Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utlämnande av allmän handling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utlämnande av allmän handling"— Presentationens avskrift:

1 Utlämnande av allmän handling
Utlämnande av allmän handling

2 Lagar och regler som styr utlämnande av allmän handling:
Tryckfrihetsförordningen Offentlighets- och sekretesslagen OBS! Ny lag sedan Beslut från justitieombudsmannen

3 Utlämnande av allmän handling
Tre begrepp: Allmän, offentlig och sekretessbelagd handling. Det är inte bara hela handlingar som lagstiftningen gäller, utan även uppgifter ur handlingar. Exempelvis på detta är sammanställningar ur digitala system; adresslistor på personer med en viss postadress.

4 Alla handlingar på Utbildningsförvaltningen – inklusive samtliga skolor – är allmänna handlingar!
  Det betyder att vem som helst har rätt att begära ut dessa. En handling behöver inte nödvändigtvis vara ett papper utan kan lika gärna vara ett e-postmeddelande, en datafil eller en ljud- eller bildupptagning.

5 En originalhandling lämnas aldrig ut, endast kopior.
Utlämnande av offentlig handling Vid utlämnande av offentlig handling har personen i rätt att vara anonym. Vi får alltså inte fråga efter personens namn eller vad denne ska ha uppgifterna till. En originalhandling lämnas aldrig ut, endast kopior.

6 Vad gäller vid utlämnande av offentlig handling?
Enligt lag ska offentliga handlingar lämnas ut skyndsamt. Ett beslut från Justitieombudsmannen anger att skyndsamt är inom 24 timmar. Det innebär att handlingar ska skickas senast med vändande post, såvida personen i fråga inte kräver dem samma dag.

7 Vad gäller vid utlämnande av sekretessbelagd handling?
Vid utlämnande av sekretessbelagda handlingar måste vi fråga om namn och vad vederbörande ska ha handlingen till. Nekas utlämnande, enligt paragraf i offentlighets- och sekretesslagen, måste ett myndighetsbeslut fattas med besvärshänvisning. Kammarrätten är första instans därefter regeringsrätten

8 Kostar det att få ut en allmän handling?
Stockholms stad tillämpar följande kopieringsavgift: De första nio kopiorna är gratis. Kopia nr 10 kostar 50:-, därefter kostar varje kopia 2:- st. Särskilda avgifter gäller för kopior av ljudband, videoband, röntgenbilder, ritningar och fotografier. Samtliga beställare ska debiteras eventuell avgift för porto försändelsen väger mer än 20 gram eller rekommenderat brev. Enligt Kfs 1996:25 skall vi ta ut dessa avgifter! Något avgiftstak finns inte.

9 Vem får lämna ut allmän handling?
Enligt delegationsordningen får enhetschef eller avdelningschef fatta beslut när det gäller nekande av utlämnande av allmän handling/uppgift ur allmän handling. Är handlingen/uppgiften offentlig kan vem som helst lämna ut den. Den som handlägger ett ärende ansvarar för eventuella menprövningar så länge ärendet är aktuellt (öppet).

10 Utlämnande av allmän handling
OBS! En hemligstämpling kan ej ske utan stöd av erforderlig paragraf i offentlighets- och sekretess- lagen (OSL), även om man som enskild tycker att en uppgift verkar känslig eller att ett utlämnande känns olustigt.


Ladda ner ppt "Utlämnande av allmän handling"

Liknande presentationer


Google-annonser