Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevhälsan - nyckeln till goda resultat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevhälsan - nyckeln till goda resultat"— Presentationens avskrift:

1 Elevhälsan - nyckeln till goda resultat
Johan Hallberg, rektor, Kolsva skolområde

2 Malmaskolan Odensvi skola
KOLSVA – Köpings kommun Malmaskolan är en ganska stor skola, med nästan 500 elever från fskl till år 9. Odensvi skola är en riktig landsbygdsskola, med 31 elever får fskl till år 4. Jag har varit rektor i skolområdet sedan år 2004, och hade tidigare arbetat i skolområdet som lärare sedan 1998. ~ trygghet ~ trivsel ~ goda resultat

3 Organisation 510 elever 95 personal Åtta lärararbetslag Ledningsgrupp
Särskilda undervisningsgrupper Fritidshem Ungdomsgård 140 barn i fritidshemmet, Ungdomsgård för tonåringar upp till sista året i gymnasiet. Förhållandevis låg utbildningsnivå NU BÖRJA PRATA OM 90%-skola. Man har varit nöjd med en behörighet till gymnasiet på 85-90% Nästan naturlag, inget att göra något åt. ”Man får inte se det som ett misslyckande”.

4 Elevvårdsteam Skolhälsovård Rektor

5 Från dubbla spår… Elevvårdsteam Skolhälsovård Rektor

6 …eller hur många spår var det?
Elevvårdsteam Skolhälsovård Rektor

7 …till ELEVHÄLSA elev föräldrar
UTVÄRDERING vid varje terminsslut Ssk-organisation

8 Elevhälsans helhetsperspektiv
Elevhälsan utgår från goda relationer; inga centrala lösningar! Bred kompetens i gott samarbete. En väg in. Rätt stöd i rätt tid – vänta inte! ”Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet! ”

9 Vår värdegrund Respekt Ansvar Trygghet Lika värde Hänsyn Ärlighet
Arbetsglädje För vår del tog förändringsarbetet avstamp i det värdegrundsarbete som hade påbörjats i början av 2000-talet, när nästan alla skolor arbetade med värdegrundsarbete. Vi valde de här orden tillsammans med de elever som gick på skolan då. Orden är universella och liknande finns på nästan alla skolor

10 Det ska kännas bra att gå till skolan!
Ett aktivt värdegrundsarbete i alla årskurser. Kamratstödjare i mellan- och högstadiet. Utbildning kring bemötande och om att arbeta mot mobbning och kränkningar till all personal. Riddarskola i mellanstadiet och Schyst-kompis- utbildning till alla på i högstadiet. Fritidspersonal i skolan i alla årskurser. Sex- och samlevnadsdagar Kill- och tjejgrupper Vuxna som bryr sig om – någon att vända sig till. Likabehandlingsplanen i bruk , varje dag! Resan i Förintelsens spår. att gå till skolan! ”Om inte värdegrundsarbetet märks i vardagen, har vi ingen värdegrund!” Så här infogar du den här bilden i en egen presentation Spara den här mallen som en presentation (PPT-fil) på datorn. Öppna den presentation i vilken du vill infoga bilden. Klicka på fliken Bilder och placera insättningspunkten efter den bild som den nya bilden ska visas efter. (Det är viktigt att du inte markerar någon bild. Insättningspunkten ska vara mellan bilderna.) Öppna Infoga-menyn och klicka på Bilder från fil. Klicka på fliken Sök presentation i dialogrutan Bildsökaren. Klicka på Bläddra, leta upp och markera presentationen som innehåller den bild som du vill infoga och klicka på Öppna. Markera bilden i dialogrutan Bilder från fil. Markera kryssrutan Behåll källformatering. Om du inte markerar den här kryssrutan används automatiskt samma design för den kopierade bilden som den i föregående bild i presentationen. Klicka på Infoga. Klicka på Stäng.

11 Resultat Behörighet till gymnasiet: 95-97% Samlat meritvärde: 190-218p
Betyg i alla ämnen: % Som en jämförelse kan nämnas Skinnskattedrg, vår grannkommun, två orter som på många sätt kan jämföras med varandra vad gäller socio-ekonomiska förutsättningar. Där var 75% av eleverna behöriga till gymnasiseskolan. Det är elevhälsan som är nyckeln till de här resultaten, för det genom arbetet med Elevhälsan vi kan ge oss på de 10%en som inte klarar skolan.

12 Särskilt stöd i klassrummet
All personal som arbetar med en elev känner till sina elevers behov och ska anpassa sin undervisning därefter. Elevhälsan finns som ett kvalificerat samtalsstöd och bollplank. - kompensatoriska hjälpmedel - förenklade texter - muntliga prov - tidsupplägg

13 Särskilt stöd hos specialläraren
- Lästräning - Matematik - So/No - Minnesträning Enskilt, eller i mycket liten grupp.

14 Särskilda undervisningsgrupper
7-12 elever Kompetent, behörig personal; socionom, lärare, assistenter. Tät kontakt med hem och nätverk, socialtjänst, BUP. Kortsiktig eller långsiktig lösning. Stor eller liten del av skoldagen. Program för återgång till skola för ”hemmasittare”. Hemundervisning Många elever från andra skolområden. Jag kan, jag vill, jag duger!

15 Lärstilar – vi lär på olika sätt!
Grupparbete Med datorer, projektorer och interaktiva skrivtavlor. Laborationer HÖRA, LYSSNA KÄNNA Svenska genom skönlitteratur Utomhuspedagogik Vardags-matematik

16 Plan för Elevhälsan Inventering och systematisering:
Vad gör vi idag? Hur då? Vad fungerar bra? Vilka resultat får vi? Tänk om, tänk nytt! Förankra!

17 Elevhälsan - nyckeln till goda resultat


Ladda ner ppt "Elevhälsan - nyckeln till goda resultat"

Liknande presentationer


Google-annonser