Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Magelungen Hemmasittare Robert Palmér Programansvarig HSP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Magelungen Hemmasittare Robert Palmér Programansvarig HSP."— Presentationens avskrift:

1 Magelungen Hemmasittare Robert Palmér Programansvarig HSP

2 Att arbeta strukturerat med hemmasittare

3 Hemmasittarprogrammet Manualbaserat Team KBT Multimodalt Intensivt Utvärderas (SDQ, HAD, Livets stege, skolnärvaro) Kartläggning Behandling Vidmakthållande

4 Kommuner som implementerar HSP Gotland. Projekt ungdomskraft, 16-24 år Ludvika. Team grundskola & socialtjänst, team unga vuxna Smedjebacken. Team elevhälsan, team unga vuxna. Umeå. Elevhälsan Lidingö. Team från Barn- utbildningsförvaltning & familjeresursenheten Socialtjänsten Internt: Helsingborg, Göteborg, Jönköping, Örebro, Västerås, Södertälje, Stockholm, Solna, Gävle

5 Att kartlägga skolfrånvaro Finns det någon tydlig orsak? Vilken funktion fyller skolfrånvaron? Vilka faktorer vidmakthåller skolfrånvaron? Samla in information från föräldrar, ungdom, skola. Analysera och skapa hypoteser

6 Orsaker och vidmakthållandefaktorer som kan framkomma under kartläggningsfasen SKOLFRÅNVARO Specifik händelse,tex i familjen eller i skolan Psykiatriska svårigheter NeuropsykiatriSkolsituationen Föräldrarnas förmåga/eget mående Spelberoende?

7 Vanliga inslag i insats Elev: Specifik problematik ADL Aktivering Färdighetsträning skolnärmande- beteenden Föräldrar: Formulera konkreta beteenden och hitta nya strategier Positiv samvaro Samarbete med skolan Vardagsstruktur Skola: Pedagogisk anpassning Träningsarena för svårigheter Samarbete med föräldrar Plan för att ta igen det eleven missat Andra aktörer t ex: Socialtjänst BUP Habiliteringen

8 ”En terapeuts bästa egenskap är förmågan att kunna tala genom en stängd dörr”

9 Analysera funktionen av skolfrånvaron Kartlägg de specifika svårigheterna Fundera på hur färdighetsträning kan förankras i skolmiljö Minska glappet mellan hem och skola Jobba på relation och allians Skapa en känsla av meningsfullhet och tydligt syfte

10 När problematiken är komplex behöver samarbete och samverkan fungera som bäst! Utnyttja den kunskapsbank ni besitter! Ta tag i problemen när de är små! Enas kring metod och förhållningssätt!


Ladda ner ppt "Magelungen Hemmasittare Robert Palmér Programansvarig HSP."

Liknande presentationer


Google-annonser