Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det regionala miljömålsuppdraget Länsstyrelserna och Skogstyrelsen Lst regleringsbrev 2013: utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram i bred förankring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det regionala miljömålsuppdraget Länsstyrelserna och Skogstyrelsen Lst regleringsbrev 2013: utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram i bred förankring."— Presentationens avskrift:

1 Det regionala miljömålsuppdraget Länsstyrelserna och Skogstyrelsen Lst regleringsbrev 2013: utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå generations- målet och miljökvalitetsmålen

2 Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet (RUS) Länsgemensamma uppgifter och samordning mellan olika parter Förankring rus styrgrupp och länsrådsgrupp 6. Finansieras via NV Områden där rus medverkar: - Årlig uppföljning och fördjupad utvärdering - Uppdateringar av indikatorer & indikatorutveckling - Revidering regionala mål - Stöd & utveckling i åtgärdsarbetet (sen 2010) - Information och kommunikation Arbetsgruppen www.rus.lst.se

3 Miljömålsuppdraget - nuläget - De flesta reviderar (3:e gången), tonvikt åtgärdsprogram (olika upplägg i olika län) - Alla medverkar i den gemensamma uppföljningen Dec 2012

4 Miljömålsuppdraget – nuläget och fortsatta steg på vägen Miljömålen en naturlig del i länsstyrelsernas/Skogsstyrelsens arbete. Integrering, prioritering & betoning som strategisk fråga varierar. Uppdragets del att driva på mer i åtgärdsarbetet behöver utvecklas. Samtidigt som uppföljningen behöver ha fortsatt kvalitet. Slutsatserna i FU 2012 – de 3 fokusområdena och de 12 regionala punkterna är viktiga ledstjärnor.

5 Två perspektiv på miljömålen – att hantera och kommunicera Perspektiv 1: Utmaningen är stor Vi når inte generationsmålet och flertalet miljökvalitetsmål Anledning till pessimism Perspektiv 2: Mycket bra miljöarbete sker Insatserna är viktiga för målen Miljöarbete lönar sig Anleding till optimism ”Att förtvivla är att förolämpa framtiden” André Brink, SvD 21 april 2013

6 RUS 2013 Uppföljning/utvärdering Medverkan målmanualer/indikatoröversyn – regionala/lokala perspektiv Bistå i planeringen av FU 2015 –Den regionala rapporteringen –Föreslå fokusområden av regionalt intresse –Blicka efter 2020 – färdplan för generationsmålet… Utvecklingsinsatser, bl.a. –Medverka i 2013 års miljömålsprojekt: kommunala (energi)data, friluftsliv… –Luftdata fortsatt utveckling –Utvärdering miljömålsenkäten God bebyggd miljö (med Boverket) –Slutföra räkna q (kulturmiljö i detaljplanering) Ökat samarbete med MIT (Miljövårdens IT-samarbete inom länsstyrelserna)

7 RUS 2013 Åtgärdsarbetet Projekt metodutveckling åtgärder/åtgärdsprogram –Samhällsekonomisk analys (påbörjat), seminarium 18 september –Åtgärdsuppföljning m.m. (till hösten) Projekt stöd till kommuner (start hösten) –Handbok/vägledning –Utveckling och bringa reda i lokala indikatorer/data Metodutveckling viktigare åtgärdsområden –ÖP-resan – miljömål i översiksplanering Boverket/Lst, seminarium 2014 –Kulturmiljö och miljömål, rapport under våren och länsbesök –Transporter, miljömål i länstranportplanering –Ekosystemansats/tjänster, seminarium i höst –Regional tillväxt, ev. någon insats Miljökommunikationsutbildning och handbok

8 Generationsmålet Vad kan målet innebära för ytterligare insatser regionalt? Utifrån betoningen Samhällsomställning, ex. öka kunskapen om miljöarbetet Internationellt perspektiv, ex. tänk globalt & handla om möjligt lokalt …och utifrån strecksatserna: 1.Ekosystem, ex. använd ansats/tjänster som verktyg 2.Natur- och kulturmiljö, ex. stärk som faktor i regionalt utv. arbete 3.Hälsa, ex. synergier folkhälsa och miljö 4.Kretslopp, ex. lyft kemikaliefrågan mer 5.God hushållning med naturresurser, ex. lyft mer i planering m.m. 6.Energi, ex. lyft matens klimatpåverkan 7.Konsumtion, ex. stöd folkbildning, offentlig upphandling…

9 Miljömålsdagarna Här har vi varit! 2003 Göteborg (O) 2004 Visingsö (F) 2005 Gysinge (X) 2006 Ven (M) 2007 Vadstena (E) 2008 Visby (I) 2009 Karlstad (S) 2010 Varberg (N) 2011 Västerås (U) 2012 Borgholm (H) 2013 Umeå (AC) 2014?


Ladda ner ppt "Det regionala miljömålsuppdraget Länsstyrelserna och Skogstyrelsen Lst regleringsbrev 2013: utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram i bred förankring."

Liknande presentationer


Google-annonser