Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carl Johan Sanglert Kulturmiljöenheten Miljö- och samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen i Jönköpings län / RUS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carl Johan Sanglert Kulturmiljöenheten Miljö- och samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen i Jönköpings län / RUS"— Presentationens avskrift:

1 Carl Johan Sanglert Kulturmiljöenheten Miljö- och samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen i Jönköpings län / RUS http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/Pages/default.aspxprojektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/Pages/default.aspx

2 RUS – Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet Länsstyrelsen samt Skogsstyrelsen En länk i miljömålsarbetet – centralt – regionalt – lokalt Länsstyrelsegemensamma uppgifter – mål – åtgärder – uppföljning – metodutveckling – omvärldsbevakning

3 Aktuella projekt och aktiviteter Samhällsekonomisk analys Ekosystemtjänster Hållbar konsumtion Välja och vraka! (Kulturmiljön i Miljömålsarbetet) RUS har medverkat i arbetet med FU15. Tvärsektoriellt Miljömålsmöte 151021. Vägledning till FU15 för länsstyrelserna. Förslag till Miljömålsrådets åtgärdslista.

4 Vägledning för miljömålsarbetet Problem och möjligheter Behov av att utveckla åtgärder projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/stod-i-atgardsarbetet/Pages/valja-och-vrakaprojektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/stod-i-atgardsarbetet/Pages/valja-och-vraka!

5 Totalt 170 åtgärder!

6 Ett rikt odlingslandskap Landsbygdsprogrammet avgörande Åtgärder som initierats utifrån Landsbygdsprogrammet – rådgivning, – utbildning och – informationsinsatser. Utvald miljö vid skötsel och restaurering Flera åtgärder rörande lantbrukets bebyggelse

7 Kulturmiljömålen Det statliga kulturmiljöarbetet ska sedan den 1 januari 2014 främja: ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas, människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön, ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser, samt en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen. Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet, men de ska även kunna vägleda politiken i kommuner och landsting. (Prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald, sid. 35)

8 Välkomna till Miljömålsdagarna i Växsjö 27-28 april 2016!


Ladda ner ppt "Carl Johan Sanglert Kulturmiljöenheten Miljö- och samhällsbyggnadsenheten Länsstyrelsen i Jönköpings län / RUS"

Liknande presentationer


Google-annonser