER SOM AGERAR UTIFRÅN SINA SVAGHETER Är ovillig att ta tillbaka ett beslut eller att ett påstående; agerar taktlöst och otåligt, särskilt i stressade situationer; kontrollerar detaljer; tar äran av det som gruppen åstadkommer, är inte lyhörd för andras åsikter


Ladda ner ppt "Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)"

Liknande presentationer


Google-annonser