Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anna Johnsson Leg. Sjukgymnast Skånes Onkologiska Klinik, Lund Fysisk aktivitet vid cancersjukdom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anna Johnsson Leg. Sjukgymnast Skånes Onkologiska Klinik, Lund Fysisk aktivitet vid cancersjukdom."— Presentationens avskrift:

1 Anna Johnsson Leg. Sjukgymnast Skånes Onkologiska Klinik, Lund Fysisk aktivitet vid cancersjukdom

2 Vad är fysisk aktivitet? Kroppsrörelse som involverar skelettmuskulaturen och därmed ökar energiomsättningen Fysisk aktivitet – träning Planerat regelbundet Bibehålla eller öka fysisk funktion Anna Johnsson, leg sjukgymnast. SOK.

3 Vem behöver vara fysiskt aktiv? Alla Anna Johnsson, leg sjukgymnast. SOK.

4 Varför vara fysiskt aktiv? Stärka hjärta och blodkärl Stärka muskulaturen Vikt Blodtryck, blodfetter, insulinkänslighet Öka välmående Sömn oro depressioner Anna Johnsson, leg sjukgymnast. SOK.

5 Kortsiktiga vinster med fysisk aktivitet Minskad risk för: Blodpropp Lungatelektaser Kontrakturer Förbättrad funktion Minskad smärta Ökat välbefinnande Anna Johnsson, leg sjukgymnast. SOK.

6 Under onkologisk behandling ↓ fatigue ↓ oro ↓ biverkningar ↑ fysisk funktion ↑ livskvalitet ↑ sömn (Adamsen 2006, Courneya 2007, Cochrane: Cramp 2008, Markes 2006) Anna Johnsson, leg sjukgymnast. SOK.

7 Efter avslutad behandling Förbättrad kondition Ökad styrka Ökad muskelmassa Förbättrad livskvalitet Ökad vitalitet Minskad fatigue Förbättrat immunförsvar Minskad smärta Mindre uttalade biverkningar (ref Speck) Anna Johnsson, leg sjukgymnast. SOK.

8 Hur mycket behövs? Anna Johnsson, leg sjukgymnast. SOK.

9 Rekommendationer för vuxna (aerob karaktär) 150 min/vecka måttlig intensitet 75 min/vecka hög intensitet Kombination av dessa Bör spridas ut på minst tre dagar 10 minuter/pass (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, antagna av Svenska Läkaresällskapet 24 okt 2011) Anna Johnsson, leg sjukgymnast. SOK.

10 Rekommendationer forts. Muskelstärkande aktiviteter 2 ggr/ vecka > 65 år även balansträning Äldre eller individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionshinder bör vara så fysiskt aktiva som tillståndet medger Långvarigt stillasittande bör undvikas Korta pauser (bensträckare) Anna Johnsson, leg sjukgymnast. SOK.

11 Hur mycket fysisk aktivitet vid cancersjukdom? FYSS rekommendationer Måttlig till hög intensitet 15-60 minuter Dagligen Individanpassad (förf. Inger Thune, överläkare, med dr, Oslo) Anna Johnsson, leg sjukgymnast. SOK.

12 Fördelar med fysisk aktivitet

13 Vad kan vara hinder? Motivation Ork Behandlingsbiverkningar Kunskap Sjukdom Tidsbrist Anna Johnsson, leg sjukgymnast. SOK.

14 Sjukdom och behandling kan ge: Trötthet Illamående Diarré Smärta Muskel- och ledvärk Anna Johnsson, leg sjukgymnast. SOK.

15 Om jag inte orkar? Någon enstaka dag - aldrig Korta stunder Hjälp av någon Möjlig aktivitet Undvika långvarigt stillasittande - liggande Anna Johnsson, leg sjukgymnast. SOK.

16 När undvika? Sängläge Hög feber Svår infektion Akut hjärtåkomma Anna Johnsson, leg sjukgymnast. SOK.

17 Hur ska jag börja? Korta sträckor många gånger Långsam upptrappning Hitta ”rätt” aktivitet Kroppen anpassar sig

18 Kontakt med sjukgymnast? Inget remisstvång till sjukgymnast Rådgivning fysisk aktivitet under onkologisk behandling Specifik träning Hänvisar till kollega Anna Johnsson, leg sjukgymnast. SOK.

19 Fysisk aktivitet på Recept (FaR ® ) Ordination av fysisk aktivitet Få vägledning om aktivitet Prova på aktivitet Uppföljning Anna Johnsson, leg sjukgymnast. SOK.

20 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Anna Johnsson Leg. Sjukgymnast Skånes Onkologiska Klinik, Lund Fysisk aktivitet vid cancersjukdom."

Liknande presentationer


Google-annonser