Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strukturfondspartnerskapets yttrande:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strukturfondspartnerskapets yttrande:"— Presentationens avskrift:

1 ESF-projekt TänkOm Fyra stadsdelar, två kommuner I Linköping Skäggetorp och Ryd
Strukturfondspartnerskapets yttrande: Bidrar tydligt till regionala planens mål att personer som står långt från arbetsmarknaden utvecklas, att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet samt för långtidssjukskrivna att komma i arbete.

2 forts. ESF-projekt TänkOm
forts. sf-partnerskapets yttrande Väl genomtänkt och innovativt projekt med bra fokus på arbete och intressant idé om jobb- och praktikverkstäder i utsatta stadsdelar … tydligt inriktat på att utveckla samarbetsformer och samverkan mellan de två kommunerna och de fem stadsdelarna.

3 forts. ESF-projekt TänkOm
Den regionala planens grundläggande prioriteringar med förankring, motivering och påverka strukturer och system är tydligt tillgodosedda. Stor sannolikhet till strukturell påverkan i dessa kommuner.

4 forts. ESF-projekt TänkOm
För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats. De verkar både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt till att insatserna för de båda programmen samverkar. Partnerskapen är sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, i vissa fall sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar.

5 TänkOm - Mål 2011 kvantitativt
Av projektets totalt 300 deltagare ska minst 180 personer var i arbete, studier eller företagande 90 dagar efter avslutat projekt.

6 Forts. TänkOm - Mål 2011 Förvärvsfrekvensen i stadsdelarna har ökat och behovet av försörjningsstöd har minskat. Stadsdelarna värderar och tar till vara de boendes kompetenser och drivkrafter. Boende känner delaktighet och ansvar. Stärka stadsdelarnas lokala ekonomi Metodutveckling Utveckla samverkan

7 TänkOm - målgrupp 300 personer under 3 år
26 personer per stadsdel, totalt 105 personer, ska kontinuerligt ingå i verksamheten av de 300 personerna har 190 introduktionsstöd, 65 försörjningsstöd, 15 sjuk/aktivitetsersättning och 30 arbetslöshetsersättning minst 65% ska vara utrikesfödda minst 15% ska vara ungdomar

8 TänkOm - Innovativt Inte bara anställbarhet utan också att kombinera detta med de anställbaras potential att bygga upp en lokal ekonomi i stadsdelen Stadsdelsutveckling genom samverkan inte bara mellan myndigheter utan även mellan lokala aktörer och boende Att involvera hela det dagliga livet och det som påverkar individerna lokalt Stark individuell anpassning – egenmakt Den sociala ekonomin har en framträdande roll, i nära samråd med de boende – främja egenmakt och självdriven verksamhet

9 TänkOm – Metod/Innehåll
Framtidsverkstäder Praktik- o jobbverkstäder inkl. språkträning o ”kulturträning” Matchning o coachning Arbetskooperativ Entreprenörskapsdagar Språkträning integrerad m. barnomsorg Personligt stöd Social medling

10 TänkOm Tillgänglighet för personer med funktionshinder
Jämställdhetsintegrering Utvärdering genom CKS Spridning

11 TänkOm - budget Totalt 45,6 msek under 3 år Finansiering:
Deltagarersättning 20,7 msek Övrigt ,7 msek ESF-stöd ,2 msek

12

13 Styrgrupp Norrköpings kommun Linköpings kommun Coompanion Östergötland
Arbetsförmedlingen No+Li Försäkringskassan No+Li Samordningsförbunden No+Li Industrikompetens Universitetet, CKS, adjungerade

14 TänkOm-team Projektledare: Margareta Wandel
Coach och ansvarig för näringslivskontakter: Marie Daun Ekonom, tjänsteköp: Hillevi Stridh Verksamhetsledare Klockaretorpet: Rolf Almborg Verksamhetsledare Ringdansen: Cecilia Malmqvist Verksamhetsledare Skäggetorp: Stephan Biberg Verksamhetsledare Ryd: Mia Powalko


Ladda ner ppt "Strukturfondspartnerskapets yttrande:"

Liknande presentationer


Google-annonser