Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vaggeryds kommun Hur arbetar jag som arbetsterapeut i socialpsykiatri i Vaggeryds kommun?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vaggeryds kommun Hur arbetar jag som arbetsterapeut i socialpsykiatri i Vaggeryds kommun?"— Presentationens avskrift:

1 Vaggeryds kommun Hur arbetar jag som arbetsterapeut i socialpsykiatri i Vaggeryds kommun?

2 Information Första arbetsterapeut inom Socialpsykiatri anställs år 2011 Andra arbetsterapeuten inom omsorg (som ligger under socialpsykiatri) anställs år 2012 Ett gruppboende, personalgrupp på sju personer ◦ 5 brukar lägenheter ◦ Personalen ger även insatser till brukarna i ordinärt boende Ett BST team, personalgrupp på fyra personer ◦ Personalen ger insatser till brukarna i ordinärt boende Träffpunkt Källeliden, personalgrupp på två personer

3 Forts information Startar november 2011 med att etablera den arbetsterapeutiska rollen ◦ Tanken bakom:  Att arbeta arbetsterapeutiskt  Träffa brukarna  Göra utredningar  Förändra beslutets innehåll och etablera ett sammarbete med olika enheter  Att arbeta nära med personalen/BST  Att förändra socialpsykiatrins arbetsmetod och förtydliga personalens insatser

4 Min dag Planerar mitt eget schema Varje dag är olik den andre ◦ Exempelvis: en dag kan jag vara ute hela dagen med brukarna, nästa dag kan jag vara på kontoret eller ha mötena hela dagen Dokumenterar i journalsystemet Magna Cura i HSL Förskriver hjälpmedel

5 Socialpsykiatri och beslut I socialpsykiatrin i Vaggeryds kommun arbetar vi (boendestödet och arbetsterapeuter) endast med individer som har ett beslut på boendestöds insatser, inkommen från biståndshandläggarna Utifrån beslutet samt den arbetsterapeutiska bedömning strukturerar jag upp insatserna. Innebär handledning till boendestödets personal utifrån brukaren och mitt överenskommelse om just hur insatserna ska ges. Därefter ska BST personalen, dvs kontaktpersonen tillsammans med brukaren skriva ett genomförandeplan. Genomförandeplan ska ge tydlig indikation på insatserna: vad, hur, när, vem. ◦ Genomförandeplan har följande rubriker:  Aktivitet  Problem/önskemål  Mål  Metod  Ansvarig  uppföljning

6 Så….hur fungerar det i Vaggeryds kommun? Alternativ 1 Färdig beslut från biståndshandläggaren skickas till mig via vårt journalsystem Alternativ 2 Biståndshandläggaren skickar en förfråga på ADL status innan beslutet/beställningen skrivs

7 Alternativ 1 Biståndshandläggaren Skickar ett färdigt beslut till mig via vårt journalsystem Alternativ 2 Att beslutet inte stämmer enligt mig eller min chef exempelvis att personen inte tillhör vår målgrupp, eller behov av ytterligare insatser, andra tjänster Alternativ 2 Att beslutet inte stämmer enligt mig eller min chef exempelvis att personen inte tillhör vår målgrupp, eller behov av ytterligare insatser, andra tjänster Återkoppling till biståndshandläggaren En diskussion förs då mellan biståndshandläggaren och chefen eller mig Alternativ 1 Presenterar beslutet för BST personalen Alternativ 1 Presenterar beslutet för BST personalen Därefter gör jag en ADL utredning Presenterar ADL utredningen till personalen

8 Alternativ 2 Biståndshandläggare Skickar en förfrågan om ADL-bedömning till mig Jag utreder med bland annat ADL- taxonomin Jag skickar utredningen/sammanfattningen till biståndshandläggaren Biståndshandläggaren kompletterar sin utredning med min bedömning Skickar det färdiga beslutet till mig via vårt journalsystem Jag informerar/ presenterar beslutet för BST personalen

9 Att träffa brukarna, hur? o Jag ringer & bokar en tid med brukaren o Brukaren ringer & bokar en tid med mig o Boendestödjarna anser att det finns ett behov av arbetsterapeutiska insatser – då kontaktar jag brukaren o Vid nya ärande – träffar tillsammans med boendestödjare

10 Arbetsterapeutiskt arbete, vad? Strukturera upp vardagen för brukaren och därefter handleda BST, hur insatserna ska ges Målutformning – COPM Utredningar – ADL bedömningar ◦ Vid förfrågan från biståndshandläggaren ◦ Vid min egna bedömning av behov ◦ Vid nya ärenden ◦ Målet: att ha en färsk ADL utredning på alla mina brukare

11 Forts arbetsterapeutiskt arbete, vad? Arbetar direkt mot brukaren, utifrån behovet av arbetsterapeutiska insatser. Detta innebär att viss behov står ej som insats på beslutet, men det finns ett problem för brukaren. ◦ Då kan det vara exempelvis tågträning, social träning, tvätt träning, manualer för brukare exempelvis att lära sig tvätta Uppmärkning i bostaden, utarbeta checklistor Strävar efter Empowerment

12 Hjälpmedel? Förskriver hjälpmedel Utifrån behovet tex griptång, medicinkarusell, kedjetäcke etc Appar –att strukturera upp eller tex att användas som påminnelse i sin vardag

13 Instrument ADL – taxonomin COPM AMPS Aktivitetsdagbok Veckoschema

14 Personal, vad? Veckoschema – infört att personalen tillsammans med brukarens skriver veckoschema Kontaktmannaskap – arbetar med att förtydliga rollen och vikten av den Handledning ◦ Kring dokumentation ◦ Hur komma vidare med brukaren ◦ Bemötande – hur personalen ska bemöta brukaren ◦ Utifrån ADL utredning och överenskommelse med brukaren – handledning i hur personalen ska ge insatser

15 Forts personal, vad? Utarbetat manualer ◦ Manual för dokumentation ◦ Manual för genomförandeplan Utbildning ◦ Har haft 2 gånger utbildningstillfällen  Utbildning i dokumentation  Utbildning i hur man skriver ett genomförandeplan utifrån SMART-mål  Repetitions tillfälle är planerad till våren igen

16 Verksamheten, vad? Varit aktiv med att planera våra verksamhetsmål ◦ Vad som förväntas av socialpsykiatrin i Vaggeryds kommun Arbetar med ett förbättringsarbete ◦ Förändring av BSTs arbetsmetod ◦ Strukturering av insatser Sammarbete med andra enheter, ◦ biståndshandläggarna för att få ett korrekt beslut på brukarna ◦ Sammarbete med socialsekreterarna

17 IPT-k (Integrerad psykologisk terapi kognitiv träning) Är en gruppterapi som är prio 1 på Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer” 2010 4 deltagare – träffas 1-2 gånger i veckan ◦ Det bästa är att ”det inte finns några biverkningar av denna behandling”

18 AME, Arbetsmarknadsenhet Referensgruppen ◦ Ett möte där vi träffas och har diskussion kring AMEs deltagarna. Flera av våra brukare vistas på AME. ◦ Närvarande: AMEs personal, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kurator från Fenix Kunskapscentrum, socialsekreterare och jag som representerar socialpsykiatrin

19 Forts AME, Arbetsmarknadsenhet Styrelsegruppen ◦ Diskuterar vilka förändringar sker i kommunen, utbildningar, enskildas enheter etc ◦ Den här gruppen omfattas av chefer, då jag och min chef representerar socialpsykiatri i Vaggeryds kommun

20 Spindel i nätet Arbetsterapeuten är som en spindel i nätet. Samverkar med olika enheter, verksamheter, landstinget, myndigheter, personalen och brukarna


Ladda ner ppt "Vaggeryds kommun Hur arbetar jag som arbetsterapeut i socialpsykiatri i Vaggeryds kommun?"

Liknande presentationer


Google-annonser