Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt livsmedel för SÄRSKILDA NÄRINGSÄNDAMÅL. Bakgrund Livsmedel för särskilda näringsändamål 2013-2014: Utredningar om dietistresurser och livsmedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt livsmedel för SÄRSKILDA NÄRINGSÄNDAMÅL. Bakgrund Livsmedel för särskilda näringsändamål 2013-2014: Utredningar om dietistresurser och livsmedel."— Presentationens avskrift:

1 projekt livsmedel för SÄRSKILDA NÄRINGSÄNDAMÅL

2 Bakgrund Livsmedel för särskilda näringsändamål 2013-2014: Utredningar om dietistresurser och livsmedel för särskilda näringsändamål med förslag på åtgärder. Maj 2015: Utredningarnas förslag kring livsmedel för särskilda näringsändamål ska genomföras enligt beslut av sjukvårdens ledningsgrupp.

3 Projekt för genomförande Livsmedel för särskilda näringsändamål Januari 2016: Region Jönköpings län startar projektet för att genomföra beslut om livsmedel för särskilda näringsändamål när det gäller: –nya upphandlingar –distribution –lagerhållning –beställningssystem –kompetenscentrum.

4 Syfte (1) Livsmedel för särskilda näringsändamål Säker, effektiv och jämlik nutritionsbehandling. Enklare att beställa för förskrivare och patient. (näring, pump och tillbehör beställs på ett och samma ställe) Tillgång till kompetenscentrum. (specialistkunskap inom nutritionsbehandling, kring produkter och beställningar, utbildning med mera) Samlad leverans direkt till patient. (nutrition och tillbehör levereras ihop - hem eller till utlämningsställe)

5 Syfte (2) Livsmedel för särskilda näringsändamål Enklare och samordnad fakturering. Statistik över förbrukning av livsmedel för särskilda näringsändamål. Resurseffektivt (ekonomi, miljö med mera) Nytt sätt att upphandla som frigör ekonomiska resurser (som ska användas till att tillhandahålla kompetens och beställningssystem till exempel kompetenscentrum och Sesam-LMN ).

6 Livsmedel för särskilda näringsändamål KOMPETENT SÄKERT EFFEKTIVT ENKELT

7 Raindance Förskrivaren... journalför (Cosmic) Faktura kund Sesam 2.0 Lev 2 Lev 3 Leverans till arbetsställe Leverans till sjukhuskök Leverans till patient Leverans till patient Patient hämtar på apotek Leverans till avdelningar Upphandlad leverantör 2 (näring) Faktura kund Faktura patient& regionen Intern- faktura kund Faktura patient& regionen Faktura patient& regionen NU

8 MÅL 170201 förskriver pump, tillbehör och näring. Automatisk dokumentation i SESAM Automatisk dokumentation i SESAM HMC Förskrivaren............ beställer Förskrivaren Sjukhusen Sesam LMN HMC (pump) Upphandlad distributör (näring & tillbehör) Faktura 1 patient 2 arbets- ställe Intern- faktura kund Leverans till arbetsställe Leverans till patient Leverans till sjukhuskök Leverans till avdelningar

9 Så berörs förskrivare och patienter Livsmedel för särskilda näringsändamål Regionalt beställningssystem –samlad beställning av nutritionsprodukter och tillbehör –samlad leverans av nutritionsprodukter och tillbehör. Regional spetskompetens kring särskild näring. Sammanhållen upphandling för kommuner och region.

10 Så berörs kommunerna Livsmedel för särskilda näringsändamål Kommunerna får tillgång till kompetenscentrum –Spetskompetens kring särskild näring, support kring beställningar och produkter, utbildningar mm Kommunerna får tillgång till Sesam-LMN och kan beställa näring och tillbehör mot patientens förskrivning, med möjlighet att beställa (förskriva) näring per person Kundmärkt näring levererad till boendet/skolan/hemmet

11 Kommunernas delaktighet Livsmedel för särskilda näringsändamål Kommunerna har kostnadsansvar för särskild näring på särskilda boenden (där matkostnaderna ingår) och i skolor. Sondnäring på vård och omsorgsboende likställs med kostnad för mat. Kommunerna har lämnat fullmakt för att delta i gemensam upphandling. Representanter för kommunerna har deltagit i utredningarna och deltar nu i det pågående arbetet.

12 Livsmedel för särskilda näringsändamål TIDSPLAN Utredning2013-2014 Beslutmaj 2015 Klart1 februari 2017

13 Arbetsgrupper inom projektet Livsmedel för särskilda näringsändamål 1.Kompetenscentrum för särskild näring inom HMC 2.LMN – ny modul i SESAM 3.Upphandling näring och utrustning (pump och tillbehör) 4.Upphandling distribution (avseende näring och tillbehör) 5.Ekonomi 6.Kommunikation

14 1. Kompetenscentrum Livsmedel för särskilda näringsändamål Gruppen leds av Marie Åhs Arbetar på att ta fram: –Uppdragsbeskrivning/arbetsbeskrivningar –Gränsdragning mot vården –Förskrivningsprocess(er) för särskild näring Längre fram rekrytering av dietister till kompetenscentrum 1 1

15 2. LMN – ny modul i SESAM Livsmedel för särskilda näringsändamål Gruppen leds av Lovisa von Goës Förbereder: –Implementering av Sesam LMN –Filöverföringar (till och från distributör etc) –Inläsning av artiklar –Faktureringsrutiner –Utbildning för användare 2 2

16 3. Upphandling näring och utrustning Livsmedel för särskilda näringsändamål Upphandlingen leds av Anna-Lena Pettersson Upphandling näring (enterala nutritionsprodukter) Upphandling utrustning (pumpar, sonder, peggar, knappar) 3 3

17 4. Upphandling distribution Livsmedel för särskilda näringsändamål Upphandlingen leds av Annika Stöök Upphandling distribution (näring och tillbehör) –Lagerhållning –Distribution 4 4

18 5. Ekonomi Livsmedel för särskilda näringsändamål Gruppen leds av Marika Byrd Arbetar med: –Kartläggning ekonomiska flöden –Kontakt med budgetansvariga och ekonomichefer –Finansiering 5 5

19 6. Kommunikation Livsmedel för särskilda näringsändamål Gruppen leds av Christine Sundin Arbetar med att: –Ta fram kommunikationsplan –Samordna kommunikation kring de olika delarna i projektet 6 6

20 Utmaningar/framgångsfaktorer Livsmedel för särskilda näringsändamål Nå ut till alla berörda Nytt synsätt – nya arbetssätt Önskad effekt från upphandlingarna Budgetomfördelning Dietistresurser – dietist som förskriver Läkare – primärvården Kommunerna

21 Mer information Livsmedel för särskilda näringsändamål Webbplats plus.rjl.se/hmc Kontaktpersoner Sara Wulff, projektledare sara.wulff@rjl.se sara.wulff@rjl.se Lovisa von Goës, verksamhetschef hjälpmedelscentralen lovisa.von.goes@rjl.se lovisa.von.goes@rjl.se

22


Ladda ner ppt "Projekt livsmedel för SÄRSKILDA NÄRINGSÄNDAMÅL. Bakgrund Livsmedel för särskilda näringsändamål 2013-2014: Utredningar om dietistresurser och livsmedel."

Liknande presentationer


Google-annonser