Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studentkontroller Det finns i princip två olika rättsliga regleringar för att skaffa sig information Offentlighetsprincipen Särskilda rättsregler Därutöver.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studentkontroller Det finns i princip två olika rättsliga regleringar för att skaffa sig information Offentlighetsprincipen Särskilda rättsregler Därutöver."— Presentationens avskrift:

1 Studentkontroller Det finns i princip två olika rättsliga regleringar för att skaffa sig information Offentlighetsprincipen Särskilda rättsregler Därutöver bör det vara möjligt att begära in informationen från den enskilde hyresgästen www.kommunakuten.se

2 Offentlighetsprincipen Innebär en möjlighet att ta del av allmänna handlingar hos sådana myndigheter, företag etc. som omfattas av offentlighetsprincipen och såvida informationen inte är sekretessbelagd Utöver myndigheter omfattas bolag, stiftelser och ekonomiska föreningar där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (se 2 kap. 3 § OSL) www.kommunakuten.se

3 Allmänna handlingar Regleras i 2 kap. tryckfrihetsförordningen Reglerar huruvida handlingar är allmänna eller inte. Förvarad hos myndighet Inkommen till myndighet Upprättad hos myndighet Endast allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen

4 Offentlighets- och sekretesslag Sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Reglerar huruvida information är sekretesskyddad eller inte. www.kommunakuten.se

5 Problemet med elektroniskt utlämnande Ta del av handlingen hos myndigheten eller mot avgift erhålla avskrift eller kopia (2 kap. 12 § TF). En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift (2 kap. 13 § TF). www.kommunakuten.se

6 Förbud mot elektronisk utlämnande? Det föreligger inget generellt förbud mot elektroniskt utlämnande såvida det inte strider mot lag 21 kap. 7 § OSL innehåller visserligen en sekretessbestämmelse som föreskriver att sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204). www.kommunakuten.se

7 Ladok-förordningen 2 kap. 6 § Ladok-förordningen reglerar elektroniskt utlämnande till andra myndigheter m.m. Enligt datainspektionens tolkning är det en uttömande reglering (Juli 2013) Datainspektionens ståndpunkt skulle kunna ifrågasättas, är det verkligen en uttömande reglering som förbjuder utlämnande till andra? (se dock prop. 2008/09:154) www.kommunakuten.se


Ladda ner ppt "Studentkontroller Det finns i princip två olika rättsliga regleringar för att skaffa sig information Offentlighetsprincipen Särskilda rättsregler Därutöver."

Liknande presentationer


Google-annonser