Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer."— Presentationens avskrift:

1 Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer

2 361 respondenter (1282 utskickade) 52 av respondenterna är medlemmar i Winnet

3 Hur länge har du varit företagare?

4 Inom vilken bransch driver du företag?

5 Är du med i någon företagarförening eller nätverk? 57% Ja 43 % Nej

6 Vad har du för behov av stöd?

7 ”Psykolog, städhjälp, barnflicka”

8 Har du hört talas om Konsultchecken från Region Halland? 32 % Ja 68 % Nej Har du sökt någon konsultcheck? 6 % Ja 94 % Nej

9

10 Du som nyföretagare, har du hört talas om Nyföretagarchecken från Region Halland? 32 % Ja 68 % Nej Har du sökt något stöd via Nyföretagarchecken? 15 % Ja 85 % Nej

11 Hur har du fått information om Nyföretagarchecken? ”Jag har inte fått information om nyföretagarchecken eftersom jag är ny!”

12 Har du blivit kontaktad av företagsutvecklaren i din kommun? 12 % Ja 88 % Nej Om ja, gav dig den kontakten det du önskade? 70 % Ja 30 % Nej

13 Har du varit i kontakt med någon av följande aktörer i drivandet av ditt företag?

14 Hur upplevde du det bemötandet? Genomsnitt: 3,62

15 Har du varit i kontakt med någon finansiär? 42 % Ja 58 % Nej Vilken finansiär har du haft kontakt med? 65 % Bank 20 % Almi 15% Annan

16 Hur upplevde du bemötandet hos finansiär? Genomsnitt 3,8 av 5 Om du ansökte och fick lån eller stöd, fick du den summa du ansökte om? 84 % Ja 16 % Nej

17 Innan du startade eget, gick du någon Starta-eget kurs via Arbetsförmedlingen eller Entreprenörskolan i din kommun? 24 % Ja 76 % Nej Fick du ut det du önskade av ovanstående kurser? Genomsnitt 3.35 av 5

18 Ansökte du om något Starta-eget bidrag? 34 % Ja 66 % Nej Fick du något Starta-eget bidrag? 75 % Ja 25 % Nej

19 Har du fått någon personlig förberedande rådgivning vid uppstarten av ditt företag? 39 % Ja 61 % Nej

20 Hur upplevde du det bemötandet? Genomsnitt 3.79 av 5

21 1. Anser ni att särskilda satsningar behövs för att främja kvinnors företagande?

22 Regionala aktörer - Nej, det är bättre att utgå från det enskilda företagets behov. Lokala aktörer - Nej, det skall var lika för alla.

23 Näringslivskontoret i Laholm : ”Ja, om vi vill ha ett ökat företagande” Hylte näringsliv: ”Vi ser de kvinnliga nätverken som en möjlighet till att utveckla ett samarbete kvinnliga företagare emellan, och med oss i kommunen samt övriga aktörer.”

24 2. Hur ser era framtida planer ut för att främja kvinnors företagande?

25 Regionala aktörers svar: Jobba med jämställd tillväxt, involvera jämställd tillväxt i upphandlingar En kampanj om ägarskifte, riktad till kvinnor. Lönsamhetsstyrning, för kvinnor med utländsk bakgrund Innovationsstödet till kvinnor fortsätter Stöd i olika nätverk, utbildningar, kompetensutveckling och mentorskap

26 Lokala aktörernas svar: Stärka unga kvinnor genom att jobba med mål: starta, driva och etablera företag För att få fler företagare behövs det skapas ett samarbete mellan näringsliv och skola Insatser utifrån behov

27 Hylte näringsliv särskilde sig: ”Att hitta former tillsammans med de kvinnliga nätverken och kvinnliga företagare för att uppfylla deras önskan. Vi vill göra detta tillsammans.”

28 Bland främjandegrupperna i Halland har följande sökt och fått medel speciellt avsedda för att Främja kvinnors företagande: Region Halland - 3 875 400 kronor till konsultcheckar och nyföretagarcheckar riktade till kvinnor som driver företag ALMI (nationellt)-10 miljoner kronor i innovationsstöd till kvinnor

29 Fyra slutsatser: 1.Kvinnor som driver företag, överlag, vet inte om eller väljer inte att använda de stöd som finns hos främjandegruppen i Halland. De som känner till och väljer att använda stödet är i stort sett nöjda med bemötandet.

30 2. Informationen om tillgängliga insatser för företagare från främjandegruppen når inte ut till kvinnor som driver företag.

31 3. Det finns en allmän åsikt hos främjandegruppen att det inte behövs särskilda stödpengar för att främja kvinnors företagande.

32 4. De insatser som genomförs av främjandegruppen i Halland, stämmer delvis överens med de stöd som kvinnor som driver företag önskar/behöver.

33 I regeringens uppdrag till Tillväxverket för programperioden 2011-2014 är det den absolut största utmaningen; att kvinnors företagande ska betraktas som en strategisk tillväxtfråga. Källa: Gunilla Torstensson, Programansvarig för Främja Kvinnors Företagande, Tillväxverket

34 2015 ska det finnas en strategi för hur kvinnor och män kan ta del av det företagsfrämjande systemet på lika villkor. Källa: Gunilla Torstensson, Programansvarig för Främja Kvinnors Företagande, Tillväxverket

35 Vi gör det tillsammans! Näringslivskontoren Nyföretagarcentrum


Ladda ner ppt "Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer."

Liknande presentationer


Google-annonser