Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuella utvecklingsplaner ska: - vara ett stöd för elevens lärande - innehålla omdömen om elevernas kunskapsutveckling - innehålla en planering av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuella utvecklingsplaner ska: - vara ett stöd för elevens lärande - innehålla omdömen om elevernas kunskapsutveckling - innehålla en planering av."— Presentationens avskrift:

1 Individuella utvecklingsplaner ska: - vara ett stöd för elevens lärande - innehålla omdömen om elevernas kunskapsutveckling - innehålla en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt mot de nationella målen - klargöra vad eleven och vårdnadshavaren kan göra och ansvara för - också komplettera och förtydliga den muntliga informationen som ges vid utvecklingssamtalet, men inte ersätta den - inte vara ett statiskt instrument utan revideras när det behövs

2 Nya allmänna råd från Skolverket  ska inte bara vara framåtsyftande, utan också innehålla skriftliga omdömen om elevens kunskaper i varje ämne som eleven får undervisning i, i varje årskurs  det tidigare förbudet, att den skriftliga informationen om elevens skolgång inte får ha karaktären av betyg, är borttaget  rektor beslutar om utformningen av de skriftliga omdömena om elevens kunskapsutveckling samt om de också ska gälla elevens utveckling i övrigt, dvs. framför allt elevens sociala utveckling  även under de terminer när betyg utfärdas ska skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling ges  benämningen skriftligt omdöme har ändrats till skriftlig bedömning

3 Varför har vi skolan?

4 Skolsystemets historiska tvådelning  Legitimitet för de redan utvalda  Meritokratiskt samhälle

5

6

7 Blooms taxonomi  Faktakunskaper  Förståelse – förstå fakta  Tillämpning – Kunna utföra något med hjälp av fakta  Analys – samband mellan olika fakta  Syntes – kunna dra egna slutsatser  Utvärdering – att producera, planera och genomföra något nytt

8 Margaret Archer

9 Pierre Bourdieu

10 Michel Foucault

11 ”Kunskapsperspektivet”

12 ”Bildningsperspektivet”

13 Åter till IUP  Utvecklingsplanen ska vara ett stöd för elevens lärande  Utvecklingsplanen ska innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling  Utvecklingsplanen ska innehålla en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt möjligt i riktning mot de nationella målen samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra och ansvara för

14 Varför vill politiken styra skolan?  Vi måste kontrollera reproduktionen så att VÅRT samhälle skapas  Vi måste hjälpa eleverna att skapa morgondagens samhälle. Ge dem rätt verktyg


Ladda ner ppt "Individuella utvecklingsplaner ska: - vara ett stöd för elevens lärande - innehålla omdömen om elevernas kunskapsutveckling - innehålla en planering av."

Liknande presentationer


Google-annonser