Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vahid Mosavat 073-62 32 867 Övningar består av - kort genomgång om relaterade föreläsningen - Exempel - kort genomgång om relaterade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vahid Mosavat 073-62 32 867 Övningar består av - kort genomgång om relaterade föreläsningen - Exempel - kort genomgång om relaterade."— Presentationens avskrift:

1

2 Vahid Mosavat vahid@nada.kth.se 073-62 32 867 Övningar består av - kort genomgång om relaterade föreläsningen - Exempel - kort genomgång om relaterade labb Välkommen

3 Syfte med kursen programmeringsteknik? lära programmeringsspråket java ? vad man ska tänka på när man skriver ett program Vad är ett program? Vad betyder kompilering? består av två delar: 1. Kontrollera att koden är riktig (översättbar till Byte kod eller maskin kod) 2. Om kontrollen går igenom översätta koden till maskin kod så att maskinen kan förstå vad vi vill att den ska göra åt oss. Vad betyder exekvering? när ett program körs då exekveras programmet

4 Ett program har oftast indata och utdata Program Ett tillfälle Annat tillfälle indatautdata Programmet beräknar hur gammal man är när man blir klar med studierna på KTH, d.v.s inskrivnings ålder behövs som indata 20 22 24.5 26.5

5 public class ProgEtt{ public static void main(String [] args){ System.out.println(”välkommen grupp3”); } Ett väldigt enkelt program Detta program tar ingen indata och därmed vid alla exekverings- tillfälle kommer att göra samma sak, alltså skriver ut på skärmen välkommen grupp3

6 Ett program med inläsning Kod som har med inläsing att göra import java.io.*; public class ProgEtt{ public static void main(String [] args) throws IOException{ BufferedReader stdin = new Bufferedreader(new InputStreamReader(System.in)); System.out.print(”vad heter du?”); String namn = stdin.readLine(); System.out.println(namn+” välkommen!!!”); }

7 Identifiera : variabelnamn, classnamn eller metodnamn Literal: 2, 3, ”prgk01”, … Reserverade ord: int, double, while, for, public,… Variabler Operatörer +,-,*,/,%,… Deklarationer består av:

8 Primitiva datatyperKlasser i API och egna klasser int double byte float char boolean short long String BufferedReader InputStreamReader … Datatyper

9 Primitiva datatyper Heltal byte :-256…0…255 short:-32 768…0….32 767 int:-2 147 483 648…0... 2 147 483 647 long:-9 x10^18…0... 9 x 10^18 Flyttal float:-3.4 x 10^38…0…3.4 x 10^38 double:-1.7 x 10^308 …0… 1.7 x 10^308

10 Tecken char : ’ a’, ’b’, ’1’, ’2’, ’~’, ’@’, ’&’, ’\n’, ’\t’, ’\”’,... ’\n’ : detta betyder radbyte  ’\t’ : detta betyder tabb ’\”’ : detta är teckenet ” Boolsk boolean: true, false

11 Variabler Variabel det är de namn i ett program som deklareras och kan innehålla ett värde. Obs! Variabelnamn väljs av programmeraren. t.ex: double längd; int ålder; boolean isEmpty; Variabeldeklaration

12 Tilldelning int ålder ; ålder = 12; boolean isEmpty = false; double längd = 1.70; int x = 12; int y = x; Deklaration av ålder Initiering av ålder Deklaration och initiering av isEmpty på samma gång

13 Operationer Obs: x och y här nedan är av typen int. och isEmpty är av typen boolean isEmpty=true; int x=10 int y =12

14 +x+y+=x+=2, x+=y -y-x-=x-=3, x-=y *x*y!!isEmpty /x/y*=x*=2, x*=y ++x++ eller ++x/=x/=2, x/=y --y-- eller –y %x%y ==x==y !=x!=y OpExempelOpExempel Operationer forts.

15 Exempel int x; int y = 12; double z = 3.0; x= 2.3; x=z; x = y; // x får samma värdet som y, d.v.s 12 ++y; // 1 läggs till y’s värdet, d.v.s y blir 13 x *= y; // x blir 156 alltså (x*=y)  (x=x*y) z = x ; // z får värdet 156.0

16 Uppgift 1 Följande deklarationer är givna. Ange resultatet för varje deluppgift. double w = 69.6; int y = 3; double z = 23.2; int x = 2; a. w /z 3.0 e. w -z*y 0.0 f. ( w-z)*y 139.2 h. y /x 1

17 Uppgift 2 Följande deklarationer är givna. Ange resultatet för varje deluppgift. double w = 10.0; double y = 3.0; int x = 2; a. w /y 3.333... b. y /w 0.3 c. y /x 1.5

18 Uppgift 3 Följande deklarationer är givna. Ange resultatet för varje deluppgift. int w = 10; int y = 3; a. w%y 1 b. y %w 3 b. y %2 0

19 Typomvandling Med hjälp av cast kan man omvandla typer till varandra om om det är möjligt. t.ex int x = 3; double y = 4.6; x = y; ger kompileringsfel! men med x = (int) y; blir helt korrekt (int) är altså en cast x får värdet 4 [ (int) filtrera bort.6 från 4.6]


Ladda ner ppt "Vahid Mosavat 073-62 32 867 Övningar består av - kort genomgång om relaterade föreläsningen - Exempel - kort genomgång om relaterade."

Liknande presentationer


Google-annonser