Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planeringsprocess PAGE 1 BRP Planeringsprocess. Inkrementplanering team samt presentation Dag 1: Dag 2: PAGE 2 BRP Planeringsprocess.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planeringsprocess PAGE 1 BRP Planeringsprocess. Inkrementplanering team samt presentation Dag 1: Dag 2: PAGE 2 BRP Planeringsprocess."— Presentationens avskrift:

1 Planeringsprocess PAGE 1 BRP Planeringsprocess

2 Inkrementplanering team samt presentation Dag 1: Dag 2: PAGE 2 BRP Planeringsprocess

3 TEAM NEDBRYTNING, MÅLFORMULERING SAMT RISKHANTERING PAGE 3 Kapacitet: Last: Sprint 1.1 Baslast Felrapporter Förbättringar/teknisk skuld Risk/Hinder Kapacitet: Last: 0 Sprint IP1Inkrement Mål Stretch Mål Risker Hanterad Risk/Hinder Kapacitet: Last: Sprint 1.2 Baslast Kapacitet: Last: Sprint 1.3 Baslast Story Slogan Estimat Tillhör Paket Utredning

4 TEAM NEDBRYTNING PAGE 4 BRP Planeringsprocess Kapacitet: 27 Last:25 Sprint 1.1 Baslast Felrapporter Story Slogan Estimat Tillhör Paket Utredning Förbättringar/teknisk skuld Risk/Hinder Hanterad Risk/Hinder Kapacitet: Denna sprint Last: Summan av inlagda objekt (alltid <= kapacitet Utred X 5 p Paket X Skapa Alias 5 p Alias Ändra Alias 3 p Alias Fel nnn 2 p Fel nnn 1 p Fel nnn 2 p Fix 2 p Fix 3 p Ta bort Alias 2 p Alias

5 TEAM NEDBRYTNING – SLUT SPRINTAR PAGE 5 BRP Planeringsprocess Kapacitet: 60 Last:57 Sprint 1.5 Baslast Felrapporter Story Slogan Estimat Tillhör Paket Utredning Förbättringar/teknisk skuld Risk/Hinder Hanterad Risk/Hinder Kapacitet: Denna sprint Last: Summan av inlagda objekt (alltid <= kapacitet Utred X 8 p Paket X Slogan 20 p Paket Fel nnn 8 p Fix 13 p Slogan 8 p Paket

6 VID SLUTET PAGE 6 Kapacitet: 30 Last: 28 Sprint 1.1 Baslast Felrapporter Story Slogan Estimat Tillhör Paket Utredning Förbättringar/teknisk skuld Risk/Hinder Kapacitet: Last: 0 Sprint IP1Risker Hanterad Risk/Hinder Kapacitet: 25 Last:23 Sprint 1.2 Baslast Kapacitet:28 Last:27 Sprint 1.3 Baslast

7 PAGE 7 BRP Planeringsprocess MÅL Inkrementmål  Summerar önskat resultat/utkomst av inkrementet. Vad vi strävar att uppnå.  Leverera ett paket, skaffa kunskap, testa antaganden  Mål kan också vara förbättringar i infrastruktur, arbetsätt, underhåll Stretch mål  Är planerade för och är inte något extra som teamet gör ”om vi får tid över”  Men, de är inte inkluderade i det teamet ”åtagit sig att leverera” Inkrement Mål Stretch Mål Skapa en pappersprototyp för användarregistrering för att testa våra UI idéer med användare. Ha Rapport X integrerad på main och klar för release Inga Felrapporter med Critical eller Major kvar I backloggen. Flyttat funktionella testfall till vårt nya testramverk

8 Inkrement Mål Stretch Mål Skapa en pappersprototyp för användarregistrering för att testa våra UI idéer med användare. Ha rapport X integrerad på main och klar för release Inga Felrapporter med Critical eller Major kvar I backloggen. Flyttat funktionella testfall till vårt nya testramverk PAGE 8 BRP Planeringsprocess DAG 2 – SÄTT ”VÄRDE” PÅ MÅLEN  Sätt ett värde på inkrementmålen 1-10 ‒ 10 = Högt värde för NyA ‒ 1 = Lågt värde för NyA  Sätts av Anders Mobjörk Värde 5 9 7 10

9 Inkrementplan och Scrum of Scrums Dag 1: Dag 2: PAGE 9 BRP Planeringsprocess

10 INKREMENTPLAN 1 PAGE 10 BRP Planeringsprocess Team Sprint 1.1 21/3 – 15/4 Sprint 1.2 18/4 – 6/5 Sprint 1.3 9/5 – 27/5 Sprint 1.4 30/5 – 17/6 Sprint 1.5 20/6 -12/8 Sprint IP1 15/8 -2/9 Sökande Handläggning InstAnv Infra ProdStyr Teknik 16_0516_0616_0916_04 Paket Beroende; B beroende av A A B

11 INKREMENTPLAN 1 PAGE 11 1 2 3 4 Team Sprint 1.1 21/3 – 15/4 Sprint 1.2 18/4 – 6/5 Sprint 1.3 9/5 – 27/5 Sprint 1.4 30/5 – 17/6 Sprint 1.5 20/6 -12/8 Sprint IP1 15/8 -2/9 Sökande Handläggning InstAnv Infra ProdStyr Teknik Paket Beroende; B beroende av A A B 16_0516_0616_0916_04

12 Ledningens genomgång PAGE 12 BRP Planeringsprocess Anders A Robert Å Kristian D Björn N Ulf S Reijo S Peter B Annica B Roger N Lena H-R Per I Clas F Anders M Kerstin A Patrik J

13 PAGE 13 BRP Planeringsprocess LEDNINGENS GENOMGÅNG OCH JUSTERINGAR  Vad har vi just lärt oss, fått kunskap om?  Behöver vi justera något? ‒ Innehåll i inkrementet ‒ Prioritet ‒ Resurser  Var har vi ev. flaskhalsar?  Är det några paket/områden som vi får prioritera ner/ta bort från inkrementet?  Har något kommit till?  Vad behöver vi göra för justeringar inför morgondagen?

14 PAGE 14 AGENDA DAG 2: 08:30 – 12:00 TidVadVem 08:30 –09 :00 (30 min)PlaneringsjusteringAnders 09:00 – 10:30 (90 min)Team sessioner – planering inkl. fikaAlla 10:30 – 11:00 (30 min)Genomgång av planerVarje team presenterar 11:00 – 11:30 (30 min)RiskerAlla/Facilitator 11:30 – 11:45 (15 min)Tror vi på att vi fixar detta?Alla/Facilitator 11:45 – 12:00 (15 min)Summering med feedback reflektionAnders 12:00 – 13:00Lunch BRP FacGuide

15 Slutlig genomgång av planer PAGE 15 BRP Planeringsprocess

16 PAGE 16 BRP Planeringsprocess SLUTLIG GENOMGÅNG AV PLANER I PLENUM Teamet presenterar  Mål för inkrementet  Kapacitet och last  Risker som behöver lyftas  Annat som man tycker är viktigt att lyfta och informera om

17 Riskhantering, gemensam del ROAM PAGE 17 BRP Planeringsprocess

18 PAGE 18 BRP Planeringsprocess RISKHANTERING – RISKER SOM BEHÖVER HANTERAS PÅ NyA NIVÅ (PROGRAM LEVEL) ROAM  Resolved – Teamet får en lösning. (LÖST)  Owned – Kan inte lösas nu, vem tar ägarskapet (ej teamet). (ÄGD)  Accepted – Ok, är en risk men vi är införstådda med den och accepterar den. (ACCEPTERAD)  Mitigated – Vi har en plan för att minimera sannolikheten att den inträffar eller hur minimera effekten om den inträffar. (HANTERAD)  Fånga upp risker från teamen som de inte kunnat lösa själva under planeringen och som behöver lösas på ”program” nivå. R:LÖST O:ÄGD A:ACCEPTERADM: HANTERAD ROAM Risk Team Ägare Risk Team

19 Omröstning PAGE 19 BRP Planeringsprocess

20 PAGE 20 OMRÖSTNING – TROR VI PÅ PLANEN? KAN VI LEVERERA DET SOM ÄR MÅLEN, MED RESERVATION FÖR STRETCH Åtagande:  Vi kommer att göra allt vi kan för att nå målen  Och om vi märker att det inte verkar gå, så kommer vi omedelbart att meddela detta så att det ges möjlighet att agera för att minimera effekten. 12345 BRP Planeringsprocess

21


Ladda ner ppt "Planeringsprocess PAGE 1 BRP Planeringsprocess. Inkrementplanering team samt presentation Dag 1: Dag 2: PAGE 2 BRP Planeringsprocess."

Liknande presentationer


Google-annonser