Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rättssäkerheten effektiviteten i förvaltningen effektiviteten i folkstyret Offentlighetsprincipens syften Att via insyn och kontroll garantera:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rättssäkerheten effektiviteten i förvaltningen effektiviteten i folkstyret Offentlighetsprincipens syften Att via insyn och kontroll garantera:"— Presentationens avskrift:

1 rättssäkerheten effektiviteten i förvaltningen effektiviteten i folkstyret Offentlighetsprincipens syften Att via insyn och kontroll garantera:

2 1766 ! Tryckfrihets- förordningen

3 - Tryckfriheten förser konungen med sanningen! - Tryckfriheten är endast farlig genom missbruk. … men stort godtycke rådde på Gustafs tid…

4

5 "Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: Frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.” RF "Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar.” TF

6 En handling är ett föremål som innehåller information av något slag. @

7 Att definiera en allmän handling Inte allmän handling Allmän handling Offentlig handling Ej insynsrätt InsynsrättEj insynsrätt Handling Hemlig handling

8  Förvaras på myndigheten  Är inkommen dit  I sin slutliga form upprättad där -Färdig elektroniska handlingar -Rutinbetonad åtgärd Allmän handling

9 Inte allmänna handlingar  Arbetsmaterial (= utkast, koncept, minnesanteckningar, om de inte tas om hand för arkivering)

10 Allmänna handlingar ska utlämnas skyndsamt. Fråga inte varför man vill ha dem. Respektera rätten att vara anonym. Viktigt!

11 @?

12  Registreras utan dröjsmål alt. hålls väl ordnad  Rutiner för postöppning  Fullmakt vid frånvaro  Rutiner för sekretess  Rutiner för gallring e-post som är allmän handling behandlas som alla andra allmänna handlingar:

13 Att ta del av allmänna handlingar (som inte är hemliga)  Läsa på stället.  Skriva av, fotografera eller spela in.  Få kopia mot avgift.  Tekniskt hjälpmedel vid behov.


Ladda ner ppt "Rättssäkerheten effektiviteten i förvaltningen effektiviteten i folkstyret Offentlighetsprincipens syften Att via insyn och kontroll garantera:"

Liknande presentationer


Google-annonser