Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2007 IBM Corporation Linjära Asset och GIS Maximo Användarförening Höstmöte 4-5 nov 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2007 IBM Corporation Linjära Asset och GIS Maximo Användarförening Höstmöte 4-5 nov 2009."— Presentationens avskrift:

1 © 2007 IBM Corporation Linjära Asset och GIS Maximo Användarförening Höstmöte 4-5 nov 2009

2 © 2007 IBM Corporation 3Linjära Assets 1Presentationer Agenda 2 4Kartfunktionalitet i Maximo Carmenta 2Vägverkets visioner 5 Frågor/Synpunkter 2Vägverkets visioner

3 © 2007 IBM Corporation Anders Eier Vägverket Åke Gabrielsson Vägverket Mikael Gråsjö Carmenta Jan Carlstedt IBM Britt-Marie Wiklund IBM

4

5 5Vägverket 2014-09-12 Underhållssystem för VV mha Maximo

6 Varför har VV ett underhållssystem ? 6Vägverket 2014-09-12

7 Möjlighet till ett enhetligt arbetsätt Ger en strukturerad uppföljning (av utfört uh-arbete) Anläggningskännedomen måste kunna bibehållas hos anläggningsägaren VV Överblick och kontroll över drift- och underhållsarbeten 7Vägverket 2014-09-12

8 Kunna ställa krav på tillgänglighet Planering av underhållarbeten uppfyller kraven på överblick och samordning Utökade krav på analys av utförda underhållsarbeten Kvalitetssäkring av samtliga DoU-arbeten 8Vägverket 2014-09-12

9 Vad är ett underhållssystem ? 9Vägverket 2014-09-12

10 10 - Det är ett verktyg för underhållsverksamhet för:  Planering av underhållsarbete  Avhjälpande (AU) underhåll  Förebyggande underhåll (FU)  Åtgärdsrapportering  Uppföljning som kan användas för små enkla resp stora komplexa väg- och tunnelanläggningar.

11 11

12 12 Verktyget skall kunna hantera: Anläggningsinformation Anläggningsförvaltning

13 13 Komponenter och Utrustningar Anläggnings- register Information, data om anläggning Anläggnings- dokument och ritningar DoU- / Skötsel- instruktioner Chaos Databas 1 – Anläggningsinformation 2 - Förvaltningsverktyg

14 14 Komponenter och Utrustningar Anläggnings- register Information, data om anläggning Anläggnings- dokument och ritningar DoU- / Skötsel- instruktioner AO-hantering Indatahantering FU-hantering Resurser, Mtrl Uppföljning, Analys, Historik Utförda åtgärder Planering Maximo’s Databas 1 – Anläggningsinformation 2 - Förvaltningsverktyg

15 Vad är Maximo ? 15Vägverket 2014-09-12

16 Maximo är ett internationellt moduluppbyggt standardsystem - från IBM för adm hantering av underhålls- arbeten inom industri-, fastighets-, anläggnings- och IT-sektorn. 16Vägverket 2014-09-12

17 Maximo är from ver 5 helt Internetbaserat Idag över 10 000 gjorda installationer av Mx Senaste versionen (ver 7) hanterar även kartor - GIS – och utsträckta objekt Vår Mx-installation är anpassad åt Vägverket Inköpt 2001 och Driftsatt 2003 av Reg Sthlm 6 års erfarenhet finns hos SST 17Vägverket 2014-09-12

18 Hur används Maximo? 18Vägverket 2014-09-12

19 VV använder idag Mx 5.2 mha internetuppkoppling och VPN-uppk. Används som kommunikation mellan beställare och entreprenör Används idag hos SSTd operativt dygnet runt av Trafik Sthlm, uh-entreprenörer, beställare 19Vägverket 2014-09-12

20 20Vägverket 2014-09-12 Används vid Avhjälpande underhåll (AU): Felbeskrivning, planering och utförda åtgärder Håller reda på Förebyggande åtgärder (FU) och skapar arbetsorder, arbetspaket för rondering och hanterar FU-planer Maximo är idag kopplat till ett dokument- hanteringssystem och ett tekniskt övervakningssystem

21 21Vägverket 2014-09-12 Tid- och resursplanering, samordning och övervakning av uh-arbeten Dokumentation av genomförda arbeten kostnader och åtgärd. Maximo ger oss faktureringsunderlag Rapporter kan skrivas ut i PDF eller Excel

22 22Vägverket 2014-09-12 Vad behövs för att komma i gång?

23 Inventera och registrera aktuell anläggning i en laddmall ( excelark ) Anläggningskoder enl. Publ. 2003:54 Placeringskoder enl. Publ. 2007:54 Indata från anläggningsdokument ger uh- krav/-förutsättningar för planerat underhåll - FU 23Vägverket 2014-09-12

24 Arbetsbeskrivningsprocess för DoU- arbeten: Maximoutbildning Avtal med uh-entreprenör 24Vägverket 2014-09-12 InBeredning OK Utförande OK

25 Exempel Arbetslistor för planerat arbete 25Vägverket 2014-09-12

26 Maximo används i dag för: Trafiksignaler Övervakningskameror - ITV Mindre och större VA-anläggningar, Pumpstationer MCS-system, VDS- och VH-skyltar, Bomsystem Öppningsbara broar (enbart AU för kraft och styr) Bergskärningar (enbart för dokumentation och besiktningsplan) Klottersanering 26Vägverket 2014-09-12 Maximo planeras för: Väderstationer ATK Vägbelysning Bullerplank Vägräcken

27 Värt att nämna är att: Transportstyrelsen (fd VV) använder idag VVs Maximo för uh-arbeten med Trängselskattesystemet i Stockholm Uppgradering till Maximo version 7 pågår och i det ingår GIS- funktionalitet (karthantering) och Linjära Objekt Driftsättning beräknas ske mars 2010 27Vägverket 2014-09-12

28 Frågor och funderingar ? 28Vägverket 2014-09-12


Ladda ner ppt "© 2007 IBM Corporation Linjära Asset och GIS Maximo Användarförening Höstmöte 4-5 nov 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser