Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INKONTINENSAVTALET med eventuellt ett tilläggsår

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INKONTINENSAVTALET med eventuellt ett tilläggsår"— Presentationens avskrift:

1 INKONTINENSAVTALET 2012-2014 med eventuellt ett tilläggsår

2 INKONTINENSAVTALET med eventuellt ett tilläggsår Varuförsörjningen i Uppsala har genom en gemensam upphandling valt sortiment samt distributör för personer i enskilt och särskilt boende i landstingen Dalarna, Västmanland och Uppsala med tillhörande kommuner.

3 Dessutom är Sörmland och Örebro med vad gäller sluten vården.

4 URO 2012 urologi 20 anbudsgivare gick vidare för fortsatt utvärdering
18 anbudsgivare tecknas avtal med

5 Besparingar Urologiskt material ca 2,5 milj SEK per år (10%)

6 INKO-2012 distribution 2 anbudsgivare
2 anbudsgivare gick vidare för fortsatt utvärdering OneMed Sverige AB vinnare

7 Kostnadsbesparingar totalt i Treklövern
Lagerhållning och distribution inklusive ordermottagning, plockning, packning mm SEK per år (ca 34,85%) Besparing - Totalt på fyra (4) år: SEK

8 NYTT fr o m 2012-01-01 Fraktkostnad per sändning
Differentierade %-påslag för lagerhållning och distribution inklusive ordermottagning, plockning, packning mm Varukatalog SEK-ej inbakad i avtalet

9 Pris/Påslag - Uppsala Manuell order- (t.ex. faxorder och telefon)
Enskilt boende – Påslag 30% Gruppleverans – Påslag 30% ( Personlig gruppleverans – Påslag 50%) Elektronisk order Enskilt boende – Påslag 10% Enskilt boende m hjmkort – Påslag 13% Gruppleverans – Påslag 10% (Personlig gruppleverans – 50%) Aviseringsavgift: via telefon 20 kr via brev 25 kr via SMS 20 kr via e-post 20 kr

10 Akut leverans: 500 kr Utomlänsorder: 500 kr Returhantering: 1200 kr Returfrakt upp t o m 10 kolli i samband med returhantering: 500 kr

11 Fraktkostnad per sändning vid 1 – 5 kolli: 10 kr

12 Fraktkostnad per pallsändning vid 1 pall: 623 kr
Fraktkostnad per pallsändning vid 2 pallar: kr Fraktkostnad per pallsändning vid 3 pallar: 1732,50 kr Fraktkostnad per pallsändning vid 4 pallar: 2310 kr Fraktkostnad per pallsändning vid 5 pallar: 2887,50 kr Fraktkostnad per pallsändning vid 6 pallar: 3465 kr Fraktkostnad per pallsändning vid 7 pallar: 4042,50 kr

13 Fraktkostnad per pallsändning vid 8 pallar: 4620 kr

14 INKONTINENSAVTALET Hartmann ScandiCare AB har överprövat inkontinensupphandlingen. Förvaltningsrätten i Falun behandlar ärendet. Vad händer1/ ? 1. Att man förlängning det gamla avtalet eller 2. Att man startar hela eller delar av det nya avtalet i väntan på resultatet av överprövningen. Löpande information kommer att ges från samordnaren eller/och från OneMed

15 Miljö och hälsokrav Exempel:
Ämnen som anses störa arvsmassa, fortplantning och som kan vara cancerframkallande har ej utvärderats om likvärdig produkt har funnits. PVC och ftalater(mjukgörare) har inte utvärderats om likvärdigt alternativ funnits Latexfritt alternativ har eftersträvats.

16 Leverantörer Urologiavtalet
Coloplast urindroppsamlare(conveen security) tappningskatetrar, urinpåsar(conveen security) analproppar(peristeen) OneMed Sverige AB urinpåsar(qufora) tappningskatetrar Unomedical AS hållare för urinpåse (plast) kvarliggande kateter fixeringsband för urinpåse(Careline Deluxe)

17 Dansac& Hollister tappningskateter(Advance Plus) urindroppsamlare (inview) Astra Tech AB dilatationskateter (lofric), tappningskatetrar (lofric) OBS! Byta från Easycath till Lofric Bard Norden AB kvarkateter (biocath)

18 Meteko AB kvarkateter (aquaflate 5-pack och aquaflate plus 1-pack latexfri urindroppsamlare(ruecco) samt häfta Mediplast AB tappningskatetrar i plast Hartmann Scandicare fixering för urinpåse (netti & carebag) urinflaska för män samt kateterklämma

19 Exempel på produkter som utgår ur sortimentet
Urinpåshängare i stål Urinflaska P-bag (ej offererad) Förlängningsslang till tappningskateter(ej offererad) Kontinensbåge (ej offererad) Alla tappningskatetrar med PVC har utgått. Uridom med latex har utgått

20 Nya produkter i det nya sortimentet som kommer att finnas i den nya produktkatalogen QUFORA tömbar urinpåse m. fast konnektor olika slanglängder och volymmängder fr. OneMed CARELINE DELUXE fixeringsband för urinpåsar fr. Unomedical BIOCATH kvarkateter för kvinnor och män fr. Bard Billig KVARKATETER fr. Unomedical MEDIPLAST tappningskateter i plast

21 SPEEDICATH COMPACT tappningskateter 10 cm, fr. Coloplast
LOFRIC SENSE tappningskateter 15 cm, fr. Astra Tech SPEEDICATH COMPLETE tappningskateter 40 cm m. Urinpåse fr. Coloplast LOFRIC PRIMO TIEMANN tappningskateter m. vätska INVIEW urindroppsamlare från Dansac & Hollister RUECCO häfta och urindroppsamlare fr. Meteko

22 Konverteringslistor Kommer att finnas på OneMeds hemsida:
produkter från det gamla avtalet produkter i nya avtalet. Löpande uppdateringar kommer att ske

23 Produktkatalog Produktkatalog:
Det blir ingen ny papperskatalog förrän inkontinensavtalet är klart. Katalogen finns på OneMeds hemsida som PDF-fil och är också länkad till inkontinenshemsidan

24 DISPENS Dispens beviljas undantagsvis
Upphandlingsgruppen kommer först att avgöra om det finns en likvärdig/snarlik produkt i det upphandlade sortimentet. Dispens kommer att beviljas där upphandlingsgruppen har bedömt att det inte finns en likvärdig/snarlik produkt i det upphandlade sortimentet.

25 FÖRSKRIVNING ÅT BARN Alla barn ska utredas av specialister.
Om barnets sjukdom eller funktionshinder innebär förskrivning av inkontinenshjälpmedel förskrivs merförbrukningen t.o.m. 3 års ålder och sedan hela förbrukningen. Enuresbarn:vanligtvis börjar behandling vid 6 års ålder. Se vidare Barnhälsovårdens metodbok.

26 NYA PRODUKTER under avtalsperioden 2012-2014
Hänvisa leverantören till samordnaren om den har nya produkter att visa upp som är utanför avtalet. Upphandlingsgruppen tar ställning med hjälp av referensgrupper i Treklövern.

27 Beställningar via OneMed Enskild beställning och Gruppleverans gäller för hela länet. Landstingets Hjälpmedelskort tas bort

28 Förskrivningar/beställningar fr.o.m.1/1 2012
De flesta förskrivningar/beställningar från det gamla avtalet gäller ej 1/ Därför måste förskrivningar/beställningar göras om fr.o.m. 1/1 2012

29 Vid beställning/förskrivning
Glöm inte Att ange/ändra till rätt adress Att ange/ändra portkod, porttelefon etc. Eventuellt avisera om det används ”Taggar” Poståkeriet har inte tillgång till taggar. Retur: idag får vi inte tillbaka fraktkostnaden i det nya avtalet kommer en returavgift på 1700 kronor om kunden väljer att returnera godset -kontakta samordnaren innan ni returnerar varor.

30 Hjälpmedelskort tas bort
Argument: En patient kan ha fler hjälpmedelskort i omlopp och kan själv göra itereringar via OneMed på sina samtliga kort. Om förskrivaren sköter varje iterering åt patienten, innebär det bättre kvalitet och ekonomi. Distributionspåslaget för varukostnaden för hjälpmedelskort kommer att höjas från 10.3 % till 13 %. En vanlig enskild beställning (utan itereringar) kommer att kosta 10 % i påslag (idag är det 8,6%).

31 Vidare: 4. Patientens inkontinensbesvär förändras ofta över tid. Förskrivaren bör göra regelbundna uppföljningar vilket sker naturligt vid varje beställning. 5. Privata vårdgivare ökar i antal- vilket innebär att förskrivningar av inkontinenshjälpmedel sprids mellan fler förskrivare. Arbetsbördan fördelas mer. 6. Det händer att OneMeds kundtjänst gör ”egna” avrop åt patienter med hjälpmedelskort (tätare intervall än tre månader). Detta är inte avtalsenligt.

32 7. Hjälpmedelskortet används inte på öppenvårdsmottagningarna, men varje beställning där kostar lika mycket som om det vore ett hjälpmedelskort. Det innebär att vi inte använder tjänsten fullt ut men får betala ändå. 8. På hjälpmedelsfakturorna kan man ofta se s.k. dubbla beställningar. Antingen har förskrivaren klickat iväg en beställning två gånger av misstag eller så har inte förstått eller inte fått information att förskrivaren har gjort en beställning och gör själv ytterligare en beställning. Detta gör att det blir onödigt stora kostnader för varor och påslag samt att patienten har för många produkter i hemmet.

33 KVALITETSSÄKRA INKONTINENSVÅRDEN
med stöd av: Vårdprogram/behandlingsriktlinjer för äldre och personer med funktionshinder samt förskrivarstödet INKONTINENSHEMSIDAN

34

35

36

37

38 För dig som behöver inkontinenshjälpmedel – nytt sortiment
Inkontinenshjälpmedel som förskrivs av landsting, kommuner och privata vårdtagare med avtal i Uppsala län, är kostnadsfria för dig som är vårdmottagare. Dessa hjälpmedel finansieras av våra skattemedel. För att få ett så bra och brett sortiment som möjligt, är det viktigt att utnyttja skattemedlen på bästa sätt. Från 1 januari 2012 kommer det att finnas ett nytt upphandlat sortiment av inkontinenshjälpmedel, som kan skilja sig från det sortiment som finns idag. Det kan innebära att du som vårdmottagare kan behöva byta till ett annat likvärdigt inkontinenshjälpmedel. Vi arbetar hela tiden med att utnyttja resurserna på bästa sätt, så att kvalitets- och miljökrav samt basbehov uppfylls. Har du frågor eller funderingar kan du gå in på vår webbplats och hitta mer information, adressen är. Med vänliga hälsningar Marianne BabraInkontinenssamordnare samt Inkontinensrådet

39 Utställning av urologisortimentet
Preliminärt blir urologiutställningen Torsdagen den 2 februari Blå Korset på Akademiska sjukhuset Ni kan bevaka eventuella ändringar på Varuförsörjningens hemsida

40 Viktiga kom-ihåg Billigare frakt- men fortsätt att beställa för tre månader i taget Undvik manuell order. Faxa = dyrt Fortsätt att bedöma behov av ev. avisering Undvik utomlänsorder Ring först till samordnaren vid ev returhantering PDF-katalog också på inkontinenshemsidan Dispens beviljas undantagsvis Använd Vårdprogram, riktlinjer och förskrivarstöd

41 Inkontinenssamordnare Marianne Babra tackar för sig!
INKONTINENSHEMSIDAN Inkontinenssamordnare Marianne Babra tackar för sig!


Ladda ner ppt "INKONTINENSAVTALET med eventuellt ett tilläggsår"

Liknande presentationer


Google-annonser