Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Massmedia och reklam.  Här kommer vi att arbeta med ämnet samhällskunskap där vi läser om massmedia och reklam. Under veckorna 20– 23. Det vi kommer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Massmedia och reklam.  Här kommer vi att arbeta med ämnet samhällskunskap där vi läser om massmedia och reklam. Under veckorna 20– 23. Det vi kommer."— Presentationens avskrift:

1 Massmedia och reklam

2  Här kommer vi att arbeta med ämnet samhällskunskap där vi läser om massmedia och reklam. Under veckorna 20– 23. Det vi kommer att arbeta med är om vilka olika medier som finns och hur de är uppbyggda och framförallt ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter vi har till de olika medierna. Vi kommer även att titta på reklamens roll i media, hur vi blir påverkade av den och varför vi kan se den överallt i samhället.  Litteraturen vi använder är ”Samhälle idag 7-9 sol 3000 sidorna 120 - 147. Vi kommer att ha ett med ett skriftligt prov vecka 22.

3 Massmediernas uppgift: Vi lever i ett informationssamhälle..  Att ge information  Att förklara  Att granska  Att underhålla

4 Tidningen  Under Romarrikets tid använde man sig av handskrivna nyhetsbrev  1456. Boktryckarkonsten gör att det blir lättare att sprida nyheter  1645. Sveriges första tidning, Ordinarii Post Tijender, trycks  1864. Dagens nyheter (DN) börjar ges ut  1995. Metro, den första gratistidningen ges ut  2000. Allt fler tidningar finns att läsas på internet Idag finns det cirka 160 olika sorters dagstidningar i Sverige. HISTORIK

5 Vad innehåller en dagstidning?  Första sidan  Ledarsidan  Kultursidorna  Inrikessidorna  Utrikessidorna  Ekonomi- och näringsliv  Lokaldelen  Sportsidan  Insändarsidan  Annonser Man hittar även radio- och TV- program, familjenyheter och korsord En dagstidning innehåller mycket text och den är därför indelad i olika delar: Sid 122-124 i Sh-boken Det finns olika sorters dagstidningar: Rikstidningar: - Morgontidningar - Kvällstidningar Landsortstidningar och gratistidningar.

6 Viktiga tidningsord:  Rubrik  Ingress  Artikel  Notis  Källa Avdelning Annons Prenumerera Reportage

7 Kvällstidning vs. Morgontidning - vad skiljer dessa åt?

8 RADIO 1922 sänds den första svenska radiosändningen Under 1930-talet användes radion till att sända propaganda i Tyskland. Under andra världskriget blev radion ett viktig förmedlare av nyheter. De sände även musik och annan underhållning för att hålla humöret uppe medan kriget pågick. Än idag används radion flitigt i t.ex. Kina där man kan lyssna på nyheter och få information från myndigheterna.

9 TV – nyheter, underhållning och reklam  1923 uppfanns televisionen  1956 regelbundna TV-sändningar börjar i Sverige  1967 Färg-TV  1987 TV 3 med reklam  1990 TV 4 första svenska reklamkanalen

10 Två sorters TV  Public serviceReklam- TV SVT1 och SVT2 kanaler får inkomst  Betalas med TV-avgiftfrån reklam

11 Var kritisk och ställ frågor  Från vem eller vilka kommer de uppgifter som finns i medierna?  Är det fakta eller åsikter  Tiger man om något viktigt?  Vad vill man med budskapet i texten? Vill man påverka, roa eller informera?

12 Makten över medierna  Censurera – Myndigheterna kan i förväg granska det som skrivs och sägs innan det släpps till allmänheten.  Skillnad mellan demokratier och diktaturer.  Internet är svårt att censurera.

13 Tryckfrihet  1766 kom första tryckfrihetsförordningen i Sverige.  Har omarbetats flera gånger  Lagen ger varje människa rätt att fritt uttrycka sig i skrift.  Lagen förbjuder dock att man förtalar eller förolämpar någon.  För radio och TV finns motsvarande lag – yttrandefrihetsgrundlagen.

14 Offentlighetsprincipen  Som privatperson eller journalist i Sverige kan du gå till kommunhuset, riksdagen eller någon annan myndighet och begära att få läsa brev, protokoll och andra offentliga handlingar.  Möjligheten att granska myndigheterna är en viktig del av demokratin.

15 Varifrån kommer nyheterna?  Tidningarnas, radions eller TV:s egna journalister.  Tips från allmänheten  Egna informatörer  Utlandskorrespondenter  Nyhetsbyråer  Internet

16 Etiska regler  Ge korrekta nyheter  Döm ingen ohörd  Ge plats åt bemötanden – försvara och förklara  Respekt för människor – lämna inte ut personuppgifter i onödan.  Var varsam med bilder  Var försiktig med namn

17 Hur får du rätt mot medierna?  Allmänhetens pressombudsman (PO)  Pressens opinionsnämnd (PON)

18 Vad säger bilderna?  Med digital teknik kan man manipulera (ändra) bilder för att folk ska se det som man vill att de ska se.  Viktigt att vara lika kritisk mot bild som mot text.


Ladda ner ppt "Massmedia och reklam.  Här kommer vi att arbeta med ämnet samhällskunskap där vi läser om massmedia och reklam. Under veckorna 20– 23. Det vi kommer."

Liknande presentationer


Google-annonser