Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevhälsan - nyckeln till goda resultat. Malmaskolan Odensvi skola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevhälsan - nyckeln till goda resultat. Malmaskolan Odensvi skola."— Presentationens avskrift:

1 Elevhälsan - nyckeln till goda resultat

2 Malmaskolan Odensvi skola

3 510 elever 95 personal Åtta lärararbetslag Ledningsgrupp Särskilda undervisningsgrupper Fritidshem Ungdomsgård Organisation

4 ElevvårdsteamSkolhälsovård Rektor

5 Elevvårdsteam Rektor Från dubbla spår… Skolhälsovård

6 …eller hur många spår var det? ElevvårdsteamSkolhälsovård Rektor

7 …till ELEVHÄLSA elev föräldrar

8 Elevhälsans helhetsperspektiv  Elevhälsan utgår från goda relationer; inga centrala lösningar!  Bred kompetens i gott samarbete.  En väg in.  Rätt stöd i rätt tid – vänta inte! ”Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet! ”

9 Vår värdegrund Respekt Ansvar Trygghet Lika värde Hänsyn Ärlighet Arbetsglädje

10 Det ska kännas bra Ett aktivt värdegrundsarbete i alla årskurser. Kamratstödjare i mellan- och högstadiet. Utbildning kring bemötande och om att arbeta mot mobbning och kränkningar till all personal. Riddarskola i mellanstadiet och Schyst-kompis- utbildning till alla på i högstadiet. Fritidspersonal i skolan i alla årskurser. Sex- och samlevnadsdagar Kill- och tjejgrupper Vuxna som bryr sig om – någon att vända sig till. Likabehandlingsplanen i bruk, varje dag! Resan i Förintelsens spår. att gå till skolan! ”Om inte värdegrundsarbetet märks i vardagen, har vi ingen värdegrund!”

11 Resultat  Behörighet till gymnasiet:95-97%  Samlat meritvärde:190-218p  Betyg i alla ämnen: 85-93%

12 Särskilt stöd i klassrummet All personal som arbetar med en elev känner till sina elevers behov och ska anpassa sin undervisning därefter. Elevhälsan finns som ett kvalificerat samtalsstöd och bollplank. - kompensatoriska hjälpmedel - förenklade texter - muntliga prov - tidsupplägg

13 Särskilt stöd hos specialläraren - Lästräning - Matematik - So/No - Minnesträning Enskilt, eller i mycket liten grupp.

14 Särskilda undervisningsgrupper - 7-12 elever - Kompetent, behörig personal; socionom, lärare, assistenter. - Tät kontakt med hem och nätverk, socialtjänst, BUP. - Kortsiktig eller långsiktig lösning. - Stor eller liten del av skoldagen. - Program för återgång till skola för ”hemmasittare”. - Hemundervisning - Många elever från andra skolområden. - Jag kan, jag vill, jag duger!

15 Lärstilar – vi lär på olika sätt! Med datorer, projektorer och interaktiva skrivtavlor. Grupparbete Laborationer Svenska genom skönlitteratur UtomhuspedagogikVardags-matematik - HÖRA, - LYSSNA - KÄNNA

16 Plan för Elevhälsan - Inventering och systematisering: Vad gör vi idag? Hur då? - Vad fungerar bra? Vilka resultat får vi? - Tänk om, tänk nytt! - Förankra!

17 Elevhälsan - nyckeln till goda resultat johan.hallberg@koping.se www.koping.se/malmaskolan www.facebook.se/malmaskolan


Ladda ner ppt "Elevhälsan - nyckeln till goda resultat. Malmaskolan Odensvi skola."

Liknande presentationer


Google-annonser