Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Treklöverns avtal 2016-2018 Absorberande och urologiska inkontinenshjälpmedel Lagerhållning och distributi on.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Treklöverns avtal 2016-2018 Absorberande och urologiska inkontinenshjälpmedel Lagerhållning och distributi on."— Presentationens avskrift:

1 Treklöverns avtal 2016-2018 Absorberande och urologiska inkontinenshjälpmedel Lagerhållning och distributi on

2 Varuförsörjningen I Landstinget i Uppsala län www.varor.lul.se Upphandlingsgruppen Upphandlare : Mats Lovén Samordnarna för inkontinensfrågor i Treklövern: Lise-Lotte Living Västmanlands län Inger Blomgren Dalarnas län Marianne Babra Uppsala län Sedan har Materialkonsulenter och Referensgrupper i respektive län medverkat i upphandlingarna www.varor.lul.se

3 Agenda 15 &16 december 13.00 -13.50 Marianne Babra, samordnare för inkontinensfrågor - Presentation av de nya avtalen - Leverantörer och produkter för inkontinenshjälpmedel med konverteringsguide - Redskap vid utredning: Vårdprogram urininkontinens och nytt förskrivarstöd - Information om leverantörsutställning som anordnas av Varuförsörjningen i Uppsala läns Landsting 13.50 -14.15 Berit Långström Benevides, uroterapeut på Akademiska sjukhuset - Leverantörer och produkter för urologiskt material med konverteringsguide - Information om kateterbehandling/vård KAFFE 14.15 - 14.45 14.45 -16.00 Robert Kaleta och Jakob Kostolny från OneMed Sverige AB - Ny webbportal (Guide) presenteras 16.00 -16.15 Avslutning

4 Treklöverns avtal Produkter Avtalsperiod 3 + 1 år Absorberande inkontinenshjälpmedel - 8 leverantörer Urologiskt material - 15 leverantörer Distribution/lagerhållning/frakt Avtalsperiod 3+2+2 år OneMed Sverige AB

5 Produktleverantörer Första avtalsåret får enbart upphandlade produkter i bas/specialistsortimentet visas vid förskrivande enhet Från andra avtalsåret kan andra produkter visas efter samråd med upphandlingsgruppen i Treklövern Verksamhetsansvarig ska alltid bevilja besök innan leverantören kommer ut till förskrivande enhet

6 Miljökrav Ämnen som anses störa arvsmassa, fortplantning och som kan vara cancerframkallande har EJ utvärderats om likvärdig produkt har funnits PVC och ftalater (mjukgörare) har inte utvärderats om likvärdigt alternativ funnits Latexfritt alternativ har eftersträvats

7 Produkter Inkontinensmaterial Nuvarande avtalKommande avtal Årlig volym Treklövern (Kronor) 43 640 000 kr 30 100 000 kr Uppskattad årlig besparing 13 560 000 kr - 31% Urologiskt material Nuvarande avtalKommande avtal Årlig volym Treklövern (Kronor) 23 000 000 kr 22 300 000 kr Uppskattad årlig besparing 700 000 kr - 3,1 % Totalt Nuvarande avtal Kommande avtal 43 640 000 kr 30 100 000 kr + + 23 000 000 kr 22 300 000 kr 66 640 000 kr 52 400 000 kr Uppskattad årlig besparing 14 240 000 kr 21%

8 Distribution Prissättning föregående avtalPrissättning kommande avtal Avgift 8 553 494 krAvgift 9 641 600 kr Aviseringsavgift70 408Distributionsdel Ingår Distributionsdel7 427 605Frakt Ingår Frakt1 038 346Returkostnader Ingår Returkostnader16 625Produkt52 400 000 Produkt66 640 000 Totalsumma 62 041 600 kr Totalsumma 75 193 494 kr

9 Avgifter Distributionsavgift 18,42 % på ordervärdet. Kundservice, lagerhållning, frakt, returhantering vid felleverans, utomlänsorder ingår) Avisering SMS-avisering (tillval) = 0 kr Telefonavisering (tillval) =30 kr Akutleverans Leverans omgående, senast nästkommande vardag (tillval) = 400 kr Returavgift Returer på förskrivarens begäran = 550 kr

10 Nyheter Ny beställningsportal – Guide - fr.o.m. 1 januari 2016 Nuvarande portal stängs 31/12 2015 All förskrivning kommer att ske på personnummernivå Individuell förskrivning för 3-månaders förbrukning/SÄBO kortare intervall Korttidsboende? Treklöverns Produktkatalog- enbart på nätet

11 Nya behörighetsnivåer (utses av verksamhetschef) Förskrivare bassortiment Inloggning med SITHS-kort Förskriva produkter inom det upphandlade bassortimentet Lägga in individuell förskrivning i Guide (portalen) Ange antal uttag vid förskrivning (möjlighet till flera uttag inom kommunerna) Göra avrop/beställning på förskrivningar inom sitt eget kundnummer Förskrivare specialistsortiment Specialistsortimentet (tidigare stjärnmärkta produkter) Riktlinjer för tappningskatetrar kommer att arbetas fram enligt Landstingets Allmänna riktlinjer för hjälpmedel. Beställare Inloggning med personlig kod (ej delas med andra) Annan personal än förskrivare (t.ex. inkontinensombud), utses av verksamhetschef Avrop kan enbart göras för aktuella förskrivningar vid enheten Dispensprodukter Kontakta kontinenssamordnaren för mer information för förskrivare

12 Absorberande inkontinenshjälpmedel

13 Sortimentsguide Urologi/Tarm

14 Kvarliggandetid KAD Vilken kateter har patienten vid hemkomsten? Nästa Byte? Inom slutenvården finns kvarliggande urinkatetrar med liggetid från 30 dagar till 120 dagar.

15 Vem kan förskriva inkontinenshjälpmedel? Verksamhetschefen utser förskrivare med kompetens enligt SOSFS 2008:1 (M). Uppgiften är regelstyrd, vilket innebär att enbart läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och sjukgymnaster med rätt kompetens kan förskriva. Uppgiften kan inte delegeras. Vissa hjälpmedel förskrivs av behörig förskrivare i samråd med läkare. Läkaren är då ordinatören, t.ex. katetrar Uppföljningsansvaret för förskrivningen kvarstår tills överrapportering skett till annan förskrivande enhet eller att behovet upphört. I Uppsala är ”inkontinensveckan” som årligen äger rum på Distriktssköterskeprogrammet obligatorisk.

16 Förskrivaren ansvarar för att enligt SOSFS 2008:1 (M) vara väl förtrogen med: - aktuella vårdprogram och förskrivarstöd - uppdaterad inom aktuellt sortiment - känna till beställningsrutiner - samordna produkten med tidigare förskrivna hjälpmedel - anpassa efter hemmiljö och patientens dagliga behov för att produkterna ska fungera på ett säkert sätt så att förskrivning sker utifrån individens behov och på ett så kostnads effektivt sätt som möjligt. Vårdprogram och förskrivarstöd hittar ni på www.lul.se/inkontinensfragor www.lul.se/inkontinensfragor

17 Mätverktyg vid utprovning …efter utredning och behovsbedömning kommer utprovningen…. Våg Måttband Urinmätning

18 Sist men inte minst… Förskrivarens samarbete/teamarbete med övrig personal som t.ex. inkontinensombud, distriktsläkare, sjukgymnast, arbetsterapeut etc. är mycket viktig! - så att omhändertagandet av patienten blir så bra som möjligt och ger ökad livskvalité!

19 Egenvårdsprodukter/konsumentprodukter Personer som efter utredning inte är berättigade till förskrivning av kostnadsfria inkontinenshjälpmedel får köpa sina hjälpmedel själva Exempel på hjälpmedel som kan vara egenvårdsprodukter: Hygienunderlägg, fixeringsbyxor, absorberande skydd att användas ”för säkerhets skull” Konsumentprodukter – Produkter som erbjuds för eget inköp utan förskrivning

20 Leverans utan avisering Avrop till särskilt boende (samlad leverans) Leverans sker vardagar under normal kontorstid, godset lämnas på anvisad plats, följesedel ska signeras av behörig mottagare för att leveransen ska anses giltig. Avrop till enskilt boende (enskild eller samlad leverans) Godset (i neutral kartong) ställs utanför den boendes dörr och följesedeln läggs i brevlådan, chauffören ringer på dörren för att uppmärksamma leveransen men behöver inte invänta svar

21 Leverans med avisering - till enskilt boende SMS-avisering (tillval, 0 kr) SMS skickas till mottagarens mobilnummer senast kl. 17.00 dag före leverans Telefonavisering (tillval, 30 kr) Distributören ringer mottagaren före kl. 12.00. Vid ej svar ringer distributören en gång till före kl. 17.00 senast dag före leverans. Efter genomförd avisering har distributören och mottagaren kommit överens om dag för leverans. Utomlänsorder (tillval, 0 kr) Individuella förskrivningar inom Treklövern kan avropas med leverans till andra orter inom Sverige.

22 Leverans utan avisering - Leverans inom tre dagar Leverans med avisering - Leverans inom fyra dagar Akutleverans (tillval, 400 kr) Levereras omgående, senast nästföljande vardag. - bryttid är 14.00 - en redan lagd förskrivning ska finnas i Guide innan produkten beställs hos OneMeds kundservice per telefon Restnoterade produkter Vid restnotering ska övriga beställda produkter levereras ut direkt De restnoterade artiklarna skickas utan extra kostnad, så snart de finns tillgängliga. OBS! ev. ersättningsprodukt utses i samråd med upphandlare och samordnare

23 Reklamation/retur av leverans Felleverans ( 0 kr) Retur p.g.a. fel eller brist i leveransen orsakad av distributören Reklamation ska ske inom tio arbetsdagar från leveransdatum Distributören ombesörjer och bekostar ev. returfrakt m.m. Retur på förskrivarens begäran (tillval, 550 kr) Kontakta OneMeds kundservice: E-post info.kundservice@onemed.com Tfn 0770-11 11 15info.kundservice@onemed.com Enbart obrutna förpackningar i oskadat skick får reklameras Förskrivande enhet står för returkostnad samt ev. ersättningsleverans. Utbyte av leverans sker vid tidpunkt som parterna kommer överens om

24 Avvikelsehantering Rapportering av avvikelser sker enligt verksamhetens rutiner. Reklamation av produkt - Aktuell produkt - produktionsdatum - artikel- och kartongnummer underlättar felsökning. Mejla till samordnare för inkontinensfrågor för vidare åtgärd. Blankett för reklamation finns också på www.varor.lul.sewww.varor.lul.se - Vissa allvarligare avvikelser som rör medicintekniska produkter skall också rapporteras till Läkemedelsverket enligt föreskriften SOSFS 2008:1 (M). Blanketter från IVO- inspektion för vård och omsorg finns på Socialstyrelsens hemsida: www.ivo.sewww.ivo.se

25 Faktura och statistik Mottagande av leverans Följesedel/beställningsbekräftelse i Guide stäms av mot erhållen faktura, gärna av förskrivaren, innan fakturan attesteras. Statistik- för att följa förskrivarmönster och kostnader Skickas regelbundet till länets olika enheter där inkontinenshjälpmedel förskrivs. Statistiken kommer att se annorlunda ut fr.o.m. nästa år med fler parametrar som t.ex. ordernummer så att en order kan spåras via statistiken.

26 Varuförsörjningens leverantörsutställning Datum: Torsdagen den 21 januari Tid: mellan kl.10-15 Lokal: Stora och lilla konferenssalen Blå korset, Akademiska sjukhuset Ort: Uppsala

27 Marianne Babra Samordnare Inkontinensfrågor i Uppsala län E-post: marianne.babra@lul.se Telefon 018-611 76 41 www.lul.se/inkontinensfrag or


Ladda ner ppt "Treklöverns avtal 2016-2018 Absorberande och urologiska inkontinenshjälpmedel Lagerhållning och distributi on."

Liknande presentationer


Google-annonser