Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MASSMEDIA Lagar och Regler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MASSMEDIA Lagar och Regler."— Presentationens avskrift:

1 MASSMEDIA Lagar och Regler

2 Tryckfrihetsförordningen (TF)
Gäller för tryckta medier. Sverige var först i världen med en grundlag om yttrandefrihet, 1766. Det centrala är att var och en har rätt att ”i tryckt skrift yttra sin tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst”.

3 TF:s huvuddrag 1. Etableringsfrihet - rätt för alla svenska medborgare att starta utgivning. 2. Ansvarig utgivare - alla tidskrifter måste ha en juridiskt ansvarig utgivare. Ägaren utser ansvarig person. 3. Censurförbud - myndigheter får inte förhandsgranska eller på annat sätt censurera innan utgivning. Ej heller hindra utgivning.

4 4. Tryckfrihetsbrott - ansvarig utgivare kan i efterhand åtalas om man spridit information som:
Hotar rikets säkerhet Ärekränker enskild person Hets mot folkgrupp Innehåller barnpornografi Berör något som omfattas av sekretesslagen.

5 5. Anonymitetsskydd - rätt att lämna uppgifter till tidskrift utan att någon myndighet har möjlighet att kräva få veta tidskriftens källa. 6. Offentlighetsprincip - alla handlingar hos statliga eller kommunal myndigheter är offentliga för alla svenska medborgare. Rätt att närvara vid fullmäktige eller domstolsförhandlingar.

6 Undantag i offentlighetsprincipen:
Offentlig handling är sådant som inkommit eller upprättats hos myndigheten. (skrift, bild, datorprogram, video mm) Undantag i offentlighetsprincipen: Hotar rikets säkerhet Försvårar rikets ekonomiska politik Inkräktar på personlig integritet Försvårar kontroll och brottsbekämpning Hotar utrotningshotande växter eller djur

7 Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)
Etermediernas motsvarighet till TF. Begränsning - Regeringen kan ställa speciella krav för att ge sändningstillstånd. Ett undantag från censurförbudet - förhandsgranskning av filmer. Ytterligare regler finns i Radiolagen och de avtal som skrivs med programföretagen.

8 Pressens etiska regler
Korrekta nyheter Ge plats till bemötande Respektera den personliga integriteten. Var försiktig med att framhäva ras, kön, nationalitet, yrke, politisk eller religiös tillhörighet om detta saknar betydelse i sammanhanget. Var varsam med bilder Hör båda sidor Var försiktig med namn.

9 Allmänhetens Pressombudsman (PO)
Vem som helst kan vända sig till PO om man anser att de etiska reglerna inte följs.

10 Pressens opinionsnämnd (Pon)
Om PO finner att någon tidskrift brutit mot de etiska reglerna kan PO driva frågan vidare till tidningarnas egen domstol. POn kan tvinga felande tidskrifter att publicera sina övertramp.

11


Ladda ner ppt "MASSMEDIA Lagar och Regler."

Liknande presentationer


Google-annonser