Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till introduktion av kursen LYVU10 med start HT14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till introduktion av kursen LYVU10 med start HT14."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till introduktion av kursen LYVU10 med start HT14

2 Dagens program 13.00-15.00 LUN – VFU platser – Kristina Lindahl, Liv Nilsen Presentation av kursupplägg - Praxisseminarium 1 och 2 - Examinationsuppgift - GUL - Basgrupper - Övriga frågor

3 1aIndividuell uppgift – observera och beskriva Datum/tid:Situation: LärandeTema: Kommunikation Tema (vad handlar samtalet om?)PersonerBeskrivning av lärarens kommunikation: Hur inleder och upprätthåller läraren kommunikationen? Hur använder läraren frågor? Hur använder läraren rösten, ansiktsuttryck, ögonrörelse, gester och andra kroppsrörelser etc.

4 1bIndividuell uppgift – observera och beskriva Utifrån din observation (1a) ska du reflektera över vad som hände i lärandesituationen med kommunikationen mellan lärare och elever. Fokusera på lärarens kommunikation/perspektiv. Analysera kommunikationen med hjälp av den kurslitteratur som är kopplad till uppgiften och reflektera över vad du sett. Din analys och reflektion fungerar sedan som underlag för diskussionen vid praxisseminarium 1.

5 2Individuell uppgift – reflektera, problematisera och kritiskt granska Innan seminariet: Du skall reflektera över, problematisera och kritiskt granska din process att byta/växla yrkesidentitet dvs. från yrkesman/kvinna till lärare. Reflektera även över vilka krav och förväntningar som du har identifierat, uppmärksammat eller upplevt under din VFU. Som ett stöd i reflektionen – läs Engström (2009), samt relevanta styrdokument. Din text ska fungera som diskussionsunderlag vid praxisseminarium 2.

6 Du kan ta hjälp av följande frågor: Vilka svårigheter och möjligheter finns det i processen att byta/växla yrkesidentitet, från yrkeskvinna/man till professionell yrkeslärare? Vilka kompetenser har du nu som är viktiga i rollen som yrkeslärare, och vilka är du i behov av att utveckla för att kunna leva upp till omvärldens krav och behov? Din text ska synliggöra din förmåga att reflektera, problematisera och kritiskt granska. Din reflektion ska vara max en A4-sida.

7 Avslutande individuell examination Uppgiften består av två delar: 3a – planera, genomföra och utvärdera 3b – beskriva och reflektera 3a Individuell uppgift – planera, genomföra och utvärdera Tillsammans med din lokala lärarutbildare ska du planera, genomföra och utvärdera en pedagogisk aktivitet utifrån styrdokumenten (uppgift 3a behöver du inte lägga in i GUL).

8 3b Individuell uppgift – beskriva och reflektera På vilka sätt påverkar läroplanen och examensmålen ämnets syfte, kursens centrala innehåll och undervisningens utformning? Hur kopplas ämnespunkterna ihop med relevant/relevanta delar av centrala innehållet? Hur kopplas ämnespunkterna och det centrala innehållet ihop med relevant/relevanta kunskapskrav?

9 Syfte Examensmål Mål Centralt innehåll Kunskapskrav Läroplanen Planering av innehåll och bedömning


Ladda ner ppt "Välkommen till introduktion av kursen LYVU10 med start HT14."

Liknande presentationer


Google-annonser