Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Överenskommelse mellan staten och SKL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Överenskommelse mellan staten och SKL."— Presentationens avskrift:

1 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Överenskommelse mellan staten och SKL

2 Malin Camper, Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR Inledning Totalt kr Omfattar all vård och omsorg som är offentligt finansierad oavsett utförare Inriktningen i överenskommelsen utgångpunkt för arbete de närmaste tre åren med målsättning om liknande ök även 2017 och 2018.

3 Malin Camper, Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR Inledning fortsättning… Ökat fokus på prevention och hälsofrämjande insatser Samordning och samverkan inom och mellan kommuner och landsting/regioner Enskildas delaktighet Tillgänglig vård av god kvalitet Strategisk och långsiktig kompetensförsörjning Jämställdhetsperspektiv

4 Malin Camper, Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR Skillnader mot tidigare överenskommelser Alltför projektbaserat arbete Svårigheter att implementera och följa nationella riktlinjer/rekommendationer, avsaknad av analyskapacitet Psykisk ohälsa inte bara en fråga för landsting och kommuner utan en utmaning för många aktörer Stimulera utvecklingsarbete Skapa förutsättningar för lokala och regionala analyser Identifiera behov och utvecklingsmål lokalt och regionalt Förbättra ungas psykiska hälsa

5 Malin Camper, Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR Fokusområden under fem år Fokusområde 1: Förebyggande och främjande arbete Fokusområde 2: Tillgängliga tidiga insatser Fokusområde 3: Enskildas delaktighet och rättigheter Fokusområde 4: Utsatta grupper Fokusområde 5: Ledning, styrning och organisation

6 Malin Camper, Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR Fördelning av medel Totalt fördelas kr kr (50,1) fördelas till landsting för arbete med analys, mål, handlingsplaner inom de fem fokusområdena, i samverkan med andra aktörer. Medel kan användas enskilt eller i samverkan kr (25) tillförs landstingen för att stimulera nya initiativ för att nå unga ex. första linjens psykiatri kr (21,7) tillförs kommuner och landsting för att förstärka ungdomsmottagningar.

7 Malin Camper, Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR Stimulansmedel Senast 31/10 inkomma med redogörelse för analys, långsiktiga mål och handlingsplan samt redovisning av medel som erhållits. För medel avseende ungdomsmottagningar krävs gemensam redovisning av medel och medel som inte används ska återbetalas. Det är parternas gemensamma avsikt att medel som landsting/regionen erhåller ska användas för utvecklings- och förbättringsarbete inom området psykisk ohälsa.

8 Första linjen Uppdrag från PB till Kunskapscentrum för psykisk hälsa Representanter från SR Allmänmedicin, SR BUP, SR VUP och Koncernstab hälso- och sjukvård Finns ingen nationell definition, utvecklingsarbete på SKL, olika lösningar i landet Samlad erfarenhet att utbyggd första linje avlastar inte – man når nya grupper Malin Camper, Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR

9 Första linjen fortsättning… Tankar så här långt: primärvårdsnivån och ffa vc utgångspunkt Vissa delar behöver samordning t ex gruppbehandling och utredning Förstärkning krävs både finansiellt och kompetensmässigt Utbildning och regelbunden fortbildning till flertalet yrkesgrupper Statsbidrag? Rapport klar under Q1 med förslag Malin Camper, Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR


Ladda ner ppt "Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Överenskommelse mellan staten och SKL."

Liknande presentationer


Google-annonser