Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undervisning och lärande för en hållbar framtid via aktionsforskning Inger Björneloo Inst. för didaktik och pedagogisk profession.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undervisning och lärande för en hållbar framtid via aktionsforskning Inger Björneloo Inst. för didaktik och pedagogisk profession."— Presentationens avskrift:

1 Undervisning och lärande för en hållbar framtid via aktionsforskning Inger Björneloo Inst. för didaktik och pedagogisk profession

2 Kursens utgångspunkter Tar utgångspunkt i verksamheten Använder kunskap från vardagen Ser arbetsplatsen som en plats för utveckling Utveckling sker i samverkan med andra Lärande och förändring går hand i hand

3 Kursens två spår Litteraturstudier/teori Aktionsforskningens idé och teoretiska förankring Olika perspektiv på lärande för hållbar utveckling Aktion/Praktisk tillämpning Verktyg Analys Dokumentation Handledning Reflektion (individuell och kollektiv)

4 Kursens form Deltagare indelade i grupper om ca 8 Handledning ca 5 tillfällen under 2 terminer 7 föreläsningar Genomföra eget projekt i praktiken Tid för aktionsforskning på den egna skolan Berätta om eget projekt i kommunen (?) Hur använda ny kunskap i praktiken (chefen?)

5 Kursens centrala innehåll Individuell reflektion Kollektiv reflektion Anknytning till litteratur, styrdokument, teorier Systematisk kunskapsutveckling Kommunikation av kunskap

6 Lärandemål ha orienterat sig om olika perspektiv av undervisning och lärande för hållbar utveckling kunna förankra, initiera och genomföra ett aktionsforskningsarbete i praktisk verksamhet ha deltagit i diskussioner som problematiserar etik i aktionsforskning ha färdighet i dokumentation av aktionsforskningsarbete och i denna särskilt uppmärksamma det egna lärandet

7 Former för bedömning Tre skriftliga uppgifter som utgör grunden för en slutlig rapport om hur undervisning och lärande för en hållbar framtid utvecklat sig. Betyg: Väl Godkänd / Godkänd / Underkänd

8 Kursvärdering Tidigare kursvärderingars resultat kommuniceras med nya studenter Obligatoriskt moment Skall användas i planering av fortsatta kurser

9 Litteraturen Bläddra, läs det som är intressant först Läs på tvären / som skönlitteratur Diskutera litteraturen med varandra

10 Förutsättningar för kursen Tid Förankring i arbetslaget Stöttande ledning


Ladda ner ppt "Undervisning och lärande för en hållbar framtid via aktionsforskning Inger Björneloo Inst. för didaktik och pedagogisk profession."

Liknande presentationer


Google-annonser