Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 2015-10-01 – 2017-09-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 2015-10-01 – 2017-09-30."— Presentationens avskrift:

1 Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 2015-10-01 – 2017-09-30

2 Den gemensamma ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en långsiktig och förtroendefull samverkan i en anda av öppenhet och dialog. Det ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam utveckling till nytta för patienterna. ” Portalparagraf” ”

3 I avtalet samarbetar var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Vårdgivare är de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen. Utförare är Servicenämnden genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen.

4 Samarbetsavtalets syfte och mål Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen åtar sig att med transparens och öppenhet samarbeta för att möjliggöra en gemensam hjälpmedelsverksamhet och medverka till att verksamheten utvecklas och bedrivs effektivt med hög kvalitet. Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen åtar sig att gemensamt arbeta för att vårdprocess/vårdkedja för patienterna fungerar på ett gränsöverskridande sätt och verka för att den lagstadgade skyldigheten att erbjuda patienter hjälpmedel fullföljs.

5 Samarbetsavtalet omfattar: försörjning av personliga hjälpmedel inom huvudgrupperna rörelsehinder, kommunikation och information samt medicinsk behandling inom gruppen antidecubitus.

6 Samarbetsavtalet omfattar inte: Grundutrustning Övriga hjälpmedel inom huvudgruppen medicinsk behandling.

7 Förändringar jämfört med tidigare avtal Samarbetsavtal (i stället för upphandlad leverantör) Vårdgivare och Hjälpmedelscentralen (i stället för kunder och leverantör) Transparent finansiell samverkan gällande självkostnad, över/underskott, prismodell, prissättning, ekonomisk rapportering (istället för att leverantören har prissatt produkter och tjänster) Tjänstespecifikation (istället för kravspecifikation)

8 Samarbetsavtalet har fyra bilagor: Bilaga A Tjänstespecifikation för försörjning av personliga hjälpmedel enligt samarbetsavtal i Västra Götaland Bilaga A.1 Moment i tjänsten inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland Bilaga A.2 Plan för kvalitetsuppföljning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland Bilaga B Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland Bilaga C Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland Bilaga D Områden/aktiviteter att säkerställa inför avtalsstart inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

9 Bilaga A -Tjänstespecifikation för försörjning av personliga hjälpmedel enligt samarbetsavtal i Västra Götaland Anger vilka tjänster som ingår i samarbetsavtalet. Tjänsterna förtydligas i moment. Anger hur kvalitetsuppföljning av samarbetsavtalet ska ske.

10 Bilaga B - Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland Bilaga B - Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland Kalkylmodell Reglering av över- och underskott Prissättning och fakturering Rapportering

11 Bilaga C - Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland Bilaga C - Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland Anger organisation och arbetsformer för samarbetsorganisationen Politisk styrning via LiSA och SRO Tjänstemannaorganisation genom Ledningsråd för hjälpmedel, beredningsgrupper, Hjälpmedelsforum samt samordningsfunktionen.

12

13 Bilaga D - Områden och aktiviteter att säkerställas före avtalsstart Grundutrustning AktivitetAnsvar Hantering av grundutrustning Säkerställa att nuvarande lösning kvarstår Hjälpmedelscentralen Långsiktig hantering Uppdragshandling för ett långsiktigt omhändertagande av frågan VästKom/Regionkansliet Hjälpmedel för medicinsk behandling AktivitetAnsvar Hantering av hjälpmedel för medicinsk behandling Säkerställa att nuvarande lösning kvarstår Område Läkemedel och Hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen Långsiktig hantering Uppdragshandling för ett långsiktigt omhändertagande av frågan Område Läkemedel och Hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen

14 Guide till tjänsterna i samarbetsavtalet Syftet med guiden är att konkretisera innehållet i avtalet och stödja dem som utför arbete inom förskrivningsprocessens huvudprocess och dess stödfunktioner. Enligt Tjänstespecifikation för försörjning av personliga hjälpmedel enligt samarbetsavtal för hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland omfattar avtalet följande tjänster:Tjänstespecifikation för försörjning av personliga hjälpmedel enligt samarbetsavtal för hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland Leverans/hämtning Montering/demontering Rekonditionering Anpassning Specialanpassning Avhjälpande underhåll Förebyggande underhåll Expertkunskap och konsultation Sortiment Statistik och analys gällande i avtalet ingående tjänster Hantering av medicintekniska avvikelser Fakturering

15 Övrig information i Guide till tjänsterna i samarbetsavtalet Leveranstider Prissättning Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel Tillgänglighet Vårdgivarnas åtagande

16 Större förändringar i tjänsterna Veckotransport- skuggtur tas bort. Tydliggjort att förskrivare ska kunna utföra anpassning av produkt enligt brukarmanual. Kvittens vid leverans till buffertförråd eller enhet borttaget. Hjälpmedelscentralen kvitterar leverans till ordinärt boende senast klockan 8 dag efter leverans. Jourreparationer av sängar och lyftar ingår i samarbetsavtalet. Möjligheten att boka utprovning själv i Hjälpmedelscentralens lokaler är borttagen.

17 Översyn/optimering buffertförråd Sortiments- och upphandlingsarbete Expertkunskap/konsultation Utveckling – kort och lång sikt Några exempel:


Ladda ner ppt "Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 2015-10-01 – 2017-09-30."

Liknande presentationer


Google-annonser