Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtalsförhandlingar 2016 KFS yrkanden avtal -16. Branschanpassade avtal Skapar bästa möjliga förutsättningar utifrån branschernas speciella villkor Ger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtalsförhandlingar 2016 KFS yrkanden avtal -16. Branschanpassade avtal Skapar bästa möjliga förutsättningar utifrån branschernas speciella villkor Ger."— Presentationens avskrift:

1 Avtalsförhandlingar 2016 KFS yrkanden avtal -16

2 Branschanpassade avtal Skapar bästa möjliga förutsättningar utifrån branschernas speciella villkor Ger förutsättningar för att skapa en effektiv och konkurrenskraftig verksamhet med möjlighet att konkurrera om medarbetare Baseras på det kommunala avtalet, med anpassningar för att passa verksamhet i företagsform – även privat Medarbetaravtal Stort utrymme för lokala lösningar/lokal lönebildning

3 KFS generella utgångspunkter Absolut arbetsfred Konkurrenskraftiga centrala avtal med möjlighet till lokala/individuella lösningar Konkurrensutsatta sektorn normerande Samtliga arbetskraftskostnader ska beaktas Nya avtal innan de gamla löper ut Tillsvidareavtal Processlöneavtal utan angivna nivåer Lägstlöner – oförändrad nivå Inga individgarantier Modernisera och förenkla avtalen

4 KFS yrkanden kommer att ha en inriktning mot: Kompetensförsörjning; studentmedarbetaravtal, ungdomsarbetslöshet och nyanländas inträde på arbetsmarknaden Avstående konvertering vid visstidsanställning Avtrappning av lön vid omplacering Utvidgning av undantag från turordning enligt LAS (kompetens) Arbetstidsåtgärder/arbetstidskonton avlöses Årsarbetstid Ändrade perioder för semesterförläggning Likalydande skrivningar i avtalen oberoende av facklig tillhörighet Teckna museiavtal Möjligheter att parterna emellan justera vid förändrad lagstiftning Anläggning kommer inte att nytecknas

5 Generella yrkanden på samtliga avtalsområden I Möjlighet att avstå konvertering vid visstidsanställning § 5 Uppsägningstid vid tidsbegränsade anställningar Likalydande skrivning oaktat facklig tillhörighet (§ 5 mom 5) § 7 Avbruten semester Likalydande skrivning oaktat facklig tillhörighet (§ 7 mom 3) § 8 Föräldrapenningtillägg Likalydande skrivning oaktat facklig tillhörighet (§ 8 mom 2) § 10 I samtliga avtals § 10 bör det tydligt framgå att kravet på lokalt kollektivavtal om försäkringar och pensionsavtal endast är tillämpligt om annan lösning än det centrala avtalet Anslutning till PA-KFS sker redan i samband med det centrala kollektivavtalet.

6 Förtydliganden och rättelser i branschavtalen genomförs där så är erforderligt KFS förbehåller sig rätten att precisera, justera och komplettera yrkanden samt att framställa ytterligare yrkanden under förhandlingarna Generella yrkanden på samtliga avtalsområden II


Ladda ner ppt "Avtalsförhandlingar 2016 KFS yrkanden avtal -16. Branschanpassade avtal Skapar bästa möjliga förutsättningar utifrån branschernas speciella villkor Ger."

Liknande presentationer


Google-annonser