Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MASSMEDIA Lagar och Regler. Tryckfrihetsförordningen (TF) zGäller för tryckta medier. zSverige var först i världen med en grundlag om yttrandefrihet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MASSMEDIA Lagar och Regler. Tryckfrihetsförordningen (TF) zGäller för tryckta medier. zSverige var först i världen med en grundlag om yttrandefrihet,"— Presentationens avskrift:

1 MASSMEDIA Lagar och Regler

2 Tryckfrihetsförordningen (TF) zGäller för tryckta medier. zSverige var först i världen med en grundlag om yttrandefrihet, 1766. zDet centrala är att var och en har rätt att ”i tryckt skrift yttra sin tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst”.

3 TF:s huvuddrag 1. Etableringsfrihet - rätt för alla svenska medborgare att starta utgivning. 2. Ansvarig utgivare - alla tidskrifter måste ha en juridiskt ansvarig utgivare. Ägaren utser ansvarig person. 3. Censurförbud - myndigheter får inte förhandsgranska eller på annat sätt censurera innan utgivning. Ej heller hindra utgivning.

4 4. Tryckfrihetsbrott - ansvarig utgivare kan i efterhand åtalas om man spridit information som: z Hotar rikets säkerhet zÄrekränker enskild person zHets mot folkgrupp zInnehåller barnpornografi zBerör något som omfattas av sekretesslagen.

5 5. Anonymitetsskydd - rätt att lämna uppgifter till tidskrift utan att någon myndighet har möjlighet att kräva få veta tidskriftens källa. 6. Offentlighetsprincip - alla handlingar hos statliga eller kommunal myndigheter är offentliga för alla svenska medborgare. Rätt att närvara vid fullmäktige eller domstolsförhandlingar.

6 Offentlig handling är sådant som inkommit eller upprättats hos myndigheten. (skrift, bild, datorprogram, video mm) Undantag i offentlighetsprincipen: yHotar rikets säkerhet yFörsvårar rikets ekonomiska politik yInkräktar på personlig integritet yFörsvårar kontroll och brottsbekämpning yHotar utrotningshotande växter eller djur

7 Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) zEtermediernas motsvarighet till TF. zBegränsning - Regeringen kan ställa speciella krav för att ge sändningstillstånd. zEtt undantag från censurförbudet - förhandsgranskning av filmer. zYtterligare regler finns i Radiolagen och de avtal som skrivs med programföretagen.

8 Pressens etiska regler zKorrekta nyheter zGe plats till bemötande zRespektera den personliga integriteten. yVar försiktig med att framhäva ras, kön, nationalitet, yrke, politisk eller religiös tillhörighet om detta saknar betydelse i sammanhanget. zVar varsam med bilder zHör båda sidor zVar försiktig med namn.

9 Allmänhetens Pressombudsman (PO) zVem som helst kan vända sig till PO om man anser att de etiska reglerna inte följs.

10 Pressens opinionsnämnd (Pon) zOm PO finner att någon tidskrift brutit mot de etiska reglerna kan PO driva frågan vidare till tidningarnas egen domstol. zPOn kan tvinga felande tidskrifter att publicera sina övertramp.

11


Ladda ner ppt "MASSMEDIA Lagar och Regler. Tryckfrihetsförordningen (TF) zGäller för tryckta medier. zSverige var först i världen med en grundlag om yttrandefrihet,"

Liknande presentationer


Google-annonser