Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Lärlingsprovanställning – en ny anställningsform med utbildningsinnehåll A 2011:07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Lärlingsprovanställning – en ny anställningsform med utbildningsinnehåll A 2011:07."— Presentationens avskrift:

1 Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Lärlingsprovanställning – en ny anställningsform med utbildningsinnehåll A 2011:07 Dir. 2011:87

2 Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Utredningen ska föreslå en ny anställningsform med utbildningsinnehåll för unga (om det bedöms lämpligt får utredningen föreslå en annan benämning på anställningsformen än lärlingsprovanställning) Anställningen ska erbjudas den som är yngre än 23 år pågå under som längst 18 månader förutsätta en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om ett utbildningsinnehåll

3 Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Utbildningsinnehållet ska –framgå av en plan som ska upprättas i samband med anställningens ingående. Av planen ska framgå –vem som är handledare –vilka inslag av utbildning som ska genomföras under anställningstiden och –hur stor del av arbetstiden som utbildningen kommer att omfatta under olika perioder av anställningen. Utredningen ska föreslå en lämplig form för dokumentation av den kompetens som arbetstagaren har förvärvat under anställningen.

4 Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Anställningsformen ska i första hand regleras i anställningsskyddslagen och vara semidispositiv vara ett komplement till andra möjligheter till arbetsplatsförlagt lärande och tidsbegränsade anställningar vara tillämplig på hela arbetsmarknaden, särskilt med beaktande av små företags behov

5 Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Frågor att lösa Hur ska kravet på utbildningsinnehåll utformas och kvalitetssäkras? Hur ska olika intressen i fråga om flexibilitet, anställningsskydd och utbildningsinnehåll balanseras? Hur ska anställningsformen vara attraktiv för arbetsgivare?

6 Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Utredningen ska lämna nödvändiga författningsförslag. Utredningen kan även lämna förslag på andra typer av åtgärder. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2012.


Ladda ner ppt "Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Lärlingsprovanställning – en ny anställningsform med utbildningsinnehåll A 2011:07."

Liknande presentationer


Google-annonser