Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-02-27 VL /PMa. Tåg som trafikerar Citytunneln Foto: Industrifotografen Öresundståg X2000 Pågatåg 2014-02-27 VL /PMa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-02-27 VL /PMa. Tåg som trafikerar Citytunneln Foto: Industrifotografen Öresundståg X2000 Pågatåg 2014-02-27 VL /PMa."— Presentationens avskrift:

1 2014-02-27 VL /PMa

2

3

4 Tåg som trafikerar Citytunneln Foto: Industrifotografen Öresundståg X2000 Pågatåg 2014-02-27 VL /PMa

5 Resandevolymer med Citytunneln tre år efter driftsättning Av- och påstigande per dygn 2014-02-27 VL /PMa

6

7 Banverket Statens järnvägar Malmö stad Region Skåne CITYTUNNELNS PARTER 2014-02-27 VL /PMa

8 FINANSIERING AV CITYTUNNELN (2001 års penningvärde) Banverket7 131 miljoner kronor Malmö stad1 088 Region Skåne 859 EU-bidrag 372 _______________ 9 450 miljoner kronor

9 2014-02-27 VL /PMa Överenskommelser 2001Projektavtal Staten, Banverket, SJ, Malmö kommun och Region Skåne 2002Avtal Banverket, SJ och Jernhusen 2002Ramavtal Banverket (CTP) och Malmö kommun 2002-10 Ca 35 objektsavtal Banverket (CTP) och Malmö kommun 2006Tilläggsavtal Banverket och Malmö kommun Banverket ansvarade för samtliga överenskommelser avseende driftsskedet CTP ansvarade för överenskommelser avseende byggskedet.

10 Vad är det som ska hända? Provisorisk Malmö C 2010

11 Citytunneln Invigning 4 december 2010 Första reguljära tåget 12 december 2010 Drygt ett halvår tidigare Byggskede (tunneldrivning) framgångsrik Riskhantering och samverkan Tid är pengar 2014-02-27 VL /PMa

12 2005 Budget 9.450.000.000 SEK Juli 2011 tågdrift 2010 Slutkostnad 8.430.000.000 SEK December 2010 tågdrift

13 2014-02-27 VL /PMa Stora Projekt - Den största risken är den egna organisationen

14 2014-02-27 VL /PMa

15

16 TUNNLAR Michael Myhré MALMÖ C Bo Pettersson JÄRNVÄG Patrik Magnusson STF. PROJEKTCHEF Anders Ahlner PROJEKTSTYRELSE MILJÖ- CONTROLLER Björn Gillberg PROJEKTCHEF Örjan Larsson PARTSGRUPP PERSONAL & ARBETSMILJÖ Mikael Lundquist TEKNIK Henrik Christensen MILJÖ Wollmar Hintze FASTIGHET Rune Rönngard UPPHANDLING Lars Malthe PLANERING & UPPFÖLJNING Jan Rydberg ORGANISATION 2008-09-01 INFORMATION Anders Mellberg EKONOMI Stefan Prahl 2014-02-27 VL /PMa

17 Citytunneln Tekniskt projekt Miljöprojekt Informationsprojekt 2014-02-27 VL /PMa

18 ÖVERGRIPANDE STRATEGIER Projektet skall vara ett projekt. Projektet är ett självständigt projekt inom Banverket med särskild styrning och beslutsordning. Nära samverkan med andra delar av Banverket. Egen hög kompetens inom viktiga områden.

19 2014-02-27 VL /PMa ÖVERGRIPANDE STRATEGIER Arbetet skall präglas av en hög medvetenhet om projektets ekonomiska, tekniska, miljömässiga och organisatoriska risker. Snabb, förebyggande och saklig information skall lämnas internt och externt. Nära samverkan med projektavtalets övriga parter.

20 2014-02-27 VL /PMa PROJEKTÖRER Euroinfragrupp (Tyréns, ÅF) SWECO-COWI Tyréns

21 2014-02-27 VL /PMa ENTREPRENÖRER Balfour Beatty Rail Goodtech Projects & Services Infranord Kone Läckeby Water Malmö Citytunnel Group (Per Aarsleff, Bilfinger Berger, Pihl & Søn) NCC NVS Skandinaviska Glassystem Skanska Skanska Installation Sydtotal ThyssenKrupp

22 Samverkan Malmö stad Staden vill CT-ÖBA, tydlig kanal in Engagerade personer med förankring i egna organisationen Ordning och reda – objektsavtal Förtroende Staden tar ansvar Samverkan utvecklas med tiden Planerat överlämnande Driftspersonal in tidigt 2014-02-27 VL /PMa

23 232016-09-21 Driftserfarenheter från Trafikverket Underhåll Totalt sett ”bra” Barnsjukdomar – rulltrappor, intrångsdetektering Ta hänsyn till arbetsmiljön och underhållet för driftskedet –inga toaletter, uppehållsrum, busrum, städutrymme, gångvägar utanför tunneln, avsaknad av avlopp, bromsdamm, stegar till baldakinen –Svåråtkomlig utrusning (fläktar, kylaggregat, belysning, blixtljus, larmdon, kameror etc.) Avsaknaden av automatisk jordning Separering av el mellan stationsägare och Trafikverket är ej gjord Läckage Hantering av garantier Många entreprenader under byggtiden samt många avtal för drift och underhåll 2014-02-27 VL /PMa

24 242016-09-21 Tre stationsägare Ambition att samordna sig men kom igång sent Anläggningar som påverkar tågdriften bör TRV sköta Städning skild åt. Väktare samordnat (2+2 väktare dygnet runt Malmö C och Triangeln i Hyllie rondering. Schablon för elförbrukning Malmö larmcentral kameraövervakning av publika delar Trafikverket hanterar underhåll av rulltrappor och hissar åt Malmö stad pga säkerhetskoncept. 2014-02-27 VL /PMa

25


Ladda ner ppt "2014-02-27 VL /PMa. Tåg som trafikerar Citytunneln Foto: Industrifotografen Öresundståg X2000 Pågatåg 2014-02-27 VL /PMa."

Liknande presentationer


Google-annonser