Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innovation Vattenkraft 2.0 Vattenkraft som bas för nya innovationer i Norra Mellansverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innovation Vattenkraft 2.0 Vattenkraft som bas för nya innovationer i Norra Mellansverige."— Presentationens avskrift:

1 Innovation Vattenkraft 2.0 Vattenkraft som bas för nya innovationer i Norra Mellansverige

2 Samhällskrav Samhällsbehov Allmänhetens intressen Utrustning & Infrastruktur Kompetens Forskning ”?” BAKGRUND

3 Bakgrund – varför starta projektet? Samhällskrav/behov: Det finns ett samhällskrav på att hitta nya, bra energikällor (koldioxidfritt) som gör så liten åverkan som möjligt på natur och miljö. Allmänhetens intressen: Det finns även ett motstånd mot satsningar på vattenkraft p.g.a. oro för hur det påverkar vår natur. Man måste ta hänsyn till miljö, turism, fiske etcetera. Utrustning & Infrastruktur: Det finns en hel del vattenkraftverk runt om i landet, men de flesta börjar bli gamla och många små anläggningar har dålig utrustning och ont om resurser. Kompetens: I Kristinehamnsregionen finns kompetens och resurser inom området vattenkraft. Forskning: Forskning har enbart gjorts på de stora kraftverken och det finns inte särskilt mycket dokumentation kring de småskaliga anläggningarna. Det finns kunskapsbrister inom området.

4 PROJEKT SAMLA Lokal och nationell inventering Intressenter ANALYSERA Workshops Innovationer Företag/Jobb Projekt SPECIFICERA Konferenser ”Plattform” SKAPA Nätverk

5 DELTAGARE Arvika Kraft AB Säffle kommun Filipstads kommun Karlskoga Kraft AB Kristinehamns Turbin AB Rainpower Kristinehamn AB Innovation Park EK Ljusdals kommun Storfors kommun High Voltage Valley Kristinehamns kommun Teknikdalen Bollnäs kommun Ansvarar för projektledning och administration

6 TIDPLAN & AKTIVITETER SAMLA ANALYSERA SPECIFICERA SKAPA 20152016 2017 2018 Lokal Inventering Omvärldsmöten (nationellt & internationellt) Internationella konferenser Work Shops (utveckling) Referensgruppsmöten Regional utvecklingskonferenser Lokala Innovationsmöten Testmiljöer

7 Målet är att projektet ska leda till nya projekt, t.ex: Hydrodynamiskt testcenter EU/Nordisk plattform för hydrodynamik Kraftverk som flödesregulator Placeringsoptimering kraftverk (fisk och last) Effektiva fiskvägar Projekten kan i slutändan resultera i nya företag och fler arbetstillfällen. MÖJLIGA FÖLJDPROJEKT


Ladda ner ppt "Innovation Vattenkraft 2.0 Vattenkraft som bas för nya innovationer i Norra Mellansverige."

Liknande presentationer


Google-annonser