Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medievanor. Media och demokrati 1.Information och nyhetsförmedling 1.Granskning av makthavare 1.Forum för debatt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medievanor. Media och demokrati 1.Information och nyhetsförmedling 1.Granskning av makthavare 1.Forum för debatt."— Presentationens avskrift:

1 Medievanor

2

3

4

5 Media och demokrati 1.Information och nyhetsförmedling 1.Granskning av makthavare 1.Forum för debatt

6

7 IPRED- lagen Pirate Bay Arbetsgivare som kollar var du gör på facebook?

8 Media och trovärdighet

9 Värdera information • Vilken betydelse har nyhetskällan? • Hur värdera ni information? • Vilka strategier använder ni? • Vad är skillnaden mellan information och propaganda?

10 Information vs. propaganda

11 Nyhetsrapportering Vad gör en händelse till en nyhet?

12

13

14 1.Nyheten berör (påverkar) människor 2.Nyheten väcker känslor (identifikation) – innehåller personer 3.Nyheten är överraskande (ovanlig) 4.Nyheten är omfattande och/eller dramatisk 5.Nyheten innehåller en konflikt mellan olika parter 6.En nyhet ska vara nära både geografiskt och kulturellt

15

16 Nyhetens väg! • Olika gatekeepers • Tidsmässigt, geografiskt och kulturellt avstånd 1.Händelse 2.Uppgiftslämnare 3.Reporter 4.Nyhetsbyrå 5.Redigare 6.Läsare

17 Varför blir nyhetsrapportering vinklat • Ekonomiska förklaringar – att vi få de nyheter som efterfrågas av konsumenterna • Individuella förklaringar – Journalisternas värderingar • Praktiska förklaringar – små resurser, lite tid

18

19 Lagstiftning och etiska regler • Tryckfrihetsförordningen (TF) • Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) • Egna etiska regler

20 Tryckfrihetsförordning • Offentlighetsprincipen • Etableringsfrihet • Censurförbud • Ansvarig utgivare • Juryrättegångar

21 Publicistiska eller etiska regler

22 • Ge korrekta nyheter • Var generös med bemötanden • Respektera den personliga integriteten • Var varsam med bilder • Hör båda sidor • Var försiktig med namn

23 Sociala medier • Hur använder ni sociala medier? • Ge exempel på hur de sociala medierna hur påverkar samhället?

24 Media och påverkan

25 Sociala medier

26

27

28


Ladda ner ppt "Medievanor. Media och demokrati 1.Information och nyhetsförmedling 1.Granskning av makthavare 1.Forum för debatt."

Liknande presentationer


Google-annonser