Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U t v e c k l i n g s c e n t r u m BRA MOTTAGNING - ett utvecklingsprogram med fokus på tillgänglighet och vårdmiljö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U t v e c k l i n g s c e n t r u m BRA MOTTAGNING - ett utvecklingsprogram med fokus på tillgänglighet och vårdmiljö."— Presentationens avskrift:

1 U t v e c k l i n g s c e n t r u m BRA MOTTAGNING - ett utvecklingsprogram med fokus på tillgänglighet och vårdmiljö

2 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Skånsk Livskrafts värdeord TILLGÄNGLIGHET - att ha tillgång till personer med rätt kompetens inom rimlig tid KONTINUITET - att möta samma personer och en enhetlighet i vårdens innehåll HELHET - att mötas av en kompetens som sätts in i ett sammanhang TRYGGHET - att möta rätt kompetens, att bli sedd och att känna tillit

3 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Om man inte finner ett sätt att hantera tillgängligheten är det svårt att komma vidare med andra delar såsom kliniskt förbättringsarbete, samverkan och bättre vårdmiljö

4 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Hur gör vi idag? Köer - ett sätt att få mer resurser? Mycket tid läggs på att administrera köer Återbud, ändringar - vi står för ca 80 procent Ofta invecklade prioriteringssystem Mycket tid läggs på att ”hålla ifrån sig” All kritik mot köer och bristen på tillgänglighet ger dålig arbetsmiljö Scheman som sällan är justerade mot efterfrågan Måste det vara så här?

5 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Utmaning … nostalgi Så här går det när man till varje pris håller fast vid det gamla

6 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Vad skulle vi kunna göra istället? Bra mottagning! Ett stödkoncept för egen utveckling – allt utgår från enhetens egna fakta, möjligheter och problem Kan bli många olika typer av lösningar, enheten bestämmer helt och hållet själva Bygger på välbeprövad vetenskap och förbättrings- metodik Många små tester och förbättringar ger bra resultat Stor delaktighet är en viktig framgångsfaktor

7 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Vad e´ de´ nu de kommit på?

8 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Bra mottagnings grundläggande teser Mät efterfrågan och utbud, ”mäta för att veta” Arbeta bort ”ryggsäcken” och utveckla metoder så att den inte återkommer Förenkla – bland annat minska besökstyperna Hantera variationerna Öka tryggheten - minska efterfrågan Öka utbudet i trånga sektorer Mer värdetid

9 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Spridning och resultat I Sverige har cirka 300 team genomgått programmet. Ungefär lika många kommer från primärvård resp. sjukhus/annan spec. vård. 8 av 10 enheter uppvisar betydande förbättringar av tillgänglighet och vårdmiljö. Internationellt och nationellt ökar spridningen snabbt. Resultat från USA visar förbättringar av medicinska resultat Erfarenhetsmässigt brukar efterfrågan minska med ca 15 procent efter 8 månader

10 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Okej då.. Men vad säger andra som testat Bra mottagning?

11 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Erfarenheter från andra team (1) Tydligare ”kommunikation” med patienter/befolkning Många myter har tagits bort: - Efterfrågan är inte oändlig - Många har mer utbud (tider) än efterfrågan men nästan alla tror tvärtom - Patienterna kan i de flesta fall ta större ansvar för tidbokning och uppföljningar. Bättre nyttjande av allas kompetens Schemajusteringar efter efterfrågan

12 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Erfarenheter från andra team (2) Förändringar av bokningsrutiner - minuter för normalbesök - minskat antal besökstyper Minskat antal bevaknings- och kallelsepatienter Bättre flöde/logistik vid besök Hittat bra sätt att ta tillvara allas idéer Medarbetarna vill inte gå tillbaks till det gamla

13 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Om vi vågar språnget och kastar oss ut i det okända…. Var hamnar vi då??

14 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Då hamnar du precis där du befinner dig just nu!! Ni har nämligen vågat ta det där språnget genom att påbörja utvecklingsprogrammet Bra mottagning!! Förändringar behöver inte vara svåra

15 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Bra mottagning utgörs av Fyra ”lärandeseminarier” med mellanliggande arbete Inspiratörer och erfarenhetsutbyte Grupparbete - i teamet, mellan teamen Föredragningar, miniseminarier Postervisningar – dokumentation Handbok för stöd och hjälp

16 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Vem gör vad? Enheten mäter själv sina resultat för att öka motivationen Enheten bestämmer helt själv vilka förändringar som ska göras och när de i så fall ska göras. Handledarna bidrar med kunskaper, metoder och verktyg, erfarenheter samt agerar extraresurs efter önskemål på enheternas ”hemmaplan”.

17 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Arbetsgången, cirka 8 månader LS1: Probleminventering - Mål - Mäta för att veta LS2: Analys - Balansräkning - Förbättringskunskap - Planera test LS3: Erfarenhetsutbyte - Inspiration - Hur få med de andra - Miniseminarier LS4: Postervisning - Inspiration - Slutrapport Uppföljningsdag cirka 6 månader efter kursslut Erfarenhetsutbyte - Inspiration - Bra mottagning och sen då…

18 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Kom ihåg att den som tänker annorlunda och vågar prova nytt… …där står ofta lyckan den djärve bi


Ladda ner ppt "U t v e c k l i n g s c e n t r u m BRA MOTTAGNING - ett utvecklingsprogram med fokus på tillgänglighet och vårdmiljö."

Liknande presentationer


Google-annonser