Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Magnus Grimsell AGILE I PRAKTIKEN 2013-10-07 3 •Vad är Agile, Scrum och Lean? •Hur kan jag ha nytta av Agile som beställare?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Magnus Grimsell AGILE I PRAKTIKEN 2013-10-07 3 •Vad är Agile, Scrum och Lean? •Hur kan jag ha nytta av Agile som beställare?"— Presentationens avskrift:

1

2 Magnus Grimsell AGILE I PRAKTIKEN 2013-10-07

3 3 •Vad är Agile, Scrum och Lean? •Hur kan jag ha nytta av Agile som beställare?

4 Vad är Agile?

5 5 Agile Manifesto Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

6 Lean

7 7 Lean Software Development Toyota Production System 1930 Lean Production - The Machine That Changed the World 1990 Lean Software Development Toyota Product Development System 7 principles

8 8 Lean Software Development Eliminate waste Identifiera vilka aktiviteter som inte skapar affärsvärde Amplify learning Kunskap inom teamet Kunskap om kundens behov Decide as late as possible Vi lär oss hela tiden Belsut ska baseras på så mycket kunskap som möjligt Deliver as fast as possible ROI För att få mer kunskap

9 9 Lean Software Development Empower the team “Find good people and let them do their own job” Undvik micro management Build Quality in Åtgärda orsaken inte symptomen Buggar är waste See the whole Optimera helheten

10 Scrum

11 11 Scrum 1995, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, OOPSLA ’95 2001 ”Agile Software Development with Scrum” “An iterative software development framework for managing software projects and product development”

12 12 Daily Scrum Dev Team Scrum Master Release Retrospective Sprint Backlog Product Backlog Product Owner Default Definition of Done Demo Stakeholders

13 13 Roller •Produktägare •Produktvision •Skapar produktbackloggen •Scrum Master •Undanröjer hinder •Skyddar teamet från störningar •Ser till att processen följs •Utvecklingsteam •3-9 •Självorganiserande •Cross functional – undvika köer •Stakeholders •Kunder, säljare, marknadsförare osv

14 14 Daily Scrum Dev Team Scrum Master Release Retrospective Sprint Backlog Product Backlog Product Owner Default Definition of Done Demo Stakeholders

15 15 Som en handläggare vill jag själv kunna välja kolumner i att-göra-listan så att jag bättre kan planera mitt arbete Product backlog Produktvision Prioriterad lista av User stories User Story As a, I want so that Användarcentrerad Fokus på affärsvärde

16 16 Tidsuppskattning Varför? För att kunna prioritera och planera Story Points Tidsuppskattning är svårt. Jättesvårt. Traditionellt Utvecklare uppskattar i timmar För vem? Medelresursen? Den bäst lämpade? Utan störande moment? Vad ingår? Test? Merge? Release? Dokumentation? x=y*1,8+8+2 Förenkla genom att bara uppskatta storlek Jämför med tidigare user stories i en så kallad Golden List Mät hastighet för att avgöra vad som är klart när

17 17 Daily Scrum Dev Team Scrum Master Release Retrospective Sprint Backlog Product Backlog Product Owner Default Definition of Done Demo Stakeholders

18 18 Sprintstart Sprint Planning Meeting Vad ska vi göra kommande sprint? Planering i detalj User Stories bryts ner till Tasks Tidsuppskattning i timmar Finns det några hinder? Commitment!

19 19 Sprinten Sprint backlog Teamets gemensamma mål Fokuserat arbete mot ett gemensamt mål under en kort begränsad tid Stories tas från toppen av backloggen och färdigställs innan man tar nästa Färdig?

20 20 Default Definition of Done En story anses vara klar enligt DDD DDD bör innefatta så mycket som möjligt för att minimera risk Commitad Ingen ökad teknisk skuld Gått igenom automatiska tester Testad av annan i teamet Uppgraderingsskript Dokumenterad Demad för PO

21 21 Daily Scrum Vad gjorde jag igår? Vad ska jag göra idag? Vilka problem ser jag? (Hur mycket är det kvar?) Kommunicera teamets status och progress Bidrar till fokus Löser problem

22 22 Sprint burndown chart Uppdateras dagligen Synlig för alla, även stakeholders Release burndown chart

23 23 Task Board Tydligt vad som pågår Synlig för alla, även stakeholders Fokus på det som är viktigt

24 24 Sprintavslut Demo Direkt feedback från stakeholders Retrospektiv Strukturerat förbättringsarbete Vad har fungerat bra? Vad har fungerat sämre? Vilka förändringar gör vi till nästa sprint? Release Något typ av resultat Helst så färdigt att vi får avkastning på vår investering

25 25 Daily Scrum Dev Team Scrum Master Release Retrospective Sprint Backlog Product Backlog Product Owner Default Definition of Done Demo Stakeholders

26 26 Det handlar inte om Scrum Masters, Story Points och Sprintar

27 27 Effektivitet Fokus Transparens Time-to-market Kvalité Förbättringsfokus Build quality in Default Definition of Done Burn Down Chart Task Board Retrospektiv Iterativt Sprint Backlog Daily Scrum Självorganiserande team Cross Functional Sprint commitment Stakeholder Demo Empower the team Amplify learning Eliminate waste See the whole Decide as late as possible Deliver as fast as possible

28 Hur kan jag ha nytta av Agile som beställare? Hur kan jag ha nytta av Agile som beställare?

29 29 •Inför en produktägare –Budgetansvar och domänkunskap i en och samma person –En person som slutgiltigt prioriterar •Skapa en produktbacklogg –Prioriterad för att maximera ROI –Uttryck User Stories för fokus på användaren •Lär och justera –Titta på demos kontinuerligt –Justera krav och prioritet •Var delaktig i hela processen –Burndown på sprint och hela projektet –Fokus på funktion, inte bara timmar

30 30 •Frågor?


Ladda ner ppt "Magnus Grimsell AGILE I PRAKTIKEN 2013-10-07 3 •Vad är Agile, Scrum och Lean? •Hur kan jag ha nytta av Agile som beställare?"

Liknande presentationer


Google-annonser