Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen Förvaltning/avdelning/grupp/enhet som dragningen är för Datum: 2000-01-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen Förvaltning/avdelning/grupp/enhet som dragningen är för Datum: 2000-01-01."— Presentationens avskrift:

1 Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen Förvaltning/avdelning/grupp/enhet som dragningen är för Datum: 2000-01-01

2 Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Det goda livet Människa Miljö Ekonomi

3 Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen VGRs styrande dokument Budget 2016 med flerårsplan 2016-2018 Framtidens hälso- och sjukvård VG 2020 – strategi för tillväxt och utveckling Regionalt trafikförsörjningsprogram Kulturstrategi för Västra Götalandsregionen

4 Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen Kommittén för rättighetsfrågor Kommittén ska samordna Västra Götalandsregionens arbete för att stärka de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering och åsidosättande. Kommittén ska vara initiativtagare, förslagsställare och rådgivare till regionstyrelsen och verka för att främja alla människors möjligheter att delta i samhället på lika villkor. VGRs systematiska arbete med mänskliga rättigheter stärks. Invånarnas delaktighet och medbestämmande (egenmakt) stärks.

5 Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen Samordnar framtagandet av regiongemensam MR- plan (mål & åtgärder) samt uppföljning för systematiskt arbete. Tidigare handlingsplaner in i ett dokument, dvs även Handlingsplan med fokus på mänskliga rättigheter för personer med nedsatt funktionsförmåga i Västra Götalandsregionen. Aktiviteter

6 Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen Utveckla kunskap och metoder för att bidra till ett rättighetsbaserat arbetssätt inventera regionens verksamheter avseende fysisk tillgänglighet. Huvuduppgifterna är att inventera, rapportera behov av åtgärder för enkelt avhjälpta hinder och göra uppföljning. utveckla MR-krav i upphandlingar. FoU medel om funktionsnedsättning Aktiviteter

7 Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen Bidrar till fördjupad och utvecklad invånardialog ha dialog med regionala intresseföreningar, dvs de samråd, som kommittén har ansvar för att driva. besluta om fördelning av bidrag till regionala funktionshinderorganisationer, patientföreningar, föreningar som företräder de nationella minoriteterna, HBTQ-organisationer och barnrättsorganisationer. Aktiviteter

8 Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen Tar arbetsgivaransvar erbjuda långtidsarbetslösa unga arbetslivserfarenhet som inventerare av fysisk tillgänglighet av regionens verksamheter. Detta sker i samverkan med personalutskottet. erbjuda feriepraktik för gymnasieungdomar som barnrättsutvecklare under sommaren. Aktiviteter

9 Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen Kommunicerar och informerar med intressenter besluta om och uppmärksamma stipendiet för parasport och stipendiet för mänskliga rättigheter. medverkar bla vid MR-dagarna. Aktiviteter

10 Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen Rättighetsfrågorna som förutsättning för hållbar samhällsutveckling i Västra Götaland på uppdrag av regionstyrelsen ansvara för att drifta och utveckla TD (Tillgänglighetsdatabasen). Möjliggöra för externa avtalsparter att ansluta till TD. delta i arbetet med sociala investeringsmedel. Syftar till att i ett tidigt skede gå in med utvecklingsmedel till barn och unga med målsättningen att öka antalet med gymnasiebehörighet i Västra Götaland. Aktiviteter

11 Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen


Ladda ner ppt "Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen Förvaltning/avdelning/grupp/enhet som dragningen är för Datum: 2000-01-01."

Liknande presentationer


Google-annonser