Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övergripande inriktning Europeiska socialfonden i Stockholm 2017 Strukturfondspartnerskapet Stockholms län Beslutad av Strukturfondspartnerskapet Stockholms.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övergripande inriktning Europeiska socialfonden i Stockholm 2017 Strukturfondspartnerskapet Stockholms län Beslutad av Strukturfondspartnerskapet Stockholms."— Presentationens avskrift:

1 Övergripande inriktning Europeiska socialfonden i Stockholm 2017 Strukturfondspartnerskapet Stockholms län Beslutad av Strukturfondspartnerskapet Stockholms län 16 mars 2016

2 En sammanhållen etablering och inkludering Strukturfondspartnerskapet Stockholms län - Stora regionala utmaningar med anledning av flyktingmottagandet 2015/2016 - 3 tematiska delar där ESF-medel föreslås investeras: 1. Arbetsgivare 2. Idéburen sektor 3. Utbildning, arbete och företagande ESF-budget 2017: 265 milj. (prel)

3 En sammanhållen etablering och inkludering Strukturfondspartnerskapet Stockholms län PO 1.1 Mottagarkapacitet Offentlig, privat, ideell sektor Normer och värderingar Supported employment Upphandlingar med sociala krav Handledare/Mentorer Validering PO 1.2 Strukturer, metoder utb./arbetsliv Kunskap, samverkan, matchning, kvalité inom Yrkesutbildning Yrkesvux Sfi/Sfx PO 2 Insatser för att rusta nyanlända (Inkl. ensamkommande barn) Regional samverkan inom Insatser mot arbete Matchning bristyrken Korta vägar till jobb Validering Yrkesutbildning Kortutbildningar Praktikplatser ARBETSGIVARE IDÉBUREN SEKTOR ARBETE, UTBILDNING, FÖRETAGANDE

4 Planering 2016/2017 Strukturfondspartnerskapet Stockholms län SFP-beslut övergripande inriktning ESF 201716 mars Frukostmöte arbetsgivare med rekryteringsbehov7 juni SFP-beslut regional handlingsplan ESF 201717 juni Mobiliseringsmöten med aktörer aug-dec Utlysningar jan-feb2017 SFP-beslut om beviljade projekt juni 2017


Ladda ner ppt "Övergripande inriktning Europeiska socialfonden i Stockholm 2017 Strukturfondspartnerskapet Stockholms län Beslutad av Strukturfondspartnerskapet Stockholms."

Liknande presentationer


Google-annonser