Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Okomplicerad cystit i slutenvård Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Okomplicerad cystit i slutenvård Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 Okomplicerad cystit i slutenvård Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

2 Diagnostiska problem Hög prevalens av ABU Kroniska urinvägsbesvär är vanliga trängningar, sveda, inkontinens Nedsatt kognitiv förmåga Svårigheter att meddela symtom Ospecifika symtom tolkas ofta felaktigt som UVI UVI hos äldre kvinnor

3 Diagnostiska svårigheter  överförbrukning av antibiotika  resistensproblem

4 ABU Prevalens hos kvinnor: >65 år5-20% på sjukhem 25-50% Pyuri hos > 90 % Pyuri hos 30 % med negativ urinodling Symtomgivande UVI ovanligt hos dem med ABU

5 ABU Lågvirulenta bakterier Kolonisation Biologiskt skydd

6 ABU Ingen ökad sjuklighet Ingen ökad dödlighet Skall ej behandlas! Undantag Graviditet Stenbildande bakterier (t ex Proteus)

7 Behandling av ABU Eliminerar inte benägenheten för ABU Ökad risk för symtomgivande UVI Ökad antibiotikaresistens Ökad risk för bieffekter

8 Strategi Överväg antibiotika vid nytillkomna urinvägssymtom Urinodling för art- och resistensbestämning Negativ urinodling talar starkt emot UVI Använd testremsa för U-nitrit/U-LPK endast vid misstanke om symtomgivande UVI

9 Strategi Illaluktande urin är ingen behandlingsindikation Vid diagnostisk osäkerhet - Avvakta med antibiotika

10 UVI hos äldre Etiologi Sekundärpatogener vanligare Ökad antibiotikaresistens

11 E.coli - antibiotikaresistens 1996-2007

12 Kinoloner Ökande resistensutveckling hos E. coli (12%) Skall ej användas för behandling av okomplicerad cystit Indikationer Akut pyelonefrit/febril UVI UVI hos män Rekommenderad kinolon: ciprofloxacin

13 Furadantin Låg resistens hos E. coli (~1%) Befrämjar inte resistensutveckling God tolerans Risk för dödlig lungfibros - Nej! Risk för ”akut lungreaktion” – Ja, men sällsynt Ej vid kr cl < 40 mL/min

14 Selexid Låg resistens hos E. coli (~ 1%) Liten risk för resistensutveckling God tolerans

15 Okomplicerad cystit Förbättra diagnostiken Använd i första hand Furadantin eller Selexid Använd inte kinoloner Optimera behandlingstidens längd

16 Mål för optimal behandling av cystit Förskrivningsprofil Furadantin och Selexid80% Behandlingstid3-5 d

17 Behandling av okomplicerad cystit Furadantin50 mg x 35 dygn Selexid200 mg x 35 dygn Trimetoprim300 mg x 13 dygn

18 Infektion orsakad av ESBL - producerande bakterier

19 Antibiotikaval vid cystit orsakad av ESBL-producerande bakterier Styrs av resistensbesked från bakt lab Varierande resistensmönster Karbapenemer ibland enda behandlingsalternativ

20 Antibiotikaalternativ vid cystit orsakad av ESBL-producerande bakterier Nitrofurantoin Fosfomycin (Monurol ® ) licensprep. (ofta S) Amoxicillin/klavulansyra (?) Pivmecillinam (?) Aminoglykosid x 1 im i 3 dygn (pol terapi) Ertapenem x 1 iv i 3 dygn (pol terapi)

21

22


Ladda ner ppt "Okomplicerad cystit i slutenvård Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser