Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Deklaration av variabel1 (klassvariabler) Deklaration av metode1 (){ deklaration av lokala variabler... } Deklaration av klass { Deklaration av variabel2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Deklaration av variabel1 (klassvariabler) Deklaration av metode1 (){ deklaration av lokala variabler... } Deklaration av klass { Deklaration av variabel2."— Presentationens avskrift:

1 Deklaration av variabel1 (klassvariabler) Deklaration av metode1 (){ deklaration av lokala variabler... } Deklaration av klass { Deklaration av variabel2 (instansvariabler) Deklaration av metode2 (){ deklaration av lokala variabler... } Flera instansmetoder, klassmetoder och konstruktörer kan deklareras här … Flera instansvariabler och klassvariabler kan deklareras här … } Programkodens uppbyggnad

2 Variabler En variabel kan vara någon av följande: Klassvariabel Instansvariabel Lokalvariabel

3 Kännetecken för variabler Kännetecken för en klassvariabel är: 1. deklareras med nyckelordet static 2. deklareras alltid utanför alla metoder men inom klassen Kännetecken för en instansvariabel är: 1. deklareras INTE med nyckelordet static 2. deklareras alltid utanför alla metoder men inom klassen Kännetecken för en lokalvariabel är: 1. deklareras INTE nyckelordet static 2. deklareras alltid inom en metod eller som parameter

4 Variablerdeklareras instansvariabler1.utanför metoder 2. utan static klassvariabler1.utanför metoder 2.med static lokala variabler1.inuti en metod 2.utan static

5 Metoder En metod kan antingen vara en Klassmetod Instansmetod Konstruktör

6 Kännetecken för metoder Kännetecken för en klassmetod är att: 1. deklareras med nyckelordet static 2. har en returtyp Kännetecken för en instansmetod är att: 1. deklareras INTE med nyckelordet static 2. har en returtyp Kännetecken för en konstruktör är att: 1. deklareras INTE med nyckelordet static 2. har ingen returtyp

7 Metoddeklareras Klassmetod med static med returtyp Instansmetod utan static med returtyp Konstruktör utan static utan returtyp

8 klassvariabler och klassmetoder Deklaration av klassvariabler Deklaration och initiering av klassvariabel Deklaration av klassmetod Deklaration och initiering av lokal variabel import java.io.*; class Person { static String namn; static byte ålder; static String mailAdress; static BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in)); public static void main(String []args)throws IOExcep…{ System.out.print(”Vad heter du?”); namn = stdin.readLine(); System.out.print(”Hur gammal är du?”); String ålderStr =stdin.readLine(); ålder = Byte.parseByte(ålderStr); System.out.print(”vad har du för e-mail?”); mailAdress = stdin.readLine(); int född = 2001 - ålder; System.out.println(namn+” är född år ” +född+” kan nås via mail: ”+mailAdress); }

9 Vi delar main till flera små delar … public static void main(String []args)throws IOException{ System.out.print(”Vad heter du?”); namn = stdin.readLine(); System.out.print(”Hur gammal är du?”); String ålderStr =stdin.readLine(); ålder = Byte.parseByte(ålderStr); System.out.print(”vad har du för e-mail?”); mailAdress = stdin.readLine(); int född = 2001 - ålder; System.out.println(namn+” är född år ” +född+” kan nås via mail: ”+mailAdress); } 1 2 3

10 System.out.print(”Vad heter du?”); namn = stdin.readLine(); System.out.print(”Hur gammal är du?”); String ålderStr =stdin.readLine(); System.out.print(”vad har du för e-mail?”); mailAdress = stdin.readLine(); 1 2 3 på vilket sätt är de lika? Ok,vi tittar närmare på de: Det syns att System.out.println() anropas (används) i första raden i alla tre delar. Det syns att stdin.readLine() anropas (används) i andra raden i alla tre delar. vad finns för olikheter då? t.ex ”vad heter du”, ”hur gammal är du” och ”vad har du för e-mail” är olika men alla är av samma typ alltså String.

11 Hur ser klassmetoden ut i java kod? static String metodnamn( String parameternamn) Returtyp (utdata typ) i detta fall String Indata typ i detta fall String De får vi välja hur som helst

12 static String läsSvar(String frågan){ System.out.println(frågan); String svar=stdin.readLine(); return svar; } Metoden kommer att se ut som nedan

13 class Person { static String namn; static byte ålder; static String mailAdress; static BufferedReader stdin = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in)); public static void main(String []args)throws IOException{ namn = läsSvar (”Vad heter du?”); String ålderStr=läsSvar (”Hur gammal är du?”); ålder = Byte.parseByte(ålderStr); mailAdress = läsSvar (”vad har du för e-mail?”); int född = 2000 - ålder; System.out.println(namn+” är född år” +född+” kan nås via mail: ”+mailAdress); } static String läsSvar(String frågan)throws IOException{ System.out.println(frågan); String svar=stdin.readLine(); return svar; } Den nya klasskoden ser så här ut

14 Uppgift 1 Skriv ett program som frågar efter temperatur i celsius och skriver ut motsvarnde temperatur i Farenheit och Kelvin. F=32+(1.8 x C) K=273.2 + C

15 Uppgift 2 Skriv ett program som frågar användarens förnamn, efternamn och studiestatus sedan skriver ut användarens användarnamn samt email-adress. obs! e-mail adress består av studiestatus, två första bokstäver i eftrenamnet och den sista bokstaven i förnamnet: Krav: Programmet ska bestå av två klasser. I den ena klassen (körbara) ska main deklareras. I den andra ska finnas några metoder som genererar fram användarnamn och e-mail adress. Användaren ska kunna generera flera användarnamn och e-mail adresser utan att behöva starta programmet igen för en ny körning.

16 Exempel av körning av programmet För att få lite bättre bild av hur programmet ska fungera brukar man skriva några scenario: En körninga kan se så här ut(Scenario 1): Vad heter du i förnamn? Vahid Vad heter du i efternamn? Mosavat Vad har du för studiestatus? d97 Ditt användar namn är d97_mod Ditt e-mail adress är d97_mod@d.kth.se Vill du generera ett nytt användarnamn?(j/n) j Vad heter du i förnamn ? … (här kommer programmet att fråga efter namn osv igen) En annan körninga av samma program kan se så här ut(Scenario 2): Vad heter du iförnamn? Per Vad heter du i efternamn? Johansson Vad har du för studiestatus? m00 Ditt användar namn är m00_jor Ditt e-mail adress är m00_jor@m.kth.se Vill du generera ett nytt användarnamn?(j/n) n (Här kommer programmet avslutas)


Ladda ner ppt "Deklaration av variabel1 (klassvariabler) Deklaration av metode1 (){ deklaration av lokala variabler... } Deklaration av klass { Deklaration av variabel2."

Liknande presentationer


Google-annonser