Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fortsättningskurs i Programmering lektion 3 Johan Hjerling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fortsättningskurs i Programmering lektion 3 Johan Hjerling"— Presentationens avskrift:

1 Fortsättningskurs i Programmering lektion 3 Johan Hjerling jhjerlin@abo.fi

2 2 Pair Programming Räkneövningarna och Labb I kursen kommer att följa detta utvecklingssätt! Kanske mest känt från XP (eXtreme Programming) Bygger naturligtvis på att man programmerar i par. Fortsättningskurs i programmering 2005 – lektion 3 www.extremeprogramming.org www.extremeprogramming.org/rules/pair.html

3 3 Agile methods - manifesto Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan www.agilealliance.org Fortsättningskurs i programmering 2005 – lektion 3

4 4 eXtreme Programming ( ) Möten ofta för att avstämma om man är på väg mot rätt mål. Testa ofta för att vara säker på att allt fungerar. Se på koden ofta för att hitta eventuella fel (Pair Programming) Fortsättningskurs i programmering 2005 – lektion 3

5 5 Hur programmerar man i par? Man måste börja med att se till att man jobbar mot samma mål. Designa det som ska göras tillsamman. Om inte 100 %-igt så i alla fall så långt att man förstår hur man vill nå målet. Diskutera tillsammans, skriv ner tillsammans och lyssna på varandra! Fortsättningskurs i programmering 2005 – lektion 3

6 6 När man sedan programmerar har man turvis två olika roller.  Chaufför Har hand om tangentbord och mus  Åskådare / Passagerare Tittar på och kontrolerar det som chauffören gör Hur programmerar man i par? Fortsättningskurs i programmering 2005 – lektion 3

7 7 Pair Programming ger Möjlighet för två personer att jobba tillsammans och alltid ha en viktig funktion. Minskat behov av att ”dela” projektet för att båda ska få någonting att göra. Möjlighet att lära från varandra och utveckla nya kunskaper i OLIKA områden. Fortsättningskurs i programmering 2005 – lektion 3

8 8 Viktigt att tänka på! Det är väldigt viktigt att båda i gruppen har möjlighet att få utnytja sin kunskap! Det är väldigt viktigt att båda i gruppen får vara både chaufför och åskådare! Det är väldigt viktigt att man INTE tar rollerna av chaufför och liftare!! Fortsättningskurs i programmering 2005 – lektion 3

9 9 Fördelar och nackdelar Koden som skapas skapas snabbt och har hög kvalitet. Två synsätt på samma problem. Det är roligt att jobba i par. Svårt att acceptera den andras sätt att arbeta. Nivåskillnader. FördelarNackdelar Fortsättningskurs i programmering 2005 – lektion 3

10 Objekt i arrayer Johan Hjerling jhjerlin@abo.fi

11 11 Att lägga objekt i en array Vi har deffinitivt gjort det tidigare! String text[] = new String[10]; for (int i = 0; i < text.length; i++) { text[i] = ”hej på dig!”; } for (int i = 0; i < text.length; i++) { System.out.println(text[i]); } Fortsättningskurs i programmering 2005 – lektion 3

12 12 Låt oss prova med Tree2 class TreeInventory2 { public static void main(String [] args) { Tree2 skog[] = new Tree2[10]; for (int i = 0; i < skog.length; i++) { skog[i] = new Tree2("Björk", true); } for (int i = 0; i < skog.length; i = i + 2) { skog[i].setType("Tall"); skog[i].setHasLeaves(false); } for (int i = 0; i < skog.length; i++) { System.out.println(skog[i]); } Kom ihåg att det finns en bugg i Tree2.java!!!! Fortsättningskurs i programmering 2005 – lektion 3


Ladda ner ppt "Fortsättningskurs i Programmering lektion 3 Johan Hjerling"

Liknande presentationer


Google-annonser