Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter Partnering Ny Vårdbyggnad, Västerås

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter Partnering Ny Vårdbyggnad, Västerås"— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter Partnering Ny Vårdbyggnad, Västerås
Mall_Foto :17 Erfarenheter Partnering Ny Vårdbyggnad, Västerås Bo Karlsson Affärschef

2 Exempel LOU-förfrågan
Landstinget Västmanland skall uppföra ny Vårdbyggnad m2 Övergripande Mål: Rätt Produkt, Rätt Process, Rätt Kostnad Entreprenadform: Totalentreprenad ABT med incitament och partnering. Skede 1 (Lokalplanering) Kontrakt TPE. Ersättningsform löpande räkning Skede 2 (Byggskede inkl. färdigprojektering). Fast del + Löpande räkning med tim a´-priser Utvärdering 3 steg 1. Uppfyller anbudsgivaren ställda skallkrav (AFB.3) 2. Uppfyller anbudsgivaren ställda skallkrav som leverantör (AFB.51) 3. Utvärdering enligt AFB.52 enigt ställda värderingsgrunder Ekonomi max 20 poäng Teknisk förmåga, kapacitet och styrsystem max 40 poäng Projektorganisationens förmåga och erfarenhet max 40 poäng

3 Förutsättningar Reglering fast del
Reglering av fast pris på fast del. Reglering skall endast ske: Om ny- och ombyggnadsytan avviker mer än 500 m2 BTA från avtalad ny- och ombyggnadsyta.

4 Förutsättningar reglering riktpris
Reglering skall endast ske: Om ny- och ombyggnadsytan avviker från den ny- och ombyggnadsytan som avtalat riktpris fastställts utifrån. Om förändring av standard, kvalitet eller funktion som innebär omklassificering av lokal men inte förändring av byggnadens bruttoarea eller -volym

5 Erfarenheter Landstinget fokuserar på Rätt Produkt, Rätt Kostnad och Rätt Process. Rätt process innebär stor förankring hos brukare, driften, förvaltare och egen byggledning. För oss många möten, upplevs segt, sena besked. Rätt Produkt är normal standard för Landstinget, där de vanligtvis har föreskrivet viss vara, visst fabrikat, viss lösning För oss ovana, dålig kunskap om lämpliga alternativ, liksom att förslag till andra alternativ inte väcker entusiasm och att vi kommer upp med förslag sent.

6 Fortsättning erfarenheter
Rätt Kostnad för Landstinget är att innehålla deras tidigt lagda budget. Landstinget är rädda för att de i nu lämnade riktpris inte motsvarar dagens marknadspris. För oss entreprenörer Även om vi får rätt riktpris utifrån framtagen produkt tenderar riktpriset att gå upp/innehålla bättre lösningar ur drift och förvaltningssynpunkt (LCC), så ligger vårt fasta pris fast.

7 Fortsättning erfarenheter
Var tydlig både mot beställare och i det här fallet våra partneringmedspelare såsom konsulter och installations-UE. Underskatta aldrig att succesivt arbeta med risker och oklarheter. Om det framkommer sunpunkter på vissa personer inom respektive organisation, lös frågan. Tydliggör avtalsvillkor för alla inblandade Bra focus på effektiva produktionslösningar. Fullskalemodeller är att föredra Effektiv projektering när alla parter har gemensamt proj.kontor. Möjligt att göra stora förändringar utan långa och svåra ÄTA-disk. Möjligt att gemensamt hitta rätt riktkostnad med gemensamma krafter. Partneringdeklarationen behöver levandegöras regelbundet för alla.

8


Ladda ner ppt "Erfarenheter Partnering Ny Vårdbyggnad, Västerås"

Liknande presentationer


Google-annonser