Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Metoder i java Det finns två typer av metoder i java –Klassmetoder: deklareras med nyckelordet static. –Instansmetoder: deklareras utan nyckelordet static.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Metoder i java Det finns två typer av metoder i java –Klassmetoder: deklareras med nyckelordet static. –Instansmetoder: deklareras utan nyckelordet static."— Presentationens avskrift:

1 1 Metoder i java Det finns två typer av metoder i java –Klassmetoder: deklareras med nyckelordet static. –Instansmetoder: deklareras utan nyckelordet static Static för java innebär att metoden hör till klassen. Alltså om man har en metoddeklaration utan nyckelordet static (instansmetod), kommer java att inkludera en kopia av metoden i varje instans av klassen.

2 2 Konstruktor Konstruktor är en speciell typ av metod som anropas när man skapar en instans av klassen. I deklaration av en konstruktor anger man inga returtyper. Konstruktoren måste ha samma namn som klassen.

3 3 Hur ser klassmetoden ut i java kod? static String metodnamn( String parameternamn) Returtyp (utdata typ) i detta fall String Indata typ i detta fall String De får vi välja hur som helst

4 4 Instansvariabler och instansmetoder class Person { String name; byte age; String mailAddress; public Person(String n, byte a,String m){ name=n; age=a; mailAddress=m; } public String getName(){ return name; } public byte getAge(){ return age; } public String getMailAddress(){ return mailAddress; } Deklaration av instansmetoder Deklaration av instansvariabler Deklaration av konstruktor

5 5 Arrayer / Listor int[] heltalLista= new int[7]; String[] strLista=new String[15]; heltalLista[3]=2005; // fjärde plats ska bli 2005 strLista[9]=”Gott Nytt År”; // 10:e plats initieras Indexet börjar alltid med 0.

6 6 Grafik Relaterade paket: java.awt javax.swing java.applet För swing komponenter: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/index.html

7 7 AWT komponenter

8 8 Component

9 9 Hur ser komponenter ut? Choice TextField TextArea Button Label Checkbox List Scrollbar

10 10 Container

11 11 Layoutmanager

12 12 Placering av komponenter beroende på Layoutmager

13 13 Applet Applet är en speciell java klass som kan köras i olika webbläsare. I en applet har vi ingen main() metod men vi har följande: –init() som anropas av webbläsaren då appletten laddas upp –start() som anropas av webbläsaren direkt efter init() –stop() som anropas av webbläsaren då man vill att koden inte ska exekveras för tillfälle. –destroy() anropas av webbläsaren då man vill avsluta appletten. För att en webbläsare ska kunna strata ett applet så behöves en html-fil där det står information om appletten.

14 14 Begränsningar hos applet En applet kan inte läsa/skriva filer som finns på klientsidan. Detta är p.g.a. säkerheten. Det finns möjlighet att skriva så kallade signerade applettar som er först om tillåtelse av användaren som startade webbläsaren för att läsa/skriva filer.

15 15 Exempel på en enkel applet import java.applet.*; import java.awt.*; public class FirstApplet extends Applet { public void paint(Graphics g) { g.drawString("Hello World", 25, 50); }

16 16 Exempel på html filen


Ladda ner ppt "1 Metoder i java Det finns två typer av metoder i java –Klassmetoder: deklareras med nyckelordet static. –Instansmetoder: deklareras utan nyckelordet static."

Liknande presentationer


Google-annonser