Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektledning – VBEF 01 Kristian Widén, PhD. Jag är 38 år Jag bor i Kävlinge Civilingenjör VoV, Doktor i Byggnadsekonomi, Innovationsspriding i byggsektorn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektledning – VBEF 01 Kristian Widén, PhD. Jag är 38 år Jag bor i Kävlinge Civilingenjör VoV, Doktor i Byggnadsekonomi, Innovationsspriding i byggsektorn."— Presentationens avskrift:

1 Projektledning – VBEF 01 Kristian Widén, PhD

2 Jag är 38 år Jag bor i Kävlinge Civilingenjör VoV, Doktor i Byggnadsekonomi, Innovationsspriding i byggsektorn. Jag har en sambo, dotter och en hund

3 Kursens syfte och mål Målsättningen att ni ska ha fått kunskap om: –Projektledning –projektmetodik –Projekteringsledning –Ledarskapsfrågor

4 Upplägg Upplägget följer i stort sett PMBOK/Tonnquists i ett antal föreläsningar. Parallellt kommer vi att ha övningar och en projektuppgift Ni skall föra projektdagbok Dugga

5 Vad är ett projekt? ?

6 En definition är: –Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken –Temporär –Unik –Successivt utarbetande

7 Exempel på projekt Utveckla en ny produkt eller tjänst Genomföra en ändring i en organisation Bygga ett hus eller anläggning Genomföra en politisk valkampanj Införa en ny affärsrutin Svara på en anbudsinfordran

8 Vad är projektledning? ?

9 En definition är: –Tillämpningen av kunskaper, färdigheter, verktyg och metoder på projektaktiviteter i syfte att motsvara projektkraven. Ledning av projekt innefattar: –Identifiera krav –Fastställa tydliga och uppnåeliga mål –Balansera de konkurerande kraven på kvalitet, omfattning, tid och kostnad –Anpassa specifikationer, planer och metoder till intressenternas

10 Projektledningens historia  Modern projektledning “startade” med Manhattanprojektet (atombomben)  Olika verktyg:  Gantt - chart, 1917, utvecklades av Henry Gantt  PERT - chart 1958, utvecklades av US Navy  PM Software, 1970-talet, utvecklades av den amerikanska armén och byggsektorn  In 1990s, Projektledning börjar användas mer generellt.

11 Projektledningens kunskapsområden  Integration  Omfattning  Tider  Kostnader  Kvalitetsledning  Personella resurser  Kommunikation  Riskhantering  Upphandling

12 Projektstruktur Huvudprojekt Delprojekt Planera, genomföra, kontrollera, agera

13 Byggprojekt DesignProduktionFörvaltning IdéSystemBygg

14 Projektledningsprocesser Initieringsprocess Planeringsprocess Utförandeprocess Övervakning och styrningsprocess Avslutningsprocess

15 Initieringsprocessen Definierar ett projekt eller en fas På projekt nivå brukar projekt delas upp i faser, intressenter identifieras, projektledare utses Genom att upprepa initieringsprocessen vid starten av varje fas är det lättare att hålla fokus på projektets mål och dess uppfyllande

16 Planeringsprocessen Definiera och förfina mål samt val av den bästa av de alternativa handlingsplanerna (om det finns sådana) för att uppnå de mål som projektet har startats för att nå På projektnivå planeras genomförandet av projektet och dokumenteras i en projektledningsplan På fasnivå planeras det detaljerade arbetet på aktivitetsnivå

17 Utförandeprocessen Att samordna personal och andra nödvändiga resurser för att genomföra planen Under utförandet är det vanligt att man får göra justeringar av det planer som tagits fram Merparten av projektets budget förbrukas i genomförandet

18 Övervakning och styrningsprocess Säkerställa att projektets mål uppfylls genom att: –Styra ändringar och rekommendera förebyggande åtgärder för möjliga problem –Fortlöpande följa upp projektaktiviteter gentemot projektledningsplanen –Undanröja de faktorer som kan förhindra en integrerad ändringsstyrning så att endast godkända ändringar implementeras

19 Avslutningsprocess Att formalisera godkännande av projektet eller fasen –Inhämta godkännande av kunden eller sponsorn –Leda genomgång efter projektet eller fasen –Dokumentera erfarenheter

20 Social Riskanalys

21 Social riskanalys Ge bättre förutsättningar för grupp samarbete Ger grupp medlemmarna en förståelse för varandra

22 Social riskanalys Metod: –Alla presenterar inför gruppen sitt synsätt, sin person, sina värderingar etc. –Därefter skall gruppen gemensamt försöka finna presumtiva friktionsområden mellan olika personer vid olika tillfällen. –Sedan skall gruppen finna lämpliga strategier för att handskas med dessa friktionsområden. –Exakt vad man skall presentera och exakt hur man väljer att analysera och finna förebyggande strategier, är starkt beroende av individerna och gruppens uppgift. –Gruppen skall efter inledande riskanalys avsätta återkommande tid för att göra avstämningar mot analysen.

23 Social riskanalys Uppgift –Gör den inledande sociala riskanalysen


Ladda ner ppt "Projektledning – VBEF 01 Kristian Widén, PhD. Jag är 38 år Jag bor i Kävlinge Civilingenjör VoV, Doktor i Byggnadsekonomi, Innovationsspriding i byggsektorn."

Liknande presentationer


Google-annonser