Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansdepartementet Använda myndigheters information - vad får man och vad har man rätt till? Mikael Vall Finansdepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansdepartementet Använda myndigheters information - vad får man och vad har man rätt till? Mikael Vall Finansdepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Finansdepartementet Använda myndigheters information - vad får man och vad har man rätt till? Mikael Vall Finansdepartementet

2 Vad pratar vi om? Begreppet ”handling” definieras i 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF) Kan låta ålderdomligt eller analogt, men täcker också ”data” eller ”information” m.m. Används också i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, den s.k. PSI-lagen ”Handling”, ”data”, ”information” används ofta synonymt

3 Finansdepartementet Utgångspunkter -Det offentligas information är en värdefull samhällsresurs, särskilt när information finns digitalt -En bred användning av informationen kan bidra till ökad transparens, ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen m.m. -Offentlig information ska därför vara enkel att hitta, få tillgång till och att använda

4 Finansdepartementet Översikt av regelverk Tryckfrihetsförordningen (TF) PSI-lagen Upphovsrättslagen (URL) Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) Personuppgiftslagen (PUL) Konkurrenslagen Förvaltningslagen Myndighetsförordningen (stat) Avgiftsförordningen (stat)

5 Finansdepartementet Öppna data? PSI kan vara öppna data, men måste inte vara det Eventuella villkor begränsas av bl.a. PSI- lagen Regeringen ser positivt på utvecklingen mot öppna data

6 Finansdepartementet Hitta myndighetsinformation -Myndigheter är skyldiga att upprätta förteckningar över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt -Skyldigheten infördes juli 2015 i PSI-lagen -Portalen öppnadata.se är en ingång till offentliga öppna data

7 Finansdepartementet Tillgång till myndighetsinformation Grundläggande är bestämmelserna i TF om allmänna handlingars offentlighet. Myndigheter är skyldiga att tillhandahålla allmänna offentliga handlingar till enskilda Skyldigheten gäller dock bara pappershandlingar – finns dock inga hinder mot att lämna ut handlingar elektroniskt (om förenligt med PUL) Skyldigheter som rör information kan finnas i särskild lagstiftning (t.ex. ”Inspire”-lagen)

8 Finansdepartementet Använda myndighetsinformation PSI-lagen reglerar bl.a. avgifter och andra villkor. Med ”villkor” avses både hur informationen får användas (licensvillkor) och andra omständigheter, t.ex. leveransformat, samt avgifter Villkor ska vara relevanta och icke-diskriminerande. Exklusiva avtal är i princip förbjudna. Det är också krav på att en myndighet behandlar ev. egen konkurrensutsatt verksamhet som en extern aktör Tak för vad som är tillåtna avgifter

9 Finansdepartementet Använda myndighetsinformation För att ett licensvillkor ska anses relevant enligt PSI-lagen krävs att det ska skydda myndighetens immateriella rättigheter Mycket av myndigheternas material är enligt undantagsbestämmelser i upphovsrättslagen fritt att återge. Visst offentligt material saknar helt upphovsrätt. Särskilda bestämmelser för t.ex. kartor och verk som tillhandahålls i affärsverksamhet


Ladda ner ppt "Finansdepartementet Använda myndigheters information - vad får man och vad har man rätt till? Mikael Vall Finansdepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser