Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MASSMEDIA ”Den tredje statsmakten”. Medias Uppgifter • Mass = folk • Media = förbindelselänk, uttrycksmedel • Massmedia = samlingsbegrepp för tv, radio,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MASSMEDIA ”Den tredje statsmakten”. Medias Uppgifter • Mass = folk • Media = förbindelselänk, uttrycksmedel • Massmedia = samlingsbegrepp för tv, radio,"— Presentationens avskrift:

1 MASSMEDIA ”Den tredje statsmakten”

2 Medias Uppgifter • Mass = folk • Media = förbindelselänk, uttrycksmedel • Massmedia = samlingsbegrepp för tv, radio, tidningar, internet m.m. • Tre huvuduppgifter: • 1. Informera • 2. Förmedla åsikter • 3. Granska makten • 4.(Underhålla)

3 NYHETSURVALET • Vad är viktiga nyheter? • Är det som presenteras i massmedia sant? • Olika åsikter om vad som är en bra nyhet!? • Nyhet = innehåller något nytt som vi inte kände till tidigare. Väcker våra känslor. • Ligger nära och berör oss

4 Vem påverkar nyhetsurvalet? • Många händelser rapporteras aldrig • Korrespondenter stationerade runt om i världen • Nyhetsbyrå är ett företag som säljer nyheter • Köper material från utländska byråer • Grindvakter = avgör vilka nyheter som ska publiceras.

5 VAD ÄR EN VIKTIG NYHET!?

6 FÖRTROENDE FÖR MEDIERNA? • Vart vänder du dig om du vill veta mer om någon aktuell världshändelse? • Vårt förtroende till olika medieföretag skiljer sig ganska mycket • Vi vänder oss till olika tidningar, kanaler eller sajter för olika behov

7 KÄLLKRITIK – VAD ÄR SANT? • Genom massmedia får vi en begränsad beskrivning av verkligheten • Vi måste vara kritiska till den information vi får! • Bra att tänka på när man läser en nyhet: • Vad är fakta/information? • Vad är åsikter? • Varifrån är informationen hämtad? • Vem är utgivaren? • Varför förmedlas informationen? • I vilket syfte publiceras nyheten? • Vilken fakta kan bevisas?

8 VEM ÄGER MEDIERNA • Vem äger medierna i ett land? • Ägandet av svenska medier har koncentrerats till två stora företag, Bonniers och Stenbeckkoncernen. • Finns det någon risk med att ett företag eller en koncern äger många medier? • Ska de som har makten i ett land kunna äga massmedieföretag?

9 MEDIEKONSUMTIONEN 2009

10 DAGSTIDNINGAR • Dagstidning = en tidning som kommer ut dagligen  nyheter som rör människor i hela landet • Lokaltidning = utkommer i ett begränsat område  nyheter som rör sådant som hänt i det egna området • Dagstidningar innehåller olika delar

11 Dagstidningar forts. • Första sidan = ska locka läsaren att läsa tidningen • Ledarsida = framförs tidningens åsikter i olika frågor  skrivs ofta av chefsredaktören (ansvarig utgivare) • Kultursidan = kan läsa om musik, teater + annan kultur • Nyhetssidor = både inrikes och utrikesnyheter presenteras • Sport- familjesidor m.m • Tidningar kan ha en politisk ståndpunkt

12 Dagstidningar forts. • Tidningar är företag och de måste löna sig • Annonsörer, prenumerationer, lösnummerförsäljning = inkomster • Tidningar kan också få presstöd

13 Dagstidningars inkomster AnnonserLösnummerförsäljning Kvällspress15-30 %70-85 % Morgontidning70-85 %15-30 %

14 REKLAM • Reklam = en form av medveten påverkan • Reklammakarna arbetar genom att vädja till våra olika behov • Reklamen vädjar till våra materiella behov men också våra känslor • ”skapa en livsstil” • Dolda budskap = förmedlar ideal och värderingar om hur vi ska ut och vara • Marknadsföringslagen =reklam får inte utformas hur som helst

15 REKLAM forts. • Vad är förbjudet? -Vilseledande reklam -Förtala sina konkurrenter i marknadsföringen -Framställa kvinnor och män som sexobjekt -Innehålla sexuella anspelningar som saknar samband med produkten -Framställa kvinnor eller män i en omodern eller nedvärderande könsroll

16 Vad säger reklamen er!? • http://www.youtube.com/watch?v=zVJrm9h7j xk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=zVJrm9h7j xk&feature=related • http://www.youtube.com/watch?v=yIutgtzwh Ac http://www.youtube.com/watch?v=yIutgtzwh Ac • http://www.youtube.com/watch?v=saC- xfk_rgA http://www.youtube.com/watch?v=saC- xfk_rgA

17 RADIO OCH TV • Förr = SVT och SR hade monopol på marknaden. • 1990-talets början = fler fick sända tv och radio • Ökad konkurrens = skulle göra så det producerades fler typer av program • TV4 fick sändningstillstånd av regeringen 1991 – krävs att de ha dagliga nyheter och sända minst 15timmars svensk produktion/vecka • Förutom SVT och TV4 har många idag tillgång till fler kanaler via satelliter och digital teknik

18 PUBLIC SERVICE • Den som har TV = måste betala TV licens • TV licensen = ger pengar till SVT och SR att göra program för • Sverige har en blandad modell i finansiering= variation i utbudet • SVT och SR:s kanaler är reklamfria = publik service ( ”i allmänhetens tjänst”) • ”folkbildningsambitioner”

19 MASSMEDIA I DIKTATURER • Diktatur = medborgare får inte föra fram sina åsikter fritt • Styrande makten = kontroll över all massmedia • Censur = används flitigt • Propaganda = ”medveten påverkan” • Lyssna på utländska radiostationer är straffbart • Internet förekommer i praktiken inte

20 INTERNET • Internet = revolutionerande förändring • Idag en självklarhet. Fördelar/nackdelar? • Världen har kommit närmare • Det som skiljer internet från andra massmedier = svårt att kontrollera innehållet • Mardröm för diktaturstater • FRA – lagen

21 SOCIALA MEDIER • Större betydelse för kommunikationen mellan människor • YouTube, facebook, twitter, bloggar m.m. • Tvåvägskommunikation • Sociala medier kan skapa debatt • nätmobbning

22 FACEBOOK • Mark Zuckerberg = grundare av facebook • Världens yngsta miljadär

23 Vilka spelregler finns för massmedia? • Tryckfrihetsförordningen = ger medborgare rätt att uttrycka åsikter • Meddelarfrihet = har rätt att ge journalister information utan att behöva berätta vart informationen kommer ifrån • Offentlighetsprincipen = ger dig rätt att läsa handlingar från kommunen, landsting eller riksdag.

24 Regler för massmedia forts. • Yttrandefrihetsgrundlagen = liknar tryckfrihetsförordningen men gäller elektroniska medier. • Lagen säger att myndigheterna inte får granska sändningar i radio och TV innan det sänds. • Ingen ”fullständig” frihet = får inte säga något som inkräktar på andra människors fri- och rättigheter.

25 PRESSETISKA REGLER • Journalister har stor frihet = stort ansvar! • Alla journalister bör tänka på: • Ge korrekta nyheter • Vara generös med bemötande • Respektera den personliga integriteten • Vara varsam med bilder • Båda sidors åsikt i en fråga som ska presenteras.


Ladda ner ppt "MASSMEDIA ”Den tredje statsmakten”. Medias Uppgifter • Mass = folk • Media = förbindelselänk, uttrycksmedel • Massmedia = samlingsbegrepp för tv, radio,"

Liknande presentationer


Google-annonser